Ketamine

Ketamine is een synthetisch narcosemiddel. Het wordt in de vorm van injectievloeistof op de markt gebracht als narcosemiddel bij operaties en wordt gebruikt als pijnbestrijdingsmiddel voor zowel mensen als dieren. Ketamine (Special K, Vitamin K, Keta ) wordt, in veel lagere doseringen, ook gebruikt als recreatieve drug. Als drug is het vooral verkrijgbaar als kristallijn poeder, maar je ziet het ook in vloeibare vorm en (zelden) in pilvorm. Ketamine als drug is een 'dissociatief tripmiddel'. Dissociatie betekent scheiding: het geestelijke bewustzijn wordt van het lichamelijke gescheiden.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Geschiedenis en de wet§

Geschiedenis

Ketamine werd in 1962 ontwikkeld als narcosemiddel voor zowel mensen als dieren. Het werd op grote schaal op de markt gebracht door de firma Parke-Davis onder verschillende merknamen zoals Ketalar, Ketanest, Ketaset en Aneskin. Tijdens de oorlog in Vietnam werd het middel gebruikt om gewonde Amerikaanse soldaten ter plekke te kunnen opereren. Ketamine is een relatief veilig narcosemiddel omdat het de ademhaling en hartslag nauwelijks onderdrukt. Wegens ongewenste bijeffecten die optraden tijdens het bijkomen uit de narcose (desoriëntatie, beangstigende dromen en hallucinaties) wordt ketamine in de klinische praktijk steeds minder toegepast.

In het therapeutische circuit werd juist vanwege die bijwerkingen geëxperimenteerd met ketamine. De Amerikaanse psychiater John Lilly bracht in 1978 zijn boek ‘The Scientist’ uit. Daar schreef hij over zijn eigen experimenten met ketamine. In Rusland behandelen psychiaters alcoholisten met ketamine, met wisselend effect.

Tijdens de jaren ‘90 duikt ketamine ook op in het New-Yorkse en Britse clubcircuit. Er verschijnen allerlei artikelen over ketamine in lifestyle bladen. Eind jaren ‘90 wordt ketamine gesignaleerd in alternatieve circuits in Nederland.

Tegenwoordig wordt ketamine nog toegepast bij diergeneeskundige operaties. Bij mensen wordt het toegepast bij de behandeling van chronische (zenuw) pijn en bij brandwonden. Bij jonge kinderen en ouderen wordt het ook nog toegediend, omdat zij minder gevoelig zijn voor de bijeffecten en omdat ketamine de ademhaling veel minder onderdrukt. Het wordt bijna altijd toegediend in combinatie met een benzodiazepine om hallucinaties te onderdrukken.

Sinds 2000 staat ketamine in de belangstelling vanwege zijn antidepressieve werking. Er zijn nu (2015) diverse wetenschappers bezig om dit te onderzoeken.

De wet

Ketamine valt onder de Wet op Geneesmiddelenvoorziening en mag dus alleen voorgeschreven en toegepast worden door artsen.

Check het thema Drugs en de wet voor meer info.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Gebruikswijze van ketamine§

Op de drugsmarkt komt ketamine vooral voor als kristalachtig poeder. Het wordt meestal gesnoven. Je vindt ketamine soms ook in de vloeibare vorm. Het kan dan geïnjecteerd worden in het spierweefsel voor een erg krachtige ervaring. De vloeistof kan ook uitgekookt worden, dan blijft er kristallijn poeder over. Ketamine in pilvorm vind je in Nederland bijna nooit.
Het overgrote deel van de ketamine dat recreatief gebruikt wordt, is geproduceerd door de farmaceutische industrie en vervolgens in het illegale circuit terechtgekomen.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Dosering van ketamine§

Een dosering aangeven is altijd lastig. Hoe hoog de dosis is waarbij je het gewenste effect bereikt is afhankelijk van wat dat effect precies is. Wil je je alleen een beetje vaag voelen of een echte ketamine trip of zelfs k-hole bereiken? Daarnaast is het afhankelijk van allerlei andere factoren, zoals je bij ‘effecten van ketamine’ kan lezen. Bovendien treedt bij ketamine relatief snel tolerantie of gewenning op voor de ‘psychedelische effecten’. Daardoor heb je snel een hogere dosis nodig om hetzelfde effect te bereiken. Houd hier dus rekening mee! Als je na regelmatig gebruik een tijdje niet hebt gebruikt begin dan met een veel lagere dosis.

De dosis bij snuiven varieert dan ook van 15 tot 150 mg ketamine. Bij dosissen vanaf 50 mg is het aan te raden om te gaan liggen. Als je ketamine snuift voel je binnen 5 tot 15 minuten effect. De ervaring duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. (Let op: de dosis ketamine is een stuk lager dan bijvoorbeeld de dosis cocaïne die gebruikt wordt om het gewenste effect te bereiken).

Ketamine kan ook geslikt worden. De dosis varieert van 75 tot 500 milligram. Afhankelijk van je maaginhoud komen de effecten na 20 tot 60 minuten op. De ervaring duurt 1 tot 3 uur, met na-effecten die ongeveer even lang kunnen aanhouden.

Bij het spuiten van ketamine in de spieren (intramusculaire toediening, I.M.), ligt de dosis meestal tussen 50 en 125 mg, je voelt na 3-5 minuten effect en de ervaring duurt 30 tot 45 minuten.

Ketamine in poedervorm kan versneden zijn, laat daarom altijd je ketamine testen. Zeer regelmatig werd in 2014 een poeder als ketamine verkocht maar bevatte het het sterkere methoxetamine of de niet werkende stof lidocaïne.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Effecten van ketamine§

In wat voor stemming je bent maar ook hoe je je voelt en de plek waar je een middel gebruikt kunnen invloed hebben op het effect. Zeker als het gaat om tripmiddelen zoals ketamine. Ook kunnen persoonlijke factoren een rol spelen. De ene persoon kan bijvoorbeeld snel geïrriteerd raken door een middel, terwijl de andere persoon juist heel zachtmoedig wordt. Ieder lichaam, ieder mens maar ook iedere situatie is per slot van rekening anders.

Check Drugs, set en setting voor meer info.

Ketamine is een dissociatief tripmiddel. Dit wil zeggen dat je een scheiding ervaart tussen je geest en je lichaam.

Psychische effecten

 • Dromerige, zweverige roes
 • Dissociatieve effecten
 • Mogelijk verwardheid en een bad trip
 • Mogelijk inzichtgevende ervaring
 • Een lage gesnoven dosis ketamine geeft een milde, alcoholachtige, dromerige en zweverige roes. Bij hogere doses overheersen de dissociatieve effecten. Dit kan in verschillende sterktes optreden.

Hieronder staan de mogelijke dissociatieve effecten op een rijtje:

 • het gevoel dat de handen niet meer bij het lichaam horen;
 • het lichaam voelt anders aan, alsof van hout, rubber of plastic gemaakt;
 • lichaamsdelen voelen veel groter of kleiner dan ze in werkelijkheid zijn;
 • niet meer weten waar de armen of benen zich bevinden;
 • de dichtheid van je lichaam neemt af, alsof het ‘oplost’ in de omgeving;
 • niet meer voelen of het een eigen lichaamsdeel is of van een ander;
 • de geest bevindt zich in een totaal andere dimensie dan het lichaam;
 • uittreding uit het lichaam (out-of-body experience)

Je kunt het gevoel hebben alsof er licht door je lichaam stroomt, terwijl je geest via tunnels naar andere dimensies afreist. Visuele hallucinaties (vooral met gesloten ogen) en veranderde tijdsperceptie, inzichten in de kosmos, het bestaan en het zijn worden ook vaak door gebruikers genoemd.

K-hole

Een zeer sterke ketamine-ervaring wordt ook wel de k-hole genoemd: het gevoel hebben te sterven, in hoge snelheid door een tunnel te vliegen, intense hallucinogene effecten, telepatische contacten of ultieme tijdloosheid kunnen deel uitmaken van zo’n ervaring. Indien de k-hole een ongewenst effect is door te hoge dosering wordt dit door gebruikers als bijzonder vervelend ervaren.

Lichamelijke effecten

 • Verhoging hartslag en bloeddruk
 • Toename speekselproductie
 • Verwijding luchtwegen
 • Desoriëntatie
 • Moeite met coördineren van bewegingen (zwalken, ‘robot’ walk)
 • Mogelijk misselijkheid
 • Mogelijk stijve spieren
 • Ketamine geeft kans op misselijkheid; als je een hoge dosis ketamine hebt genomen en out gaat kun je stikken in je eigen braaksel.
 • Door ketaminegebruik kan je gedesoriënteerd raken en heb je moeite met het coördineren van bewegingen. Hierdoor bestaat er kans op vallen en struikelen en kunnen er dus ongelukken gebeuren.
 • Je kunt overweldigd raken door de intensiteit van de ervaring en een bad trip krijgen.
 • Ketamine verdooft, je voelt geen pijn en je kunt je verwonden zonder dat je het merkt.
 • De combinatie ketamine met downers zoals alcohol en GHB kan leiden tot bewusteloosheid.
 • Als je regelmatig ketamine gebruikt kan tolerantie optreden. Dat betekent dat je steeds meer ketamine nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken.
 • Ketamine kan behoorlijk verslavend zijn en sommige mensen worden na langdurig ketamine gebruik paranoia.
 • Bij intensief gebruik bestaat mogelijk ook het risico op geheugenproblemen en hersenschade.
↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Risico’s van ketamine§

Blaas- en nierproblemen

Gebruikers spreken over hevige buikpijn (“k-kramp”) en een gevoel van blaasontsteking. Er zijn gevallen bekend waarbij de complicaties heel heftig waren; bloed bij de urine, vaak naar het toilet moeten, kleine beetjes plassen tot niet meer plassen. De beschadiging van de urine wegen kan leiden tot een vergrote gevoeligheid tot ontstekingen van de blaas, urinewegen en nieren tot het uitvallen van de nierfunctie met dialyse als gevolg. Als je dit soort klachten hebt stop dan gelijk met het gebruik van ketamine en raadpleeg je huisarts (en vermeldt dat je ketamine gebruikt).

Verslaving

Ketamine heeft een behoorlijk verslavingspotentiaal, groter dan andere tripmiddelen die nauwelijks verslavend zijn. Je kunt er geestelijk afhankelijk van worden en er kan tolerantie optreden voor de psychedelische effecten waardoor je als snel een hogere dosis nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken.

 • Als jij je afvraagt of je ketamine gebruik een probleem aan het worden is dan moet je jezelf de volgende vragen maar eens stellen:
 • Kan ik ook zonder te gebruiken nog in een goede stemming komen?
 • Ben ik in gedachten veel met het middel bezig?
 • Ben ik veranderd sinds ik (meer) ben gaan gebruiken?
 • Moet ik steeds meer gebruiken om hetzelfde effect te bereiken?
 • Ben ik de afgelopen tijd steeds meer gaan gebruiken en gebruik ik meer per keer, op meer plekken en op meer tijdstippen?
 • Gebruik ik steeds vaker en meer dan ik van plan was?
 • Heb ik, als ik niet gebruik, last van onthoudingsverschijnselen (slecht slapen, humeurig zijn, trillen, hoofdpijn, duizelig, misselijk, zweten)?
 • Gebruik ik wel eens om nadelige gevolgen (Bijvoorbeeld een kater) van vorig gebruik op te heffen?
 • Besteed ik veel tijd aan gebruik of aan bijkomen van gebruik?
 • Geef ik steeds meer geld uit aan het middel?
 • Gebruik ik ondanks het feit dat ik belangrijke dingen moet doen? Verwaarloos ik hobby’s en werk?
 • Levert het gebruik steeds meer problemen op met bijvoorbeeld mijn vriend(in), vrienden, familie?
 • Gebruik ik voortdurend ondanks dat ik weet dat het schade oplevert (zowel lichamelijke schade als schade aan je sociale leven)?

Des te vaker je “ja” antwoord des te meer je in de gevarenzone zit. Mocht je behoefte hebben aan meer informatie over verslaving of hoe je hier mee om zou kunnen gaan, mail ons dan info@unity.nl

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Combigebruik ketamine en andere middelen§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Bovendien is er maar weinig onderzoek gedaan naar de risico’s van het combineren van middelen. Hier beschrijven we de effecten en risico’s van een aantal combinaties die veel voorkomen of zeer riskant zijn. Voor meer informatie check het thema Drugs en combigebruik.

Ketamine en downers

De combinatie van ketamine met (hoge doseringen) downers zoals alcohol en GHB kan leiden tot het onderdrukken van de ademhaling en bewusteloosheid. Je kunt ook stikken in je tong of je braaksel.

Ketamine en uppers

De combinatie met stimulerende middelen zoals cocaïne of speed kan riskant zijn voor mensen met hart- en vaatziekten.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Aantoonbaarheid§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoe veel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name je lever). Drugs zijn langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed.

Ketamine wordt afgebroken door de lever en via de nieren en de urine uitgescheiden. Na 2-4 dagen is het helemaal uit je lichaam verdwenen.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Unity tips ketamine§

Echt veilig gebruik van ketamine bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips:

 • Gebruik alleen als je je geestelijk en lichamelijk goed voelt
 • Weet wat je snuift, laat je ketamine testen
 • Gebruik alleen voor je plezier of ontspanning. Gebruik niet om stress of problemen weg te werken.
 • Het effect van ketamine kan behoorlijk heftig zijn, wees je daarvan bewust!
 • Kijk uit met het doseren van ketamine, je hebt hier namelijk veel minder van nodig dan van andere snuifbare poeders om het volledige effect te ervaren
 • Pas op met ketamine op feesten, je kan gedesoriënteerd raken en moeilijk bewegen, dansen is er vaak niet meer bij en je kan struikelen of vallen op de dansvloer. Denk na of je dit effect echt wilt op een feest
 • Door de effecten van ketamine wordt deelname aan het verkeer als je onder invloed bent ten strengste afgeraden! Dit geldt ook voor fietsen! Houd er rekening mee dat de na-effecten tot twee uur kunnen duren
 • Zorg dat je tijdens het gebruik kan gaan zitten of liggen
 • Als je voor het eerst gebruikt, doe het dan thuis (en niet op een feest), begin met een lage dosis en zorg ervoor dat er iemand in de buurt is die reeds ervaring heeft met ketamine
 • Je wordt vaak misselijk als je ketamine gebruikt, daarom eet je best 3 uur van tevoren niet
 • Als je een nare ervaring hebt op ketamine, denk er dan aan dat je je binnen een uur weer redelijk normaal voelt. Dit uur kan voor je gevoel heel lang lijken te duren, omdat de tijd heel langzaam lijkt te gaan
 • Combineer niet met downers zoals alcohol of GHB, dit verhoogt de kans op out gaan
 • Als je ketamine gesnoven hebt, maak dan je neus schoon voordat je gaat slapen. Je kunt dit doen door met een vochtig wattenstaafje de resten die nog in je neus zitten verwijderen, een neusdouche of spray met water en zout of tijdens het douchen met je vingers
 • Als je ketamine in de spieren injecteert, verwacht dan aan een heftige ervaring. Zorg ervoor dat je zeker kan gaan liggen en gebruik alleen steriel materiaal!
 • Mocht jij of iemand in jouw omgeving compleet outgaan van ketamine, leg diegene dan in stabiele zijligging en zorg ervoor dat diegene niet teveel afkoelt. Reageert iemand niet op pijnprikkels? Bel 112

Wil je meer informatie, heb je een vraag of wil je praten over deze of een andere drug? Kijk voor contactgegevens bij jou in de buurt of mail naar info@unity.nl.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Deze website gebruikt cookies om (geanonimiseerde) gebruikersdata in te zien. Lees meer in ons privacybeleid.