Opiaten

Opiaten (morfine, heroïne, opium) zijn stoffen die uit de papaverplant worden gehaald. Deze planten groeien onder andere in Iran, Irak, Afghanistan, India, Birma, Thailand en Zuid-Amerika. Opium wordt verkregen door het maken van een sneetje in de onrijpe zaadbol van de papaverplant. Uit het sneetje van de zaadbol loopt een melkachtige substantie. Bij het indrogen hiervan ontstaat een donkerbruine substantie, de ruwe opium. Deze kan puur gerookt worden. Uit de ruwe opium kan morfine gemaakt worden. Morfine is een zwaar verdovend en pijnstillend middel dat alleen voor medische doeleinden gebruikt mag worden. Van Morfine kan codeïne gemaakt worden. Vergeleken met morfine is codeïne een zwakke pijnstiller en een krachtige kriebelhoest onderdrukker. Door de morfine chemisch te bewerken, kan uiteindelijk de heroïne ontstaan. Heroïne ziet eruit als een korrelig (wit, grijs of bruin) poeder. Een straatnaam voor heroïne is ‘bruin’ verwijzend naar die bruine poeder.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Geschiedenis en de wet van opiaten§

Geschiedenis

De geschiedenis van opiaten gaat heel ver terug, zo’n 4000 tot 6000 jaar. Toen al werd er geschreven over de papaverplant. Egyptenaren en vele andere volkeren van het vroege Midden-Oosten gebruikten het. In de 7e eeuw kwam opium via Arabische handelaren in China terecht, waar het in eerste instantie gebruikt werd om diarree te genezen. Later werd opium onder invloed van de Hollandse kolonisten een middel tegen malaria én een roesmiddel. China raakte in de ban van opium. Het gevolg was dat veel gebruikers verslaafd raakten waarop de toenmalige machthebbers een verbod afkondigden. Dit verbod gaf aanleiding tot twee opiumoorlogen waarbij de Engelsen ervoor zorgden dat de opium uit hun kolonie India in China verkocht kon worden.

Europa

In Europa werd opium pas in 1525 als medicinaal drankje geïntroduceerd. Het drankje droeg de naam ‘laudanum’ en was gemaakt van alcohol en opium. Het werd door zowel volwassenen als kinderen gebruikt als slaap- en pijnstillend middel. Het drankje was erg populair. Er was bijna geen ziekte, waarbij opium niet als een soort wondermiddel gezien werd. Gedurende de 19e eeuw was opium zowel in de VS als in Engeland bij drogisten vrij te koop.

Het gebruik van opium als genotmiddel in Europa dateert van het einde van de achttiende eeuw. Het werd door alle lagen van de bevolking gebruikt maar leverde in die tijd nog niet zo veel problemen op: het was goedkoop en nog niet illegaal. Schadelijke gevolgen voor het lichaam traden niet op.

Morfine

In 1803 ontdekte een Duitse apotheker hoe je uit opium morfine kon maken. Morfine werd net als opium gebruikt als middel tegen chronische pijnen en slapeloosheid, maar het werd ook genomen door mensen die verslaafd waren aan laudanum en daar vanaf wilden komen. Dit werkte niet aangezien morfine nog krachtiger en meer verslavend is dan opium. Hoe verslavend morfine was, bleek toen 45.000 soldaten verslaafd terugkeerden van de Amerikaanse burgeroorlog.

Heroïne werd in 1898 ontdekt door een Duits bedrijf. Het wordt gemaakt van morfine. De werking van deze ontdekte nieuwe drug heroïne bleek nog veel sterker dan die van morfine. Om die reden werd de drug ook ‘heroïne’ genoemd, wat in het Duits heldhaftig of krachtig betekent. Daar waar men morfine gebruikte om van een laudanumverslaving af te komen, ging men heroïne gebruiken om weer van die morfineverslaving af te komen. Een vicieuze cirkel was het gevolg. Men kreeg pas in de gaten hoe verslavend heroïne was toen het te laat was.

In 1972 kwam heroïne op de drugsmarkt. De prijs was in eerste instantie heel laag en het duurde niet lang of alle opiumgebruikers stapten over op heroïne en hetzelfde gebeurde met de mensen die toen speed en/of LSD gebruikten. Jarenlang is het opiaatprobleem het belangrijkste drugsprobleem in ons land geweest. Inmiddels is dit omgekeerd en zijn er relatief weinig heroïne verslaafden.

De wet

In 1919 werd de Nederlandse Opiumwet aangenomen. Deze bepaalde dat heroïne een harddrug is: bezit, productie en handel zijn strafbaar. Morfine, codeïne en heroïne mogen wel gebruikt worden voor medische doeleinden. Gebruikers worden niet actief vervolgd. Wel kunnen de heroïne en de spuitattributen in beslag genomen worden. Opiaten als morfine en codeïne worden voornamelijk in de geneeskunde gebruikt. Morfine als zware pijnstiller en codeïne als hoestdemper. In die context zijn het legale middelen.
Check het thema Drugs en de wet voor meer info.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Gebruikswijze van opiaten§

Heroïne kun je chinezen of spuiten. Bij chinezen ( “chasing the dragon”) wordt de heroïne op een stukje aluminiumfolie gelegd en verhit. De dampen worden via een kokertje geïnhaleerd. Bij spuiten wordt de heroïne op een lepel gelegd en vermengd met water en citroensap of ascorbine. Vervolgens wordt het mengsel verhit en wordt de opgeloste heroïne in een injectiespuit opgetrokken en direct in een ader gespoten. Via het bloed bereikt heroïne snel de hersenen,.

In Nederland wordt heroïne meestal gebruikt door te chinezen. Vroeger werd het ook vaak gespoten, maar mede door de angst voor aids is die groep gebruikers in Nederland kleiner geworden: de spuitende gemeenschap bestaat voornamelijk uit oudere (langgebruikende) gebruikers en gebruikers uit landen waar nog wel veel gespoten wordt.

Je kunt heroïne ook snuiven of roken, vermengd met tabak, maar dit doen maar weinig gebruikers. Oraal gebruiken kan ook (opeten of in een drankje oplossen) maar dat geeft een veel minder intense ‘flash’ en is om die reden niet erg populair.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Dosering van opiaten§

Let op: de sterkte van de heroïne kan sterk verschillen. Ook de dosis om het gewenste effect te bereiken loopt sterk uiteen en is zeer afhankelijk van de gebruiker en dan met name de mate van tolerantie (gewenning)!

Bij spuiten is voor iemand die geen tolerantie heeft voor heroïne 5 – 10 mg een normale dosis. Gebruikers met een grote tolerantie hebben een dosis van 20 mg nodig tot zelfs 60 mg voor een zeer sterk effect. De effecten beginnen na zo’n 10 tot 20 seconden en houden ongeveer vier uur aan. Bij chinezen is de dosis 15 – 25 mg.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Effecten van opiaten§

In wat voor stemming je bent, maar ook hoe je je voelt en de plek waar je een middel gebruikt kunnen invloed hebben op het effect dat een middel op je zal hebben. Ook persoonlijke factoren spelen een rol. De ene persoon raakt bijvoorbeeld snel geïrriteerd door een middel, terwijl de andere persoon juist heel zachtmoedig wordt. Ieder lichaam, ieder mens, maar ook iedere situatie is per slot van rekening anders.

Morfine en heroïne hebben ongeveer hetzelfde effect, alleen is heroïne sterker. Welk effect heroïne heeft hangt af van de dosis, de zuiverheid en de wijze van gebruik. Ook de ervaring en de lichamelijke conditie van de gebruiker spelen een rol.

De eerste paar keer gebruik van heroïne zijn bijna altijd onprettig en je kunt last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, overgeven, jeuk over je hele lichaam, maar vooral in je gezicht. Na een aantal keren ontstaat er tolerantie voor deze effecten en verdwijnen ze en krijgen de verdovende en pijnstillende effecten de overhand. Het geeft een warm, gelukzalig gevoel van tevredenheid en veiligheid. Gevoelens van pijn, verdriet, angst, kou en honger verdwijnen als sneeuw voor de zon. Je raakt in een dommelende, dromerige toestand. Het lijkt net alsof de je in slaap valt en weer wakker wordt, je gaat ervan knikkebollen. Veel gebruikers zijn passief en stil en zijn snel geïrriteerd door ‘gezeur aan hun hoofd’ als iemand tegen ze praat. De hartslag en ademhaling gaan langzamer en de lichaamstemperatuur gaat iets omlaag. De pupillen worden zo klein als speldenknoppen. De beweeglijkheid van de darmen neemt af. Veel gebruikers krijgen moeite met de ontlasting (obstipatie). Seksuele behoeften worden minder.

Psychische effecten

 • Gelukzalig, warm en geborgen gevoel
 • Volledige ontspanning
 • Gevoel van onverschilligheid of emotionele vervlakking
 • Verdwijnen van alle onaangename gevoelens zoals pijn en verdriet

Lichamelijke effecten

 • Pijnstilling
 • Dempen van hoestprikkels
 • Vertraagde hartslag en ademhaling
 • Verlaging lichaamstemperatuur
 • Sufheid, slaperigheid, mogelijk bewusteloosheid
 • Pupillen als speldenknoppen
 • Vermindering beweeglijkheid darmen (Obstipatie)
 • Remming seksuele functies (verlaging libido, bij de man impotentie)
 • Bij vrouw ontbreken menstruatie
 • Slechte eetlust
 • Vage bovenbuikklachten
 • Overdosis
 • HIV en hepatitis
↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Risico’s van opiaten§

Risico’s op korte termijn

Overdosis

Door het verdovende effect van heroïne kan de ademhaling helemaal wegvallen. Gebruikers met een overdosis zien bleek en zijn slap, halen oppervlakkig adem of helemaal niet, hebben soms schuim op de mond en kunnen braken of een epileptische aanval krijgen.

Een overdosis -een te hoge en misschien fatale dosis, kan een gebruiker overkomen als hij:

 • als beginnende gebruiker niet gewend is aan de sterkte
 • na een tijd stoppen weer deze dosis neemt als vroeger
 • verontreinigde heroïne gebruikt
 • heroïne gebruikt die sterker is dan hij dacht
 • andere middelen ernaast gebruikt
 • gebruikt bij oververmoeidheid of een lage weerstand.

Aids en hepatitis

Door het gebruik van besmette naalden, spuiten of spuitattributen kan je besmet raken met het hepatitis B of C virus, dat een ontsteking aan de lever veroorzaakt. Of met het HIV virus, het virus dat aids veroorzaakt.

Risico’s op lange termijn

Heroïne zelf is nauwelijks schadelijk voor het lichaam. De manier van leven die vaak gepaard gaat met gebruik is wel schadelijk voor het lichaam. Veel heroïne gebruikers leven op straat, eten slecht en sommigen gebruiken besmette injectienaalden. De sterfte onder heroïnegebruikers neemt sneller toe dan onder de algemene bevolking. Naast overdosis en aids zijn doodsoorzaken levercirrose, kanker, longproblemen, hart – en vaatziekten, zelfdoding, ongevallen en geweld.

 • Ziektes niet merken
 • Ongewenst zwanger
 • Lichamelijk afhankelijke baby’s
 • Depressie, psychotische, angst- en persoonlijkheidsstoornissen
 • Psychisch vervreemden en in een sociaal isolement raken

Ziektes niet merken

Heroïne onderdrukt pijn waardoor bepaalde klachten niet of te laat worden gevoeld en daardoor nodeloos verergeren.

Ongemerkt zwanger

Bij een vrouw die heroïne gebruikt, is de menstruatie vaak onregelmatig of blijft weg. Maar ze kan wel zwanger worden. Deze zwangerschap wordt vaak pas in een vergevorderd stadium ontdekt.

Lichamelijk afhankelijke baby’s

Een pasgeboren baby van een heroïneverslaafde is lichamelijk afhankelijk en krijgt ontwenningsverschijnselen. In het begin huilt de baby veel, is schrikachtig en wordt vaak wakker. Ook is er kans op ontwikkelingsstoornissen.

Verslaving

Heroïne is zeer verslavend. Bijna niemand weet het gebruik van het middel in de hand te houden. Het lichaam went snel aan heroïne. Iemand heeft steeds meer nodig om het gewenste effect van euforie nog te voelen. Opvallend is dat ook de ontwenningsverschijnselen zeer snel optreden; al na twee, drie weken gebruik. Een gebruiker voelt zich ziek, klam en koud, transpireert, heeft kippenvel, een lopende neus, diarree, buikkrampen en spierpijn in armen en benen. Deze klachten verdwijnen als er weer heroïne genomen wordt. Maar de ontwenningsverschijnselen worden elke keer alleen maar heftiger. Daarnaast blijft een gebruiker door de euforische en pijnstillende werking heel sterk naar het middel verlangen. Hij/zij zet er alles voor opzij en doet er alles voor (ook stelen) om maar te kunnen gebruiken. Vooral de geestelijke afhankelijkheid is heel groot.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Combigebruik opiaten en andere middelen§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Voor meer informatie check het thema Drugs en combigebruik.

Heroïne wordt vaak in combinatie gebruikt met andere middelen, bijvoorbeeld met alcohol of cocaïne. De combinatie met andere dempende middelen is extra gevaarlijk. De ademhalingsremmende werking van opiaten wordt bijvoorbeeld versterkt door het gebruik van alcohol. Een combinatie met MAO-remmers kan tot een te hoge bloeddruk leiden.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Aantoonbaarheid van opiaten§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoe veel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name je lever). Drugs zijn langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed.

Heroïne zelf is doorgaans tot zo’n 8 uur na gebruik aantoonbaar. Bij tests wordt meestal gekeken naar de afbraakstoffen van heroïne en deze zijn 3 tot 5 dagen na gebruik aantoonbaar.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Unity tips opiaten§

Het is heel erg moeilijk om heroïne op recreatieve basis te consumeren. We raden consumptie van heroïne dan ook af. Als je toch heroïne gebruikt, kun je de risico’s beperken door:

 • nooit alleen te gebruiken in verband met het risico op overdosering
 • jezelf een ijzeren zelfdiscipline toe-eigenen en met mate gebruiken
 • de heroïne te chinezen en niet te spuiten
 • je drugs te laten testen
 • eerst een hele kleine dosis te nemen
 • je bewust te zijn van het gevaar op een overdosis
 • als je spuit, altijd een schone spuit te nemen
 • je goed voor te bereiden; gebruik in een vertrouwde omgeving bij vertrouwde mensen
 • je omgeving te laten weten wat je gaat gebruiken
 • alleen te gebruiken wanneer je een goede lichamelijke en geestelijke conditie hebt.

Wil je meer informatie, heb je een vraag of wil je praten over deze of een andere drug? Kijk voor contactgegevens bij jou in de buurt of mail naar info@unity.nl.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Deze website gebruikt cookies om (geanonimiseerde) gebruikersdata in te zien. Lees meer in ons privacybeleid.