lachgas ballonnen slagroomspuit n2o patronen

Lachgas

Lachgas (N2O), (distikstofmonoxide) is een verdovend gas. Lachgas is een kleurloos zoet geurend en smakend gas, dat onder meer bij de tandarts en in ziekenhuizen wordt gebruikt als pijnstiller. Het gas verdooft de pijnprikkels en daarom wordt lachgas meestal gebruikt als kortdurende pijnstiller. Het lachgas dat in de medische wereld wordt gebruikt wordt altijd gemengd met zuurstof. Daarnaast wordt lachgas gebruikt als drijfgas in de voedingsindustrie voor o.a. slagroom. Als drug wordt lachgas in ballonnen aangeboden en vervolgens ingeademd. Als het zo gebruikt wordt heeft lachgas psychedelische en dissociatieve effecten.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Geschiedenis van lachgas§

Lachgas is het oudste in de anesthesie gebruikte inhalatiegas. Het wordt al vanaf het einde van de 18e eeuw gebruikt als pijnstiller. Tegenwoordig wordt lachgas in de medische wereld vooral gebruikt bij bevallingen om de pijn te verminderen (Entonox [50% lachgas, 50% zuurstof]). In andere gevallen wordt het altijd in combinatie met andere narcosemiddelen toegediend. Het gebruik van lachgas tijdens operaties neemt in Nederland af, omdat er inmiddels beter en vooral sterker werkende middelen zijn.

Lachgas en de wet

Lachgas staat niet op lijst I of II van de Opiumwet. Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas in ballonnen sinds juli 2016 onder de Warenwet; daarvoor was de Geneesmiddelenwet van toepassing.

Als verkoper moet je je houden aan de verplichtingen van de Warenwet dus degene die ballonnen met lachgas op festivals aanbiedt aan gebruikers, voor geld of gratis is daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van het product dat hij of zij levert.

Omdat de controle en handhaving daarvan bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ligt hebben zij een risicoanalyse laten uitvoeren door het RIVM. Op basis van deze analyse zag het RIVM geen aanwijzingen voor een ernstig gezondheidsrisico en is er geen reden voor handhavend optreden door de NVWA op grond van de Warenwet.

Er is bij deze analyse géén rekening gehouden met de setting waar het gebruikt wordt en mogelijke risico’s bij combigebruik.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Gebruikswijze van lachgas§

Lachgas wordt meestal geïnhaleerd uit een ballon waar het gas door middel van een slagroomspuit of een grote metalen cilinder in is gespoten. Je ademt in en uit in de ballon en houdt hierbij het geïnhaleerde gas enkele seconden in je longen. Het verschil tussen lachgas uit deze patronen/cilinder en dat wat bijvoorbeeld in ziekenhuizen wordt gebruikt is dat hier geen zuurstof aan toegevoegd is. Je inhaleert dus puur lachgas. Om zuurstoftekort te voorkomen wissel je een teug lachgas af met een teug gewone lucht. Na 4 keer inademen heb je al het lachgas uit de ballon gezogen. Vaker inademen of je adem langer inhouden heeft dus geen zin. Lachgas mag nooit rechtstreeks uit de patroon of cilinder worden ingeademd, want dan is het zo koud dat je longen kunnen bevriezen.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Effecten van lachgas§

In wat voor stemming je bent maar ook hoe je je voelt en de plek waar je een middel gebruikt kunnen invloed hebben op het effect. Ook kunnen persoonlijke factoren een rol spelen. De ene persoon kan bijvoorbeeld geïrriteerd raken door een middel, terwijl de andere persoon juist heel relaxed wordt. Ieder lichaam, ieder mens maar ook iedere situatie is per slot van rekening anders.

Lachgas geeft een kort, maar sterk effect. Twintig a dertig seconden na inademing ontstaat een bewustzijnsdaling die een beetje lijkt op dronkenschap, wat kan leiden tot giechelig gedrag (vandaar de naam). Het effect stijgt snel naar het hoofd en geeft dan een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies, duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Dan is er een paar minuten een sterk roeseffect waarbij wat je hoort, ziet en voelt in elkaar overloopt. Soms hoor je een gonzend geluid. Je kunt duizelig worden en het gevoel hebben het bewustzijn te verliezen. Soms krijg je lachbuien. Je voelt je high, soms trip je licht. Gevoelens en gedachten waar je je anders niet van bewust bent, komen in je op. In sommige gevallen ga je dingen zien of horen die er niet zijn (hallucineren). Meestal voel je je onder invloed van lachgas opgewekt of zelfs euforisch. Maar je kunt je ook onrustig of angstig voelen, zoals in een nachtmerrie. Na een paar minuten ben je weer nuchter.

Psychische effecten

 • Dromerige roes
 • Kortdurend gevoel van euforie
 • Lachbuien
 • Mogelijk hallucineren
 • Onbewuste gevoelens en gedachten die boven komen
 • Mogelijke gevoelens van onrust en angst

Lichamelijke effecten

 • Lichte versnelling van ademhaling
 • Misselijkheid
 • Duizeligheid
 • Evenwichtsstoornissen met risico op vallen
 • Slappe ledematen
 • Hoofdpijn na gebruik

Check in deze video van Nu.nl hoe lachgas in de hersenen en op het lichaam werkt.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Dosering van lachgas§

De meeste gebruikers spuiten per keer een of twee patronen in een ballon. Het lachgas in de ballon heb je na 4 keer inademen zo goed als helemaal opgenomen. Blijf dus niet achter elkaar de ballon inademen. Dit zorgt alleen maar voor zuurstofgebrek.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Risico’s van lachgas§

Risico’s op korte termijn

Bevriezen van longen
De manier waarop lachgas gebruikt wordt, is zeer belangrijk. Het mag nooit rechtstreeks vanuit de gasfles/patroon/slagroomspuit geïnhaleerd worden. Dit kan levensgevaarlijk zijn omdat het gas dan zo koud is dat de longen kunnen bevriezen. Ook lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen.

Zuurstoftekort in de hersenen
Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. Daarbij kun je concentratiestoornissen of hoofdpijn krijgen, duizelig worden, je evenwicht verliezen of flauwvallen. Je kan hierbij vervelend vallen en bijvoorbeeld iets breken. Het is daarom een goed idee lachgas altijd zitten of liggend te gebruiken.

Gevolgen zwangerschap
Als je zwanger bent, kan lachgas een zuurstoftekort bij de baby veroorzaken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de baby. Spontane abortus of ernstige geboorteafwijkingen kunnen optreden.

Verkeer
Deelname aan verkeer direct na of tijdens gebruik van lachgas is zeer gevaarlijk. Zorg ervoor dat je minstens een uur nuchter bent voor je je weer in het verkeer begeeft. Gebruik dus nooit lachgas tijdens het rijden.

Lees hier ons artikel over incidenten na lachgas gebruik in Engeland.

Risico’s op lange termijn

Bij langdurig chronisch gebruik kunnen neurologische stoornissen optreden. Dit komt doordat lachgas de werking van vitamine B12 blokkeert. Symptomen van een tekort aan vitamine B12 zijn tintelingen in tenen en vingers. Dit bleek bij sommige mensen al te gebeuren bij veelvuldig gebruik in korte tijd (50-100 ballonnen in 3 uur) of na stevig langdurig gebruik (dagelijk 10-20 ballonnen in 10 dagen).

Verslaving
Lachgas is nauwelijks verslavend. Er treedt geen tolerantie op. Er zijn wel mensen die op een avond te veel nemen en niet meer kunnen stoppen. Lachgas wordt daarom ook wel ‘hippiecrack’ genoemd. Als je veel lachgas neemt kun je last krijgen van hoofdpijn en misselijkheid.

Er zijn wel enkele zeldzame gevallen van verslaving beschreven. Vooral onder beroepsgroepen zoals tandartsen die makkelijk toegang hebben tot het gas. Lachgas kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid. (Bron: Uppers, downers, all arounders, 2000).

Invloed andere stoffen

Sinds 2000 bestaat het vermoeden dat er kleine hoeveelheden van andere stoffen in lachgaspatronen kunnen zitten. Daarnaast kunnen minuscule stukjes metaal van de patroon zelf meekomen in een ballon. Het is onbekend wat dit betekent voor de gezondheid.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Combigebruik lachgas en andere middelen§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Hier beschrijven we de effecten en risico’s van een aantal combinaties die veel voorkomen of die zeer riskant zijn. Voor meer informatie check het thema Drugs en combigebruik.

Lachgas en alcohol

Combineer lachgas niet met alcohol, dit versterkt het verdovende effect van lachgas en verhoogt de risico’s. Lachgas gecombineerd met (grote hoeveelheden) alcohol raden we af, omdat je door alcohol (of andere downers) geen goede adequate ademprikkel hebt en daarmee onvoldoende zuurstof binnenkrijgt, met mogelijk een hartaanval tot gevolg. Helaas was hierover op 26 juli een bericht op BBC.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Aantoonbaarheid van lachgas§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoe veel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name je lever). Drugs zijn langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed.

Lachgas komt via de longen in het bloed terecht. Het hart brengt het bloed met lachgas direct naar de hersenen en andere organen. Voor een deel wordt het weer uitgeademd. Wat niet uitgeademd wordt, wordt uitgescheiden door de nieren. Er zijn geen testen bekend die het gebruik van lachgas in je lichaam aan kunnen tonen.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Lachgas en het milieu§

Rond het millennium verloor lachgas zijn onschuldige status toen wetenschappers zich realiseerden dat N2O schadelijk is voor de atmosfeer, omdat het bijdraagt aan de afbraak van de ozonlaag. Daarnaast is het een broeikasgas. Lachgas komt het meest vrij bij de productie van salpeterzuur, een grondstof voor kunstmest waardoor de landbouw met 57% de grootste producent is. Lachgas komt weliswaar veel minder in de atmosfeer terecht dan koolstofdioxide, de beruchtste boosdoener van de opwarming van de aarde, maar een molecuul N2O blijft wel 150 jaar in de lucht hangen. Het broeikaseffect van lachgas is daardoor 310 keer sterker dan dat van koolstofdioxide.

Lachgaspatronen zijn ook erg belastend voor het milieu vanwege het metaal dat nodig is voor de patronen. Gebruik van lachgas via patronen is dus een van de meest milieu onvriendelijke manieren om drugs te gebruiken die er zijn.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Unity tips lachgas§

Echt veilig gebruik van lachgas bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips:

 • Gebruik alleen als je je geestelijk en lichamelijk goed voelt
 • Gebruik alleen voor je plezier en ontspanning en gebruik niet om stress of problemen te vergeten
 • Zorg dat je tijdens het gebruik kan gaan zitten of liggen
 • Zorg dat je handen leeg zijn en maak je sigaret uit
 • Neem lachgas uitsluitend uit ballonnen en nooit rechtstreeks uit een fles. Daarmee voorkom je zuurstofgebrek, stikken en ernstige bevriezingswonden aan de mond, lippen, stembanden en longen.
 • Gebruik niet meer dan 10 ballonnen per gelegenheid en gebruik niet vaker dan eens per maand.
 • Klem een slagroomspuit niet tussen je benen als je een ballon vult. De slagroomspuit kan dan aan je benen vriezen en dit kan zorgen voor littekens. Zet de slagroomspuit ook altijd weg als je klaar bent met het vullen van de ballon, zodat die niet tegen je lichaamsdelen aanleunt.
 • De lachgas in de ballon heb je na 4 keer inademen zo goed als helemaal opgenomen. Blijf dus niet achter elkaar de ballon inademen. Dit zorgt alleen maar voor zuurstofgebrek.
 • Als je uit een ballon ademt, neem eerst een flinke teug lucht, wissel dan een teug lachgas af met een teug gewone lucht om zuurstoftekort te vermijden
 • Let op de signalen van je lichaam. Stop ermee zodra je klachten krijgt door lachgas
 • Neem geen lachgas als je erg verkouden bent. Lachgas zet uit in lucht en je trommelvlies kan springen als je hoofd “verstopt” is. Behalve oorpijn geeft dit soms blijvende gehoorschade
 • Combineer niet met alcohol of andere verdovende middelen, dit versterkt het verdovende effect van lachgas en verhoogt de risico’.
 • Gebruik niet als je zwanger bent
 • Stop watten in de slagroomspuit om de losse metalen deeltjes op te vangen, zodat je ze minder inademt.

Wil je meer informatie, heb je een vraag of wil je praten over deze of een andere drug? Kijk voor contactgegevens bij jou in de buurt of mail naar info@unity.nl.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Deze website gebruikt cookies om (geanonimiseerde) gebruikersdata in te zien. Lees meer in ons privacybeleid.