cocaïne coke sos drugs snuiven

Cocaïne

Cocaïne is een wit kristalachtig poeder. De werkzame stof is cocaïnehydrochloride (cocaïne HCl). Andere benamingen zijn: coke, sos, sosa, charlie, blow, sneeuw of wit. Het heeft een stimulerend effect. Cocaïne wordt gewonnen uit de bladeren van de cocaplant. De cocaplant is een bloeiende struik die voornamelijk groeit op een hoogte van 500-2000 meter in het Andesgebergte in Zuid-Amerika. De bekendste soorten van de cocaplant zijn Erythroxylon coca en Erythroxylon novogranatense. In de bladeren zit maximaal één procent cocaïne. Uit 1 kilo blad komt dus maximaal 10 gram cocaïne.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Geschiedenis van cocaïne en de wet§

Geschiedenis

Cocaïne heeft een lange geschiedenis. Het gebruik van coca bladeren komt al minstens vijfduizend jaar voor in de Andes gebergte. Het werd en wordt nog steeds gebruikt als middel tegen hoogteziekte, om vermoeidheid te verminderen, om honger tegen te gaan en als verdovingsmiddel bij operaties. De cocaplant was heilig voor de Inca’s en nog steeds worden de bladeren gekauwd door Zuid-Amerikanen.

Begin 1500 komen Europeanen voor het eerst in contact met coca. Het kauwen van coca raakt niet populair in Europa omdat de bladeren hun werking verloren tijdens het transport over de oceaan. Tegen 1850 wordt coca extract gebruikt bij keeloperaties. Verder zat er van 1886 tot 1901 cocaïne in Coca Cola.

In 1900 wordt de Nederlandsche Cocaïnefabriek (NCF) opgericht. Hierdoor wordt Nederland marktleider in de productie van cocaïne. In 1928 wordt in Nederland de Opiumwet aangenomen. Deze wet verbiedt het niet-medisch gebruik van cocaïne. Het gevolg is dat de afzet van de NCF sterk afneemt. Het is echt waar; de allereerste flessen Coca-Cola bevatten ook cocaïne, wat inmiddels is vervangen door cafeïne.

Eind jaren ’70, begin jaren ’80 wordt cocaïne in Nederland weer populair.

Check ook deze video van ATTN over de geschiedenis van cocaïne en basecocaïne (crack) in de VS:

De wet

Cocaïne staat op lijst I van de Opiumwet en wordt beschouwd als een harddrug. Bezit, productie en handel zijn dus strafbaar.

Check het thema De wet voor meer info.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Gebruikswijze van cocaïne§

Kauwen van cocabladeren

Bij kauwen van cocabladeren duurt het één tot twee uur voor de hoogste concentratie in het bloed is bereikt.

Cocaïne snuiven

Cocaïne wordt voornamelijk gesnoven. Het cocaïnepoeder wordt in een ‘lijntje’ gelegd en via een snuifbuis, in de neus, opgesnoven. Vervolgens wordt de cocaïne opgenomen door de neusslijmvliezen. Vanuit het slijmvlies gaat de coke het bloed in waarmee het na ongeveer drie minuten uiteindelijk de hersenen bereikt. Op deze manier heeft coke niet langer dan dertig minuten effect.

Cocaïne spuiten

Wanneer cocaïne wordt gespoten in de bloedbaan komt het na veertien seconden aan in de hersenen. De werking is dan maar enkele minuten.

Cocaïne roken (plof)

Cocaïne wordt ook weleens gerookt in een sigaret. Dat wordt ook wel een ‘plofje’ genoemd. Bij de temperatuur waarbij cocaïne zou kunnen verdampen (197 graden Celsius) valt de cocaïne uiteen of verbrandt het. Cocaïne kan dus eigenlijk niet worden gerookt. Voordat het kan verdampen, is het al geen cocaïne meer. Toch gebeurt het wel. Een klein gedeelte van de coke komt dan via je longen in je bloed terecht. Dat geeft een kort en hevig effect, maar is dus eigenlijk ‘zonde’ van je coke.

Bij het roken van coke kunnen kleine deeltjes verbrande cocaïne in de luchtwegen en de longen terechtkomen. Ook andere stoffen die bij de verbranding vrijkomen, kunnen in je longen terechtkomen. Dat is schadelijk.

Crack (basecoke) roken / basen

De meeste cocaïne gaat dus bij roken verloren en slechts een gedeelte bereikt je longen. Om cocaïne te kunnen roken wordt het wel omgezet in rookcoke, basecoke of crack. Dit is iets heel anders dan gewone cocaïne. Om het te maken wordt coke vermengd met water en maagzout of ammoniak en dan gekookt. Bij het roken van basecoke gaat het nog sneller. Binnen acht seconden bereikt het de hersenen. Deze vorm van gebruik heeft een flash die twintig seconden duurt. Meestal maken gebruikers gebruik van een zogenaamde basepijp. Crack dankt zijn naam aan het knetterende geluid dat bij verhitting van de basecoke ontstaat.

De werkingsduur van cocaïne hangt dus af van de gebruikswijze:

 • Snuiven: tot ongeveer 30 minuten;
 • Spuiten: enkele minuten;
 • Roken (crack): enkele minuten
↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Dosering van cocaïne§

Een veilige dosis is er niet. Zeker is dat de risico’s toenemen naarmate je vaker en meer gebruikt.

Het enige dat we aan kunnen geven is dat ‘wat gebruikelijk is’. Van 1 gram coke worden vaak 10 tot 15 en soms zelfs 20 lijntjes gemaakt. Veel gebruikers hebben op een avond genoeg aan een kwart gram. Hoeveel iemand snuift is zeer afhankelijk van zijn of haar ervaring.

Cocaïne is vaak versneden met andere stoffen. Het kan zijn dat dit schadelijke stoffen zijn. Je kunt cocaïne laten testen. De medewerkers van de testservice kunnen je dan meer vertellen over verschillende versnijdingsmiddelen en de bijbehorende risico’s.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Effecten van cocaïne§

In wat voor stemming je bent, hoe je je voelt (= de set) en de plek (= de setting) waar je een middel gebruikt zijn van invloed op het effect dat coke op je zal hebben. Ook persoonlijke factoren spelen een rol. Ieder lichaam, mens en situatie is per slot van rekening anders.

Bij het gebruik van cocaïne voelen gebruikers zich over het algemeen meestal energieker, meer zelfverzekerd en ‘on top of the world’. Je kunt makkelijker praten en legt sneller contact met anderen. Je wordt creatiever en kunt beter nadenken. Cocaïne verhoogt de alertheid, stemming en het veroorzaakt een aangename euforie. Je wordt opgewekt en vrolijk en je voelt je helder van geest. Ook worden je hongergevoelens onderdrukt.

Bij een lage dosis kan het erotisch stimulerend zijn. Bij vrouwen en tengere mensen kunnen de effecten en bijwerkingen sterker zijn.
Cocaïne is een stimulerend middel en heeft een bittere smaak.

Check deze korte animantie van de BBC docu ‘How drugs work’ (in het engels) over de werking van coke in je brein:

Crack/basecoke

De effecten van crack zijn zeer vergelijkbaar met die van snuifcoke, maar dan in het kwadraat dus een stuk intenser, heftiger en korter. Als het is uitgewerkt is de trek naar de volgende dosis onweerstaanbaar. Dit maakt het risico op controleverlies en verslaving zeer groot, dus dat je als snel meer en vaker gaat gebruiken dan je eigenlijk wilt.

Psychische effecten

 • Helder van geest
 • Opgewekt en vrolijk
 • Angsten en remmingen verdwijnen
 • Makkelijk en veel kunnen praten
 • Zelfverzekerder, je hebt het gevoel dat je beter presteert
 • Je vergeet je problemen
 • Je krijgt overal zin in
 • Je wordt creatiever
 • Je kunt helder nadenken
 • Soms kunnen mensen zich juist agressief gedragen

Lichamelijke effecten

 • Tijdelijke toename van spierkracht en uithoudingsvermogen
 • Energiek
 • Hongergevoelens worden onderdrukt
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Versnelde ademhaling
 • Seksueel stimulerend
 • Verhoogde alertheid
 • Lichte stijging lichaamstemperatuur
 • Blokkade prikkelgeleiding gevoelszenuwen waardoor je pijn niet of minder voelt
 • Droge (neus)slijmvliezen;
 • Cocaïne stimuleert de stoelgang. Het werkt laxerend en heeft ook een prikkelend effect op de blaas, waardoor je vaker moet plassen
↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Risico’s van cocaïne§

Je kunt onder invloed van cocaïne over je eigen grenzen heen gaan omdat het je vermoeidheid en slaap onderdrukt. Je spreekt dan je reserves aan en kunt dagen na gebruik oververmoeid en neerslachtig zijn. Hoe langer je hebt gebruikt, hoe langer deze gevoelens kunnen aanhouden.

Je krijgt extra energie. Tegelijkertijd remt coke de eetlust. Hierdoor kan je weerstand verminderen en kan je gewicht verliezen.

Cocaïne heeft een sterke invloed op je hart en bloedvaten. Je bloedvaten vernauwen, je bloeddruk wordt hoger en je hartslag versnelt. Dit geeft een zware belasting voor het hart en kan leiden tot hartritmestoornissen, hartinfarct, hoge bloeddruk of een hersenbloeding.

Bij het spuiten en roken zijn deze risico’s er ook, en gelden ze in sterkere mate.

Lees meer over hartproblemen door cocaïne gebruik.

Let op! Cocaïne is vaak versneden. De coke kan versneden zijn met middelen die hun eigen en/of extra risico’s met zich mee brengen. Versnijdingsmiddel levamisol wordt in de diergeneeskunde als ontwormingsmiddel gebruikt. Het regelmatig snuiven van coke wat versneden is met levamisol kan leiden tot een gevaarlijk tekort aan witte bloedlichaampjes waardoor de weerstand tegen ziekten vermindert. In 2014 bevatte twee derde van de bij de testservice ingeleverde cocaïnemonsters levamisol.

Versnijdingsmiddel fenacetine is een uit de handel genomen pijnstiller. Het middel kan nierschade veroorzaken. Ook wordt coke geregeld met cafeïne versneden. Laat je coke testen! Check bij het thema Drugs en testen hoe en waar je dat kunt doen.

Risico’s op korte termijn

 • Uitputting en oververmoeidheid.
 • Cocaïne kan in je voorhoofdholte komen en daar verstopping en hoofdpijn veroorzaken.
 • Bij het snuiven van coke kunnen er ontstekingen in het neusslijmvlies ontstaan. Bij een ontsteking gaat het slijmvlies extra slijm produceren en krijgt de gebruiker een loopneus. De neus kan erg pijn doen.
 • Door onzorgvuldig en onhygiënisch spuiten kunnen infecties en ontstekingen ontstaan. Bij het delen van spuitattributen, en mogelijk ook bij het delen van een basepijp wanneer er sprake is van wondjes aan de lippen, bestaat het risico op verspreiding van infectieziekten. Bovendien neemt de weerstand tegen infecties af door cocaïnegebruik.
 • Door hogere doseringen krijg je moeilijk een erectie of een orgasme.
 • Overdosering.

Overdosering

Door snuiven kan een overdosis optreden. Bij spuiten en bij roken of basen van cocaïne is de kans hierop echter veel groter dan bij snuiven.

De oorzaken van een fataal lopende overdosis zijn:

 • Storingen van het hart- en vaatstelsel.
 • Achter elkaar optreden van epileptische aanvallen.
 • Storingen in het ademhalingsstelsel.

Een overdosis kan zijn dat de coke verkeerd valt, maar het ook betekenen dat je daadwerkelijk zoveel neemt dat je eraan overlijdt. Beiden zijn bij snuiven mogelijk.

Als de cocaïne verkeerd valt voel je je onrustig, angstig en achterdochtig. Soms kan deze achterdocht zo hevig worden dat het verandert in een complete waan. Je bent dan bijvoorbeeld bang om achtervolgd te worden. Een overdosis kan echter nog ernstiger verlopen en leiden tot hart- en ademhalingsproblemen met de dood tot gevolg. Bij spuiten kan de dood zeer snel intreden, reeds na enkele minuten. Ook bij roken en basen kan het snel gaan.

Of een dosis giftig of dodelijk wordt is afhankelijk van het individu. Sommige mensen blijven in leven na een aantal grammen, terwijl bij mensen die allergisch zijn voor coke een kleine dosis al te veel kan zijn.

De lichamelijke conditie en eventuele ziekten die iemand heeft zijn hierbij natuurlijk ook van groot belang. Iemand met een hartafwijking of met een bloedvat defect in de hersenen loopt natuurlijk grote risico’s. Ook de combinatie met andere drugs, bijvoorbeeld alcohol, kan voor een extra risico zorgen. Een algemeen geldende norm voor te hoge doseringen is daarom moeilijk aan te geven, helemaal als je je bedenkt dat cocaïne ook vaak versneden is.

Risico’s op lange termijn

 • Cocaïne leidt tot vernauwing van bloedvaten, verhoogde hartslag en verhoogde bloeddruk. Doordat de bloedvaten zich vernauwen krijgt de hartspier minder bloed en minder zuurstof. Maar door de verhoging van de hartslag heeft het hart juist meer zuurstof nodig. Hierdoor wordt de hartspier extra belast. Cocaïne gebruik kan leiden tot aandoeningen van hart en bloedvaten zoals: aderverkalking, hartritmestoornissen, hartinfarct en hersenbloedingen. Dit risico wordt groter als door ouder worden de bloedvaten al door aderverkalking zijn aangetast,
 • Verliezen van reukvermogen.
 • Door het delen van een snuifbuis loop je het risico op hepatitis C (leveraandoening). Dit wordt overgebracht via kleine wondjes in je neus die bij het gebruik van een snuifbuis kunnen ontstaan.
 • Bij veelvuldig gebruik kan er een gat in je neustussenschot ontstaan.
 • Regelmatig gebruik van cocaïne verandert je omgang met mensen. Je kunt koel, arrogant en egoïstisch worden. Bovendien ben je vaak prikkelbaar, geïrriteerd en rusteloos. Dit kan leiden tot allerlei ruzies. Bij veel cocaïnegebruik kan een gebruiker het contact met de realiteit verliezen en zich achterdochtig en bedreigd voelen. Dit kan weer leiden tot agressief en paranoïde gedrag.
 • Wie vaak cocaïne gebruikt, kan het gevoel krijgen dat er beestjes onder zijn huid zitten. Hij of zij krijgt ernstige jeuk, en krabt zich soms tot bloedens toe.
 • Het regelmatig gebruiken van cocaïne kan een psychose veroorzaken.
 • Gebruik van crack brengt extra lichamelijke risico’s met zich mee omdat het gerookt wordt, zoals aantasting van de longen.
 • Bij langdurig gebruik kan je interesse in seks verdwijnen en de kwaliteit van spermacellen daalt. Bij mannen vermindert het het kunnen krijgen van een erectie en het klaarkomen. Dit kan leiden tot impotentie. Bij vrouwen kan het vermogen om klaar te komen verminderen.

Verslaving

Het grootste risico van cocaïne is verslaving. Je bent niet meteen verslaafd na een enkele keer cocaïne gebruikt te hebben. Er zijn veel mensen die cocaïne op een recreatieve manier gebruiken. Bij cocaïne treedt tolerantie of gewenning op. Dit betekent dat gebruikers steeds meer nodig hebben om het zelfde effect te bereiken.

Wanneer je stopt na langdurig gebruik kan je een aantal dagen last hebben van somberheid, oververmoeidheid, verstoorde slaap en honger. Veel gebruikers hebben last van depressieve stemmingen nadat ze zijn gestopt. Ze hebben dan ook vaak problemen met hun slaapritme en eetlust.

Cocaïne kan leiden tot geestelijke afhankelijkheid. Het effect van cocaïne is kort en het contrast tussen het positieve gevoel en het gevoel erna kan groot zijn. Wanneer je uitgeput en down voelt dan zal je verlangen naar cocaïne snel toenemen. Cocaïne heeft een hardnekkige en lastige verslaving die je zowel geestelijk, sociaal en financieel zeer veel schade kan toebrengen. Veel gebruikers geven aan dat ze het zo lekker vinden dat ze er niet van af kunnen blijven tot het op is.

Het effect van roken en spuiten zijn sneller merkbaar, werken korter en worden intenser beleefd. Hierdoor heb je nog meer kans op verslaving dan bij het snuiven van cocaïne. Ook is de verslaving problematischer dan bij het snuiven van coke.

Cocaïne is lichamelijk niet heel verslavend. Wel kunnen zeer regelmatige gebruikers ontwenningsverschijnselen krijgen, zoals een ‘crash’, paranoide gedachten, depressie, uitputting, angst, kriebel, veranderingen in stemming, irritatie, slapeloosheid en een verlangen om weer cocaïne te gebruiken.

Als jij je afvraagt of je gebruik een probleem aan het worden is dan moet je jezelf de volgende vragen maar eens stellen:

 • Kan ik zonder te gebruiken nog maar moeilijk in een goede stemming komen?
 • Ben ik in gedachten veel met het middel bezig?
 • Ben ik veranderd sinds ik (meer) ben gaan gebruiken?
 • Moet ik steeds meer gebruiken om hetzelfde effect te bereiken?
 • Ben ik de afgelopen tijd steeds meer gaan gebruiken. Gebruik ik meer per keer, op meer plekken en op meer tijdstippen?
 • Gebruik ik steeds vaker en meer dan ik van plan was?
 • Heb ik, als ik niet gebruik, last van onthoudingsverschijnselen (slecht slapen, humeurig zijn, trillen, hoofdpijn, duizelig, misselijk, zweten)?
 • Gebruik ik wel eens om nadelige gevolgen (Bijvoorbeeld een kater) van vorig gebruik op te heffen?
 • Besteed ik veel tijd aan gebruik of aan bijkomen van gebruik?
 • Geef ik steeds meer geld uit aan het middel?
 • Gebruik ik ondanks het feit dat ik belangrijke dingen moet doen? Verwaarloos ik hobby’s en werk?
 • Levert het gebruik steeds meer problemen op met bijvoorbeeld mijn vriend(in), vrienden, familie?
 • Gebruik ik voortdurend ondanks dat ik weet dat het schade oplevert (zowel lichamelijke schade als schade aan je sociale leven)?
 • Des te vaker je “ja” antwoord des te meer je in de gevarenzone zit. Mocht je je eigen gebruik uitgebreider willen testen, dan kun je op de website van Jellinek een “test je gebruik”-test doen.
↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Combigebruik cocaïne en andere middelen§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Hier beschrijven we de effecten en risico’s van een aantal combinaties die veel voorkomen of die zeer riskant zijn. Voor meer informatie check het thema Drugs en combigebruik.

Cocaïne en alcohol

Door alcohol en cocaïne te combineren wordt de stof cocaethyleen aangemaakt. Deze psychoactieve stof is schadelijker voor de lever, geeft een extra belasting voor hart- en bloedvaten en is meer verslavend dan alcohol of cocaïne op zichzelf. Cocaethyleen heeft een 4x zo lange halfwaardetijd (langere werking) als cocaïne waardoor meer kans op toxische effecten ontstaat. Ook kun je alcohol gaan associëren met cokegebruik waardoor je als je aan het drinken bent sneller zin krijgt om te snuiven en als je aan het snuiven bent, weer door wilt drinken. Daarnaast krijg je door coke ook het gevoel dat je niet of minder dronken bent dan je werkelijk bent. Sommige mensen hebben daardoor het idee dat ze nog prima in staat zijn om auto te rijden (wat niet het geval is). Ook heeft het tot gevolg dat je meer alcohol drinkt dan je had gedaan als je geen coke had gesnoven. De dag erna is de kater groter, omdat je meer gedronken hebt dan dat je normaal zou doen.

Cocaïne en XTC

Deze combinatie vergroot de kans op uitdroging en oververhitting. Het kan leiden tot verandering in je hersenen met aantasting van het geheugen, de concentratie en stemming als gevolg. Het is een zwaardere belasting op je hart. Er is een vergrote kans op lichamelijke uitputting. Je kater kan heviger zijn, je kunt je leeg en uitgeblust voelen. Ook kan cocaïne de XTC-roes afvlakken.

Cocaïne en cannabis

Deze combi vergroot de kans op psychische klachten zoals angst en onrust.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Aantoonbaarheid van cocaïne§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoe veel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name je lever). Drugs zijn langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed.

Cocaïne is drie tot maximaal zeven dagen aantoonbaar. Het is in het bloed en urine aantoonbaar. Hoe meer en langduriger er gebruikt is hoe langer het aantoonbaar kan blijven.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Unity tips cocaïne§

Echt veilig gebruik van cocaïne bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips:

Laat je cocaïne testen! Kijk voor adressen van de testservice bij Drugs en testen

 • Gebruik alleen als jij je lichamelijk en psychisch goed voelt
 • Mensen met een zwak hart, zwakke vaten, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie lopen extra gezondheidsrisico’s en worden afgeraden cocaïne te gebruiken
 • Gebruik niet om vermoeidheid of depressies tegen te gaan of om de vervelende gevolgen van het laatste gebruik op te heffen
 • Voorkom infectieziekten. Gebruik je eigen snuifbuis en deel deze niet met anderen
 • Spoel je neus na afloop goed met lauw zout water, bijvoorbeeld door een neusspray of neusdouche te gebruiken
 • Gebruik matig. Houd bij hoeveel je gebruikt
 • Spreek duidelijk met jezelf af hoeveel je maximaal wilt gebruiken op een avond
 • Deelname aan het verkeer is gevaarlijk tijdens gebruik
 • Houd er rekening mee dat cocaïne slecht is voor hart en bloedvaten
 • Zorg voor herstel van je lichaam door goed te eten en te rusten
 • Gebruik niet als je medicijnen slikt of last hebt van depressies, angstaanvallen of psychoses
 • Gebruik niet bij zwangerschap. Cocaïne is schadelijk voor het ongeboren kind.

Tot slot een korte animatie die laat zien dat er niet alleen risico’s voor je eigen gezondheid zijn die samenhangen met het gebruik van cocaïne:

Download nu de meest recente Cocaine Bijsluiter Unity (PDF, maart 2019) en zorg dat je ‘m altijd bij de hand hebt!

Wil je meer informatie, heb je een vraag of wil je praten over deze of een andere drug? Kijk voor contactgegevens bij jou in de buurt of mail naar info@unity.nl.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Deze website gebruikt cookies om (geanonimiseerde) gebruikersdata in te zien. Lees meer in ons privacybeleid.