4-FA

4-FA, ook wel 4-fluoramfetamine genoemd, is een nieuwe psychoactieve stof (NPS) die thuishoort in de groep fenylethylamines. Qua structuur is 4-FA nauw verwant aan speed. 4-FA wordt ook wel 4-FMP, 4-F, 4-Flava, Flux, 4-Flo, Fifa of 4-fluor genoemd. De informatie die we hier geven is gebaseerd op rapportages van gebruikers en voorlopige kennis van instituten die zich met (nieuwe) psychoactieve stoffen (ofwel NPS) bezighouden. Een gedegen korte of lange termijnonderzoek naar deze NPS is niet uitgevoerd en daarmee ben je als gebruiker je eigen proefkonijn en is het belangrijk extra voorzichtig te zijn. De volgende namen die ook weleens gegeven worden aan 4-FA kloppen niet met de stof: 4-Fluor kan op meerdere stoffen slaan, zoals bijvoorbeeld 4-FMC/ flefedron. 4-FMP zou kunnen duiden op 4-fluormethamfetamine, een stof die erg weinig voorkomt, 4-FA is een iets duidelijkere benaming.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Belangrijke update 1-09-2016:§

Het Trimbos-instituut is naar buiten gekomen met een persbericht over de risico’s van 4-FA (4-FMP). Hierin is te lezen dat de risico’s van 4-FA gebruik groter zijn dan tot nu werd gedacht. Denk aan klachten zoals (heftige) hoofdpijn maar ook hartproblemen en hersenbloedingen.

Lees hier ons nieuwsbericht.

Update 9 september

Op 13 oktober komt het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs bij elkaar. Dan komt er meer informatie over de incidenten en komen zij met een advies aan het ministerie van Volksgezondheid, over de legaliteit van 4-FA.

Update 24 mei 2017: Per 25 mei 2017 staat 4-FA op lijst I van de Opiumwet.

Video Trimbos-instituut:

4-10-2016 Artikel NRC ‘Zorgen om ‘legale’ nieuwe drug’ 

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Geschiedenis en de wet§

Alhoewel er al in 1975 wetenschappelijke onderzoeken zijn uitgevoerd met dit middel, is 4-FA ongeveer sinds 2005 verkrijgbaar op de recreatieve drugsmarkt. Op de testservice zien we 4-FA ongeveer sinds 2007. Het werd in eerste instantie vooral als speed of ecstasy verkocht. Maar vanaf 2012 wordt 4-FA steeds vaker aangeboden bij de testservice als 4-FA en wordt het steeds minder als iets anders verkocht. Sinds 2012 worden er bij Unity ook steeds meer vragen gesteld over 4-FA. De populariteit van het middel lijkt dus flink toe te nemen. Dit wordt bevestigd door een onderzoek van het Trimbos-instituut onder frequent uitgaanders (het grote uitgaansonderzoek). Van de ondervraagde frequente uitgaanders gaf 10% aan wel eens 4-FA gebruikt te hebben. Hiermee is 4-FA de meest gebruikte NPS (nieuwe psychoactieve stof).

In Nederland viel 4-FA tot 25 mei 2017 nog niet onder de Opiumwet. Als je werd gepakt door security of politie was je dus niet wettelijk strafbaar. Per 25 mei 2017 staat 4-FA wél op lijst I van de Opiumwet en is bezit en handel van 4-FA strafbaar.

Artikel van NRC over opkomst 4-FA (12 augustus 2016).

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Gebruikswijze§

4-FA wordt meestal geslikt, zowel in pil- als in poedervorm, maar bestaat ook als stroperige vloeistof. Het poeder wordt vaak in een capsule of in een vloeitje (‘bommetje’) gestopt. Maar het kan ook opgelost worden in een drankje.

Bij snuiven komt de 4-FA via het neusslijmvlies in het bloed terecht en ervaar je de effecten binnen enkele minuten. Deze manier van gebruiken is schadelijk voor je neusslijmvlies. Bovendien ervaren mensen het als pijnlijker dan het snuiven van bijvoorbeeld speed.

Als je 4-FA slikt treden de eerste effecten na 20-60 minuten op. Als je van te voren gegeten hebt kan het langer duren voor je de effecten merkt! De effecten duren in totaal ongeveer 4 tot 6 uur. Maar er zijn ook mensen die tot 12 uur na inname nog effect voelen. Als je het snuift voel je de effecten binnen enkele minuten en is het sneller uitgewerkt.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Dosering§

Informatie over doseren kan op dit moment alleen gebaseerd worden op de ervaringen van gebruikers van 4-FA.

Gemelde doseringen liggen bij slikken:
Licht: 50 – 70mg
Gemiddeld: 70 – 110mg
Hoog: 115 – 150mg

Hoe hoger de dosis, hoe heftiger het effect en hoe langer het effect aanhoudt. Wat een dosering is waarbij jij vooral gewenste effecten ervaart hangt natuurlijk ook af van wat voor jou gewenst is, eventuele gevoeligheid voor de stof, je lichaamsgewicht, ervaring en je stemming. Gebruik je het voor het eerst, neem dan eerst een hele lage dosering om te kijken hoe jij er op reageert en bouw die dosering een andere keer iets op. Je dosering verspreid over de dag/avond innemen lijkt het vooral moeilijker te maken om te kunnen slapen (zelfs de tweede nacht na gebruik) en het geeft lang niet altijd meer gewenste effecten. Bovendien nemen de bijwerkingen sterk toe. Volgende dosissen komen vaak harder binnen dan de eerste dosis.

UNITY-tip: Ook een lage dosering kan bij mensen die overgevoelig zijn voor 4-FA voor problemen zorgen. Gebruik je het voor het eerst 4-FA, neem dan eerst een lage dosering om te kijken hoe jij er op reageert. Zowel gebruikers als experts raden een dosering boven 150 mg af. De effecten zijn heftig, de kans op bijwerkingen nemen vanaf 100 mg toe en het risico op onder andere ernstige oververhitting neemt sterk toe vanaf 150 mg.

De hoeveelheid 4-FA in pillen en poeders kan enorm verschillen. Ook kunnen er andere stoffen in zitten. Dat kan je aan het uiterlijk van een pil of poeder niet zien.
In 2018 bevat 4-FA volgens de testservice vaak een andere stof: 4-FMA. 4-FMA is sterker dan 4-FA en heeft meer de ‘speedy’ effecten dan 4-FA. Veel gebruikers geven aan de effecten minder fijn te vinden dan 4-FA.

UNITY-tip: Laat je drugs daarom altijd testen en weeg poeder vooraf goed af. Gebruik een weegschaal die milligrammen kan wegen. Check drugs-test.nl voor adressen, openingstijden en de voorwaarden.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

4-FA effecten en risico’s§

4-FA is een stimulerend middel, net als MDMA (XTC) en speed.

Het stimuleert de afgifte van de neurotransmitters noradrenaline, dopamine en serotonine in je hersenen en remt diens heropname. Hierdoor kunnen deze stoffen niet meer gerecycled worden door de cel. Amfetamines hebben daarnaast eigenschappen die het enzym monoamine oxidase (MAO) afremmen, waardoor naast heropname ook het afbreken door enzymen wordt verminderd. 4-FA wordt grotendeels onveranderd door het lichaam uitgescheiden.

4-FA zit volgens de meeste gebruikers qua effect tussen speed en MDMA in. Qua stimulatie en alertheid lijkt het erg op speed, maar qua euforie en empathische effecten lijkt het een mildere variant van MDMA. De geest lijkt scherper en alerter en men krijgt de neiging om veel te praten. De effecten van 4-FA worden vaak als gelijkmatiger ervaren dan MDMA.

Het afgelopen jaar (2016) is er flinke groei in het aantal gezondheidsincidenten door het gebruik van 4-FA. Die incidenten variëren van lichte klachten zoals hoofdpijn tot aan hersenbloedingen en problemen aan het hart. Er zijn tevens enkele gevallen bekend van mensen die zijn overleden na het gebruik van (vermoedelijk) 4-FA, maar nader onderzoek is nodig om hier uitsluitsel over te geven.

Gebruikers van 4-FA noemen de volgende positieve effecten en vervelende bijwerkingen:

Positieve effecten:

 • energiek gevoel
 • euforisch, verliefd gevoel
 • sterk gevoel van verbondenheid
 • behoefte aan contact, praten en intimiteit
 • intensere beleving van aanraking en muziek
 • zin om te dansen

Vervelende bijwerkingen:

 • Heftige hoofdpijn
 • Druk op de borst / hartkloppingen
 • Verhoging bloeddruk en hartslag
 • Verhoging lichaamstemperatuur
 • Slapeloosheid (vooral na het nemen van een tweede dosis)
 • Verminderde eetlust
 • Gespannen spieren en kaken (op je tong of wang bijten)
 • Droge mond en tandenknarsen
 • Zweten
 • Vergeetachtigheid
 • Verwarring en rusteloosheid
 • Irritatie en kort lontje
 • Angst, paranoia en wanen (bijv. het idee dat mensen over je praten)
 • Misselijkheid/overgeven
 • Moeite met lezen

Risico’s op korte termijn

Het risico op ernstige problemen hangt altijd af van de samenstelling van de drugs, je eigen gevoeligheid, je gezondheid en je gedrag. Ook de omgeving is van invloed. Hoeveel drink je? Hoeveel beweeg je? Hoe warm is het? Gebruik je verschillende drugs tegelijk?

Omdat de effecten vergelijkbaar zijn met mdma en speed kunnen de korte termijn risico’s ook vergelijkbaar zijn, maar dit weten we niet zeker.

De acute risico’s van mdma en speed die het meeste voorkomen:

 • oververhitting (hyperthermie)
 • hart- en vaatproblemen

Andere acute risico’s zijn een kaakklem, bewusteloosheid en ernstige acute verwardheid, waarbij door extreme opwinding levensbedreigende overbelasting van het hart kan optreden (opwindingsdelier).

Als je 4-FA op hebt en je ervaart hoofdpijnklachten: neem dan geen paracetamol, maar ga naar de EHBO van een evenement of neemt contact op met de huisartsenpost.

Hart- en vaatproblemen

4-FA zorgt voor een verhoging van je bloeddruk en hartslag. Dit kan leiden tot ritmestoornissen, hartfalen of longoedeem. Dit risico is natuurlijk groter als je al hart-en vaatproblemen hebt, bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, maar niet iedereen weet dit van zichzelf.

Overdosis

Je kunt een overdosis 4-fluoramfetamine nemen. Hierdoor kun je misselijk worden en overgeven, hele hoge koorts krijgen en oververhit raken. Ook kun je leverstoornissen ontwikkelen, je nieren kunnen niet meer goed werken, je kunt een epileptische aanval krijgen. Een overdosis kan leiden tot een comateuze toestand en mogelijk zelfs tot de dood.

UNITY-tip:  Omdat de effecten van 4-FA langzamer beginnen dan bij mdma en speed kun je geneigd zijn om bij te nemen. Dat kan leiden tot overdosering. Houd je gebruik daarom bij 1 dosis.

Oververhitting (hyperthermie)

De lichaamstemperatuur loopt op door het gebruik van 4-fluoramfetamine (vergelijkbaar met amfetamine). Wanneer je 4-fluoramfetamine, net als bij XTC, in een warme, drukke omgeving gebruikt (zoals een club of party of in de zon op een festival) loopt je lichaamstemperatuur nog verder op. Als je dan ook nog een lange tijd achter elkaar hard staat te dansen, kan oververhitting optreden.

Symptomen van een beginnende oververhitting;

 • Hoofdpijn
 • Verwardheid
 • Stijve spieren
 • Duizeligheid

Dit zijn allemaal symptomen die ook onder de ‘normale’ bijwerkingen van 4-fluoramfetamine kunnen vallen. Als de lichaamstemperatuur niet daalt kunnen de volgende symptomen optreden:

 • Rillen
 • Snelle hartslag
 • Bleek uiterlijk
 • Verminderd bewustzijn
 • Misselijkheid
 • Braken

Stijgt de lichaamstemperatuur tot 40-41 graden Celsius dan is de situatie levensbedreigend:

 • Afbraak van spierweefsel
 • Bloedstolling door het hele lichaam
 • Verslechterd functioneren van nieren en lever
 • Epileptische aanvallen

Oververhitting kan, afhankelijk van de omstandigheden, optreden bij ‘normale’ doseringen (4-fluor)amfetamine.

Oververhitting is zeer gevaarlijk en moeilijk te behandelen. Het zoeken van afkoeling, het nemen van rust en het drinken van voldoende water (maximaal één glas per uur) is nodig om oververhitting te voorkomen. Zweten is ook een belangrijke manier om af te koelen: door het verdampen van het laagje zweet op je huid koelt je huid af. Maar als de luchtvochtigheid heel hoog is (wanneer de druppels van het plafond vallen) kan het zweet veel minder goed verdampen en daardoor kan je lichaam niet goed afkoelen.

UNITY-tip: Rust elk uur even uit. Draag geen warme kleding en doe binnen geen muts, pet of hoed op.

De dinsdag dip

Na het gebruik van 4-FA kan er een dip optreden. Je voelt je moe, depressief, verdrietig, lusteloos, overgevoelig en leeg. Gebruikers geven vaak aan dat deze dip milder is dan de dip die ze na mdma-gebruik ervaren, maar rapporteren wel vermoeidheid en een slecht humeur de dagen na gebruik. Het is onduidelijk wat precies de dip bij 4-FA veroorzaakt. Maar een hoge dosis, combigebruik met mdma en veel bewegen en dansen in combinatie met weinig eten en niet of nauwelijks slapen spelen zeker een grote rol.

UNITY-tip: Eet gezond voor, tijdens en nadat je 4-FA gebruikt en rust voldoende uit. Als je erg vermoeid bent of aan slapeloosheid leidt, gebruik dan geen 4-FA! Zorg verder dat je genoeg antioxidanten en vitaminen binnenkrijgt via fruit en groente.

Risico’s op de lange termijn

Hoe meer en hoe vaker je 4-FA gebruikt, hoe groter de kans op risico’s. 4-FA wordt nog niet zo lang gebruikt en daarom zijn er nog geen langetermijnrisico’s bekend. Omdat de effecten vergelijkbaar zijn met MDMA en speed kunnen de langetermijnrisico’s ook vergelijkbaar zijn, maar dit weten we niet zeker. Langetermijnrisico’s van MDMA en speed zijn:

 • Verhoogde kans hartritmestoornissen, hartinfarct en hersenbloedingen
 • Oververmoeidheid en slapeloosheid
 • Verminderde weerstand en conditie
 • Psychische klachten: je somber of angstig voelen, niet lekker in je vel zitten en slechte concentratie
 • Mogelijk hersenschade
 • Geestelijke verslaving: je vindt uitgaan zonder 4-FA niet meer leuk.
↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

4-FA en slapen§

4-FA is een upper en heeft een stimulerende werking op het lichaam. Hierdoor kan je soms uren niet slapen na gebruik, dit noemen we ook wel plafonddienst. Hoe ontstaat plafonddienst? En als het je wel lukt om in slaap te komen na uppers, hoe goed slaap je dan? Lees dat in het artikel Tukken of plafonddienst? Hoe rust je uit na uppers?

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Combigebruik§

Drugs combineren is extra riskant. De effecten zijn onvoorspelbaar. Je loopt meer risico op gezondheidsproblemen. Over de combinatie van 4-FA met andere middelen is nog maar weinig bekend.

Combi speed en/of mdma

4-FA is een stimulerend middel dat klachten op je hart- en bloedvatenstelsel kan geven. Dit risico wordt groter door het te combineren met andere stimulerende middelen zoals speed of mdma. De effecten versterken elkaar en omdat 4-FA vrij lang doorwerkt, vergroot je het risico op vervelende bijwerkingen en risico’s zoals: “strak te staan”: strakke kaken, spierspanning, hartkloppingen, druk op de borst, slaapproblemen, een stevige kater en dip de dagen erna.

Combi met alcohol

Alcohol vlakt het effect van 4-FA af en vervaagt je grenzen. Daardoor neem je misschien meer 4-FA. Of je denkt dat je meer kunt drinken. Verder heb je meer kans op hoofdpijn en misselijkheid.

Combi GHB

Daarnaast wordt het ook wel eens met GHB gecombineerd om de scherpe kantjes van het stimulerende effect van 4-FA te verminderen. Het risico hiervan is dat je door het stimulerende effect van 4-FA de verdovende werking van GHB niet goed voelt, waardoor de kans op overdoseren van GHB groot wordt.

UNITY-tip: Gebruik alleen als je gezond bent en lekker in je vel zit. Gebruik niet bij suikerziekte, hartklachten, bloeddrukproblemen of psychische klachten. Neem ook geen 4-FA als je zwanger bent, migraine of epilepsie hebt of medicijnen gebruikt.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

EHBO§

Voel je je niet lekker? Heb je last van hoofdpijn? Of is een vriend(in) onwel geworden? Twijfel dan niet. Ga naar de EHBO. Is er geen EHBO, bel dan 112. Wees eerlijk over wat je gebruikt hebt. Ze zijn er om je te helpen. Het gebruik van drugs is niet strafbaar. Laat iemand die zich niet lekker voelt, nooit alleen.

Check hier de factsheet over 4-FA van het Trimbos instituut (juni 2016).

 

 

Wil je meer informatie, heb je een vraag of wil je praten over deze of een andere drug? Kijk voor contactgegevens bij jou in de buurt of mail naar info@unity.nl.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Deze website gebruikt cookies om (geanonimiseerde) gebruikersdata in te zien. Lees meer in ons privacybeleid.