hasj wiet cannabis joint smoken blowen

Cannabis

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Soorten cannabis§

Andere namen voor wiet, hasj of een joint zijn:

 • Wiet: marijuana, weed, nederwiet, skunk, haze, ganja, grass
 • Hasj: stuff, dope, shit, hasjiesj
 • Joint: djonko, stickie, big stick, snaak, pinto, pretsigaret, blowtje, spliff, blunt (joint gemaakt met een sigaar), toeter, skaffa en er zijn er ongetwijfeld nog veel meer.

Wietsoorten

 • Nederwiet: In Nederland in kassen gekweekte marijuana (kaswiet).
 • Skunk: een in Nederland gekweekte marijuanavariëteit.
 • Haze: Sterke, kruidige smaak en geur. Zeer hoog THC-gehalte. Varianten: Silver Haze, Purple Haze, Lemon Haze, Amnesia haze, Cheese, Boeda Haze.
 • White Widow: White Widow was de eerste van de THC-rijke witte soorten.
 • Northern lights: De sterkste wietsoort die er is, met THC-percentages tot wel 39 procent.
 • Power Plant: een zeer populaire soort. Dit is een van de vaakst gekweekte soorten in Nederland.
 • K2: Bekende nederwietsoort, populair in Nederland en België, wordt vooral gebruikt voor massaproducties.
 • Kush
 • Thai of Thai-stick, een tropische wiet die een relatief laag THC-gehalte heeft. Een originele ThaiStick is letterlijk een dun stokje met een wiettop eromheen gedraaid. De Thai-wiet is van zichzelf zo plakkerig dat die gewoon om het stokje blijft zitten, dus zonder draadje of lijm.
 • Gruis: overblijfselen van blaadjes en takjes in een zak.

Hasjsoorten

 • Afghaan: een zuiver soort -donkerbruine- hasj die vooral in de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw populair wasin Nederland.
 • Libanon: een zeer potente -gelige- hasj die eveneens in de jaren zeventig zeer populair was, maar van een dergelijke superieure kwaliteit, dat deze niet meer voor de export naar West-Europa beschikbaar was omdat gefortuneerden uit de Golfstaten de voorkeur gaven aan deze hasjiesj en de voorraden voor zich bestemden.
 • Nepal: zeer sterke en bewerkelijke ‘zwarte’ hasjiesj. Vroeger vaak handgerold, tegenwoordig vaak gezeefd zoals in Marokko. Bij veel mensen ‘prikt’ deze hasj in de keel.
 • Maroc: onderverdeeld in Zero, Zero Zero, Primera, Ketama, Sputnik, en vele andere soorten. Je moet deze hasjsoort roken om de kwaliteit te kennen, aangezien je het verschil niet kunt zien.
 • Ice-O-Lator: een heel pure, olie-achtige, licht kleurige hasj. Deze hasj wordt gemaakt door bevroren wiet/knipafval enkele minuten in een emmer met koud water en ijs door elkaar te mixen. De harskristallen vallen vervolgens door de grove zeefzak waarna alleen de puurste harskristallen achter blijven op de fijnmazige zeef, het bladgroen blijft achter in de grove zeef de zogenaamde eerste zeef. Wordt ook wel bubbelhasj of ijshasj genoemd, maar meestal gewoon afgekort tot “Ice”.
 • Skuff: knipafval, vaak van binnenwiet, wordt bevroren en daarna worden de THC-kristallen er uit gezeefd.
 • Hasjolie: De THC wordt met behulp van een vloeistof met een laag kookpunt (butaan, ether, alcohol) uit wiet(afval) geëxtraheerd.
 • Charas: handgerolde hash uit India.
 • Casablanca: zeer sterke hasjsoort, afkomstig uit Marokko; wordt ook wel in Nederland geproduceerd.

Dit filmpje van het EMCDDA laat de verschillende manieren waarop hasj gemaakt wordt zien.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Geschiedenis van cannabis en de wet§

Geschiedenis

De hennepplant vervult al duizenden jaren vele functies. Deze eeuwenoude cultuurplant wordt door de mens op verschillende manieren gebruikt: als medicijn, grondstof voor textiel en natuurlijk als drug, vanwege de psychoactieve eigenschappen, al dan niet toegepast in religieuze ceremonies. De hennepplant komt oorspronkelijk uit Azië. In 2737 voor Christus wordt de werking van cannabis al beschreven in medische geschriften. In India werd cannabis in religieuze ceremonies geprezen als goddelijke drank. In de Romeinse tijd kregen gasten na de maaltijd hennepkoekjes aangeboden. Maar het werd niet alleen vanwege de psychoactieve eigenschappen gebruikt; de Engelsen gebruikten cannabis als grondstof voor textiel en touw.

In 1912 vond de eerste opiumconferentie plaats. Deze conferentie leidde tot het uiteindelijke verbod op de meeste (toen bekende) drugs. De import en export van cannabis is in Nederland sinds 1928 verboden. In diezelfde tijd verspreidde de waardering voor de cannabisroes zich via de kunstenaarsscene over de rest van de Verenigde Staten. Maar in 1937 werd cannabis ook in de VS verboden met als argument dat het zou leiden tot moord en krankzinnigheid.

Vanaf 1960 groeide de populariteit van cannabisgebruik in Nederland. In 1972 werd de eerste coffeeshop geopend. In 1976 werd de Opiumwet gewijzigd en werd het onderscheid gemaakt in soft- en harddrugs. De wet werd zo uitgelegd dat coffeeshops onder bepaalde voorwaarden hasj en wiet mochten verkopen. Het aantal coffeeshops groeide sterk. In 1995 werden de richtlijnen aangescherpt en het aantal coffeeshops teruggedrongen. Sinds 2003 is het mogelijk om op doktersrecept cannabis te krijgen bij de apotheker, dat gebruikt wordt als pijnstiller bij onder andere MS en AIDS patiënten en om de eetlust op te wekken.

Check ook deze video van ATTN over de geschiedenis van cannabis in de VS:

De wet

Cannabis staat op Lijst 2 van de Opiumwet. Het is in Nederland wettelijk niet toegestaan om softdrugs te produceren, te verhandelen, in te voeren of te bezitten. Straffen zijn minder streng dan voor stoffen die op Lijst 1 staan. Het gebruik van drugs is niet verboden. Daarom wordt bezit van gebruikershoeveelheden (tot 5 gram cannabis) vaak getolereerd.
Wel bestaan er landelijke richtlijnen (uitgevaardigd door het College van Procureurs-generaal) over de manier waarop de wet dient te worden nageleefd. Plaatselijke officieren van justitie kunnen van deze richtlijnen afwijken, maar meestal worden zij gevolgd.

De richtlijnen stellen dat coffeeshops mogen bestaan in Nederland en hasj en wiet mogen verkopen, als ze zich aan bepaalde regels houden. Dit zijn de zogenaamde AHOJ-G regels. De regels luiden:

 • A: Geen affichering (reclame). Dit betekent geen reclame anders dan een aanduiding op de gevel.
 • H: Geen harddrugs. Er mogen in een coffeeshop geen harddrugs voor handen zijn/ verkocht worden.
 • O: Geen overlast. Onder overlast wordt onder meer verstaan: geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten.
 • J: Geen verkoop aan jongeren onder de 18 en geen toegang aan jongeren onder de 18 tot een coffeeshop.
 • G: Geen verkoop van grote hoeveelheden per klant per transactie. Met andere woorden: er mag niet meer verkocht worden dan 5 gram per persoon per dag.

Ook is door het college bepaald dat coffeeshops geen grotere handelsvoorraad mogen hebben dan 500 gram.

Hier is in 2013 het I-criterium (Ingezetenen criterium) aan toegevoegd. Dit houdt in dat er alleen verkocht mag worden aan mensen die in Nederland wonen. Dit criterium wordt echter niet overal nageleefd. In 2014 is ook het Afstandscriterium toegevoegd. Een coffeeshop mag niet binnen een straal van 350 meter van een school gevestigd zijn.

Het plaatselijke coffeeshopbeleid wordt vormgegeven in het zogenaamde driehoeksoverleg. Dit is een overleg van de burgemeester, de commissaris van politie en de officier van justitie. Dit overleg houdt de vrijheid om van de richtlijnen af te wijken. Het driehoeksoverleg kan dus besluiten in zijn gemeente geen coffeeshops toe te laten of het aantal coffeeshops te beperken.

Uiteraard is steun van de gemeenteraad voor het beleid van de driehoek noodzakelijk.

Hasjolie is zo sterk dat het op Lijst I vermeld staat: hasjolie is dus illegaal. In Nederland komt dit overigens nauwelijks voor.

Sterke cannabis op Lijst 1

Cannabis met een THC-gehalte van meer dan 15 procent wordt mogelijk op lijst I van de Opiumwet geplaatst. Daarmee wordt het een harddrug. Het kabinet wil hiermee het signaal afgeven dat sterke wiet wordt gezien als een middel met een onaanvaardbaar risico. De consumptie en productie van zware wiet moet volgens het kabinet worden teruggedrongen. Een hoog THC-gehalte heeft mogelijk meer risico dan cannabis met een laag THC-gehalte, zeker bij gebruik op jonge leeftijd. Coffeeshops mogen dan alleen nog cannabis aanbieden met een THC-gehalte van maximaal 15 procent. Op de handel, in- en uitvoer van zware wiet komen hogere straffen te staan. Er is echter weinig steun voor deze regel en veel tegenstand.

Check het thema De wet voor meer info.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Gebruikswijze van cannabis§

Je kunt hasj en wiet roken, verdampen, eten en drinken.

Roken

Roken kan op verschillende manieren. Meestal wordt een stickie of joint gerookt. Een joint of stickie is een sigaret met daarin tabak en wat verkruimelde wiet of hasj. In een joint kan een tipje (een soort filter, meestal gemaakt van een opgerold stukje stevig papier) meegedraaid worden om zo de hele joint te kunnen roken zonder tabak of wiet in je mond te krijgen. Je kunt het ook puur roken door geen tabak aan de joint toe te voegen of een hasjpijpje te gebruiken.

Een enkeling gebruikt een (water)pijp. Een waterpijp (ook wel ‘bong’ genoemd) is een koelsysteem. De wiet wordt verbrand waarna de rook in het water terechtkomt. In het water wordt de rook gekoeld waardoor je de rook minder heet inhaleert dan het geval bij een joint of hasjpijpje. De verbrandingsproducten worden helaas niet door het water gefilterd, dus je krijgt nog steeds alle schadelijke stoffen binnen. Verdampen is minder schadelijk (zie hieronder).

Hasjolie is een dikke donkere vloeistof. Dit wordt meestal over het vloeitje gestreken waarna dit met gewone tabak gerookt wordt. Het wordt ook wel eens met tabak zelf vermengt.

Verdampen (vaporizen)

Een minder schadelijke manier dan roken is verdampen (of vaporizen). Bij een vaporizer wordt de hasj of wiet niet verbrand, maar verhit en verandert het in gasvorm. Bij een temperatuur tussen 180 en 200°C komen alleen de werkzame stoffen vrij en krijgt men in tegenstelling tot traditionele rookmethoden geen teer en koolmonoxide binnen.

Peer educator Lindsey heeft uitgezocht hoe ‘vapen’ werkt. Lees zijn artikel hier.

Eten

Je kunt cannabis eten in bijvoorbeeld een spacecake of hasjbonbon. Een spacecake is een cake met daarin hasj of wiet. Meestal wordt bij de bereiding een beetje hasj of wiet in de boter gesmolten en opgelost. Hierdoor wordt de hasj of wiet gelijkmatig over de cake verdeeld.

Het effect van eten is over het algemeen een stuk heftiger, maar vooral minder voorspelbaar, dan het effect van roken. Spacecake werkt veel langzamer dan blowen. Het duurt zeker drie kwartier tot anderhalf uur voordat het begint te werken. Als je dit niet weet en je neemt meer, kun je gauw teveel nemen en je onprettig voelen. Daarbij weet je nooit hoe sterk een cake is. Het zijn met name onervaren gebruikers en toeristen die foutgaan op spacecake.

Drinken

Je kunt hasj en wiet ook drinken, bijvoorbeeld als thee. Je laat de verkruimelde wiet in een thee-ei trekken. Beter is het om het op te lossen in melk, omdat THC beter in vet oplost dan in water. Wil je er stoned van worden dan zijn de risico’s van drinken dezelfde als die van eten: het duurt zeker drie kwartier tot anderhalf uur voordat het werkt. Daarbij weet je nooit hoeveel hasj of wiet teveel is. De kans op fout gaan is dan groter dan wanneer je het rookt.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Dosering van cannabis§

Hoe sterk de hasj of wiet is kan behoorlijk verschillen en daarom is het moeilijk om een dosis aan te geven. In de cannabisplant zitten zeer veel psychoactieve stoffen; de cannabinoïden, De bekendste daarvan is THC. THC is verantwoordelijk voor het grootste deel van de psychoactieve werking van hasj en wiet, dat is waar je high en opgewekt van wordt. CBD (cannabidiol) is een andere belangrijke cannabinoïde. Deze zorgt voor het kalmerende, angstremmende en ook ‘stonede’ gevoel. Wat betreft de dosering is het dus van belang hoeveel THC en CBD er in de hasj of wiet zit. Als er veel THC in zit en weinig CBD heb je meer kans op angstige en onrustige gevoelens. Op het plantje staat niet geschreven wat er precies in zit. Wel weten we dat de concentratie en verhouding THC en CBD nogal kan verschillen en dat de THC waarden in Nederlandse hasj en wiet vaak veel hoger zijn dan die in buitenlandse hasj en wiet.

Naast THC en CBD zitten er nog meer cannabinoïden in cannabis. Deze hebben net als CBD vaak een modulerende rol op THC. Ze veranderen het effect van THC.

Het RIVM onderzoekt nederwiet op mogelijke vervuilingen: Cannabis Contaminanten

Roken

Gebruikers geven aan tijdens het roken van cannabis zelf aan te kunnen voelen wanneer ze genoeg hebben. Als ze sterke wiet roken kan dat al na één of twee hijsjes zijn en bij lichtere wiet kunnen ze soms een halve of hele joint op roken. Onervaren gebruikers nemen snel teveel en worden er dan ziek van. Als je blowt, wacht dan rustig het effect af voordat je meer neemt om te voorkomen dat je ziek wordt of fout gaat.

Eten

Het is een ander verhaal wanneer je cannabis gaat eten. De dosering is heel moeilijk te bepalen en je voelt het effect niet geleidelijk aankomen. Je loopt dan een groter risico dat je teveel binnen hebt gekregen. Als je cannabis eet, wacht dan minstens twee uur om te ervaren of het begint te werken en neem in de tussentijd niet nog een beetje.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Effecten van cannabis§

In wat voor stemming je bent, maar ook hoe je je voelt en de plek waar je een middel gebruikt kunnen invloed hebben op het effect dat cannabis op je zal hebben. Ook persoonlijke factoren spelen een rol. De ene persoon raakt bijvoorbeeld snel geïrriteerd door een middel, terwijl de andere persoon juist heel rustig wordt. Ieder lichaam, ieder mens, maar ook iedere situatie is immers anders.

Hasj en wiet geven doorgaans een ontspannen, prettig gevoel. Maar het kan zijn dat je er juist heel onrustig of angstig van wordt. Hieronder vind je de bekendste uitwerkingen van cannabisproducten, opgesplitst in de psychische en lichamelijke effecten.

Psychische effecten

 • Ontspanning, vermindering van stress
 • Creatiever, meer filosofisch denken: ideëen komen makkelijker naar boven.
 • Versterkte zintuiglijke waarneming: muziek klinkt intenser, eten smaakt lekkerder, aanrakingen voelen prettiger
 • Lachkick, of oncontroleerbaar lachen
 • Verwarring/ klungeligheid
 • Soms angst/ paranoïde gevoelens
 • Mogelijk paniekaanvallen (bij gevoelige gebruikers of bij hele hoge (vaak orale) dosis)

Lichamelijke effecten

 • Versterkte eetlust (‘Vreetkick’)*
 • Algemene sloomheid (onder andere in het praten)
 • Vermoeidheid
 • Rode ogen
 • Droge mond
 • Ontspanning van de gezichtsspieren
 • Misselijkheid (vooral in combinatie met alcohol)
 • Hoesten, astma-aanval, irritatie van de luchtwegen
 • Verminderde werking van het korte termijn geheugen
 • Versnelde hartslag, opwinding, gespannen voelen
 • Verlaagde bloeddruk
 • Hoofdpijn

*THC (de werkzame stof in hasj en wiet) imiteert de werking van een bepaalde stof in de hersenen. Dit stofje in de hersenen heet anandamide. In de hersenen zitten receptoren waaraan anandamide zich kan binden. Eén van die plekken waar deze receptoren zitten is het hongercentrum. Normaal gesproken komt bij een tekort aan voedsel, anandamide vrij. De anandamide bindt zich dan aan de receptoren van het hongercentrum. De zenuwen van het hongercentrum worden geprikkeld waardoor je een hongergevoel krijgt en gaat eten. THC nu, imiteert als het ware de anandamide. Het gaat op dezelfde receptoren zitten, waardoor je honger krijgt en gaat eten.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Risico’s van cannabis§

Risico’s op korte termijn

Op de korte termijn is het grootste risico dat je loopt bij cannabisgebruik om heel misselijk of draaierig (vooral in combinatie met alcohol). Ook is er bij een hoge dosis cannabis (vooral wanneer je het eet) het risico op een zogenoemde cannabispsychose, waarbij je op eens helemaal in de war bent, maar ook heel bang kunt worden en hallucinaties kan ervaren. Deze effecten verdwijnen vrijwel altijd als de cannabis uitwerkt. Ook kun je out gaan: je valt flauw als het ware. Omdat THC niet werkt in de gebieden van je hersenen waar de hartslag en ademhaling worden geregeld, kan je niet overlijden aan een overdosis cannabis.

De kater

De meeste mensen hebben niet heel veel last van katers na cannabisgebruik. Waar je rekening mee kunt houden na een avond blowen is dat je de volgende ochtend wat minder makkelijk opstaat en dat je aandacht en concentratievermogen wat minder zijn dan normaal. Daarom kun je beter niet blowen als je de volgende dag vroeg moet opstaan, naar school moet of moet werken.

Risico’s op lange termijn

Risico’s voor de longen

De rook van cannabis bevat drie keer meer teer en vijf keer meer koolmonoxide dan de rook van tabak; de rook die ontstaat bij de verbranding van cannabis is dus schadelijker dan de rook van tabak het roken van een joint komt ongeveer overeen met het roken van 4 gewone sigaretten ook ‘meeblowen’ is schadelijk (dit is: zelf niet blowen, maar je in een ruimte bevinden waar veel geblowd wordt); ter vergelijking wordt wel eens gezegd dat het 40 uur samenzijn met iemand die continu sigaretten rookt te vergelijken is met het roken van 5 sigaretten. Hevig cannabis gebruik verhoogt de kans op chronische bronchitis en hoesten. De combinatie van tabak en cannabis (in een joint) stelt je longen minstens dubbel zo zwaar op de proef. Sommige onderzoeken suggereren een verhoogde kans op kanker van de mond, keel, slokdarm en longen bij hevig cannabis gebruik.

Risico’s voor de hersenen

Cannabis beïnvloedt de werking van de hersenen. Deze beïnvloeding is echter tijdelijk. Voor zover op dit moment bekend is heeft cannabis geen blijvende invloed op de werking van de hersenen en raken ook geen delen beschadigd. Als men niet meer onder invloed is keert na korte tijd de normale situatie weer terug. In de hersenen bevinden zich stoffen die een rol spelen bij de overdracht van signalen. Deze overdrachtsstoffen worden ook wel neurotransmitters genoemd. Doordat overdrachtsstoffen zich kunnen binden aan receptoren (ontvangers) kunnen signalen in de hersenen overgedragen worden. Afhankelijk van het hersengedeelte waar dat gebeurt veranderen bepaalde functies. Enige jaren geleden is een overdrachtsstof ontdekt die van nature in de hersenen voorkomt en waarvan de effecten veel lijken op die van cannabis. Deze stof heet anandamide. Cannabis imiteert na opname als het ware de werking van anandamide waardoor dezelfde effecten optreden. Anandamide zorgt ervoor dat het beloningscentrum in de hersenen geprikkeld kan worden. Hierdoor voelen we ons goed. Ook werkt anandamide in die hersengedeelten die een rol spelen bij het kortetermijngeheugen, de concentratie en het opnemen van informatie. Zo komen er bijvoorbeeld veel receptoren voor in de cortex. De cortex is het hersendeel waarvan men vermoedt dat het te maken heeft met met cognitieve functies, zoals planning, taal en concentratie. Dit geldt ook voor de hippocampus. De hippocampus is een plek die van groot belang is voor het geheugen. Nadat cannabis uitgewerkt is treedt de normale situatie weer in werking zonder dat voor zover tot nu toe bekend schade voor de hersenen optreedt.

Cannabis en psychoses

Er verschijnen regelmatig berichten over de relatie tussen cannabisgebruik en psychose. Al langer is bekend dat cannabis psychische stoornissen, waaronder schizofrenie, kan verergeren. Ook kan blowen bij mensen met een aanleg om een psychose te krijgen, deze stoornissen ‘triggeren’, dat wil zeggen dat cannabis de druppel kan zijn die de emmer doet overlopen. Een onderzoek, gedaan door Maastricht University, wijst erop dat een klein deel van de bevolking een bepaald gen draagt. Daardoor is deze groep meer vatbaar voor het ontwikkelen van psychotische klachten bij cannabisgebruik. Als er in jouw familie (geschiedenis) psychoses voorkomen dan raden we je dus zeer sterk af om cannabis (of andere drugs) te gebruiken.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Cannabis en slapen§

Hoe beïnvloedt cannabis jouw slaap? Hoe komt het dat mensen nachtmerries krijgen na het stoppen met blowen? En welk effect geeft cannabis wanneer je het gebruikt als je weinig hebt geslapen? Lees dat in het artikel Cannabis maakt je slaperig bij hoge doseringen, maar kom je ook in je REM-slaap?

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Verslaving aan cannabis§

Cannabis is vooral geestelijk verslavend. Het risico op geestelijke afhankelijkheid neemt toe bij langdurig en veel gebruik. De kans op lichamelijke verslaving is minder groot. Langdurige gebruikers die stoppen kunnen wel last krijgen van onthoudingsverschijnselen. Je voelt je prikkelbaar en rusteloos en je kunt slecht slapen. Ook kun je last hebben van zweten, trillen, kou en hoofdpijn. De verschijnselen zijn erg mild vergeleken met die van heroïne of alcohol. Bij zware gebruikers zie je soms ook enige tolerantieontwikkeling. Zij hebben toch meer nodig om de effecten te voelen. Voor versnelling van de hartslag treedt tolerantie op. Beginnende gebruikers hebben daar nog wel eens last van, ervaren gebruikers veel minder. Als jij je afvraagt of je gebruik een probleem aan het worden is dan moet je jezelf de volgende vragen maar eens stellen:

 • Kan ik zonder te gebruiken nog maar moeilijk in een goede stemming komen?
 • Ben ik in gedachten veel met het middel bezig?
 • Ben ik veranderd sinds ik (meer) ben gaan gebruiken?
 • Moet ik steeds meer gebruiken om hetzelfde effect te bereiken?
 • Ben ik de afgelopen tijd steeds meer gaan gebruiken. Gebruik ik meer per keer, op meer plekken en op meer tijdstippen?
 • Gebruik ik steeds vaker en meer dan ik van plan was?
 • Heb ik, als ik niet gebruik, last van onthoudingsverschijnselen (slecht slapen, humeurig zijn, trillen, hoofdpijn, duizelig, misselijk, zweten)?
 • Gebruik ik wel eens om nadelige gevolgen (bijvoorbeeld een kater) van vorig gebruik op te heffen?
 • Besteed ik veel tijd aan gebruik of aan bijkomen van gebruik?
 • Geef ik steeds meer geld uit aan het middel?
 • Gebruik ik ondanks het feit dat ik belangrijke dingen moet doen? Verwaarloos ik hobbies en werk?
 • Levert het gebruik steeds meer problemen op met bijvoorbeeld mijn vriend(in), vrienden, familie?
 • Gebruik ik voortdurend ondanks dat ik weet dat het schade oplevert (zowel lichamelijke schade als schade aan je sociale leven)?

Des te vaker je “ja” antwoord des te meer je in de gevarenzone zit. Mocht je je eigen gebruik uitgebreider willen testen, dan kun je op de website van Jellinek een “test je gebruik”-test doen.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Combigebruik cannabis en andere middelen§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Hier beschrijven we de effecten en risico’s van een aantal combinaties die veel voorkomen of die zeer riskant zijn. Voor meer informatie check het thema Combigebruik.

Cannabis en alcohol

De combinatie blowen en drinken vergroot de kans op misselijkheid en overgeven, hoe je je voelt na deze combi wordt ook wel ‘stronken’ genoemd. De meeste gebruikers hebben door het blowen minder zin in veel alcohol.

Cannabis en XTC

Sommige gebruikers vinden het een prettige combinatie. Cannabis kan de XTC-roes wat zachter maken, vooral aan het einde van de XTC-roes. Wel kan het de roes wat vager maken, wat niet altijd positief is.

Cannabis en amfetamine

Sommige gebruikers vinden het een prettige combinatie. Cannabis kan de amfetamineroes wat zachter maken, vooral aan het einde van de amfetamineroes. Wel kan het de roes wat vager maken, wat niet altijd positief is.

Cannabis en paddo’s

Als je gaat blowen tijdens een paddotrip kan dat voor een heftigere trip zorgen. Hou daar rekening mee. Er zijn gebruikers die hebben ervaren dat ze tijdens het blowen bepaalde paddo effecten opnieuw beleefden, als een soort levendige herinnering aan een eerdere ervaring. Dit kan heel angstig en verwarrend zijn. Mocht je dat ervaren dan raden we je aan te stoppen met blowen.
Het kan de trip ook ineens een andere wending geven, wat verkeerd uit kan pakken.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Aantoonbaarheid van cannabis§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoe veel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee een middel wordt afgebroken door vooral je lever). Drugs zijn langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed.

Cannabis is van 1 – 3 dagen (bij incidenteel gebruik), tot 2 tot 4 weken (bij chronisch intensief gebruik) in de urine aantoonbaar.

De afbraak van cannabis verloopt, in tegenstelling tot de afbraak van de meeste andere drugs, zeer langzaam. Dit heeft ermee te maken dat THC, de belangrijkste werkzame stof, zich opslaat in je vetweefsel en niet direct wordt afgebroken door de lever (zoals bij XTC, speed en coke bijvoorbeeld). Heel langzaam wordt de THC weer vrijgegeven uit het vetweefsel en afgebroken. Het zijn dus twee stappen:

 1. Afgifte door bloed aan het vetweefsel
 2. Afgifte van het vetweefsel aan het bloed.

Omdat de afgifte van cannabis vanuit het vetweefsel zo langzaam gaat, blijft cannabis nog lang in je urine aantoonbaar. Bij zwaar gebruik is THC in de urine nog zo’n 2 tot 4 weken aantoonbaar. Het is niet zo dat je nog wat van voelt van die langzame afgifte. De effecten zijn bij het roken maximaal 4 tot 6 uur merkbaar en je merkt dus niets van de THC die later door je vetweefsel nog langzaam afgegeven wordt.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Unity tips cannabis§

Hasj en wiet zijn onder andere riskant vanwege de kans op het versterken van psychische problemen. Vooral mensen met aanleg voor het ontwikkelen van psychoses of andere psychische klachten wordt sterk afgeraden cannabis te gebruiken. Echt veilig gebruik van cannabis bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips:

 • Duidelijkste en belangrijk risico bij blowen is het feit dat je het rookt en dat dit schade kan geven aan mond, keel en luchtwegen; om dit te vermijden kan je cannabis oraal innemen
 • Orale toediening heeft dan weer als nadelen dat het veel moeilijker te doseren is, waardoor je makkelijker teveel neemt, dat de effecten onvoorspelbaarder zijn, dat het een uur tot twee uur kan duren voor je iets voelt en dat de effecten veel langer kunnen aanhouden. Van spacecake kun je echt trippen! Als je teveel eet kan je misselijk worden en moeten braken
 • Als je cannabis niet wilt eten is gebruik van een vaporizer de beste optie. Hierbij komen, bij juist gebruik, zeer weinig tot geen schadelijke verbrandingsstoffen (o.a. koolmonoxide en teer) vrij. Op Vaporizer-Info.com lees je meer over deze gebruikswijze. Een andere optie is een pijpje. Zorg ervoor dat het pijpje uit glas of roestvrij staal bestaat, want bij hout en kunststof kunnen bij verhitting chemische stoffen vrijkomen. De volgende optie is de ongefilterde pure joint. Rol het tipje niet met bedrukt papier want de inktdeeltjes kunnen vrijkomen en in je longen terechtkomen. Gebruik zo dun mogelijke vloei. Waterpijp en gefilterde joint zijn de minst goede opties omdat deze teveel THC filteren ten opzichte van teer. Tabak mengen in een joint is nog slechter
 • Als iemand te high gaat, kan die persoon erg achterdochtige of angstige gedachten krijgen. Probeer hem of haar gerust te stellen, geef eventueel iets zoets te eten. Frisse lucht (in de tuin of ergens waar het rustig is, geen drukke straat!) kan ook helpen. En voor de rest: wachten tot het overgaat. Het heeft weinig zin om iemand die fout gaat op spacecake naar de eerste hulp te brengen of de ambulance te bellen. Doe dat alleen als iemand een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt
 • Cannabis, vooral een hoge dosis, maakt je gevoeliger voor achterdochtige gedachten en angst; daarom is de set (hoe je in je vel zit) en setting (waar ben je) erg belangrijk, gebruik alleen in een omgeving waar je je op je gemak voelt
 • Het heeft géén zin de rook lang in je longen te houden! Bijna alle THC wordt via je longen in je bloed opgenomen in enkele seconden. Langer inhouden maakt je dus niet higher, het verhoogt alleen de blootstelling van je longen aan schadelijke stoffen!
 • Je kan de risico’s voor je longen verminderen door cannabis NIET samen met tabak te roken in een joint. Bovendien werkt tabak cannabis tegen, je hebt dus meer wiet/hasj nodig voor hetzelfde effect. Tot slot is nicotine erg verslavend, waardoor het zou kunnen dat je meer gaat blowen, omdat je lichaam eigenlijk de nicotine roept
 • Gebruik niet dagelijks, maar bij speciale gelegenheden of in het weekend. Zorg dat het niet ongemerkt een gewoonte wordt
 • Gebruik alleen als je je geestelijk en lichamelijk goed voelt
 • Gebruik voor je plezier en niet om problemen te onderdrukken
 • Gebruik niet als je aan het verkeer moet deelnemen of tijdens school, studie of werk
 • Combinatie met alcohol kan de effecten van beide drugs versterken, kans op misselijkheid wordt groter
 • Combinatie met andere drugs kan onverwachte effecten geven. Over het algemeen versterkt/verlengt cannabis de effecten van tripmiddelen (zoals paddo’s of LSD)
 • Gebruik niet als je medicijnen slikt of last hebt van depressies, angstaanvallen of psychoses of als je zwanger bent
 • Koop geen cannabis op straat, maar bij een vertrouwd adres of in een goede coffeeshop.

Wil je meer informatie, heb je een vraag of wil je praten over deze of een andere drug? Kijk voor contactgegevens bij jou in de buurt of mail naar info@unity.nl.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Deze website gebruikt cookies om (geanonimiseerde) gebruikersdata in te zien. Lees meer in ons privacybeleid.