tabak roken sigaretten shag nicotine

Tabak

Tabak komt van de tabaksplant, de Nicotiana tabacum. De tabak die gerookt wordt, bestaat meestal uit een mengsel van verschillende tabakssoorten waaraan geur - en smaakstoffen zijn toegevoegd, de zogenaamde blend. Elk merk heeft zo zijn eigen geheime recept om deze blend te maken. Hierdoor ontstaat een specifiek product met steeds dezelfde smaak en geur. Tabak wordt meestal gerookt. Tabaksrook bevat 40 stoffen die kankerverwekkend zijn. De bekendste stoffen in tabaksrook zijn: nicotine,teer en koolmonoxide.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Geschiedenis en de wet van tabak§

Geschiedenis

Tabak heeft een lange geschiedenis. De eerste vondsten die erop wijzen dat mensen het gebruik van tabak als genotsmiddel kennen, stammen uit Noord- en Midden-Amerika. In tempels van ongeveer 1000 voor Christus zijn reliëfs aangetroffen van pijprokende Maya priesters. In de zestiende eeuw is tabak als gewild handelsproduct naar Europa gekomen. Toch blijft het gebruik van tabak eeuwenlang tot een relatief kleine gebruikersgroep beperkt. De sigarettenindustrie nam een vlucht in 1881, toen de eerste sigarettenmachines in gebruik werden genomen. Hierdoor werd het roken van sigaretten minder exclusief en dus toegankelijk voor meer mensen. Het roken van sigaretten werd pas echt populair na de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In 1945 deelden de bevrijders in ons land onder andere sigaretten en chocolade uit. Tegenwoordig roken zowel mannen als vrouwen. Wel zijn we ons meer bewust van de risico’s die roken voor de gezondheid met zich meebrengt dan vroeger.

De wet

Vanaf 1988 kent Nederland de Tabaks- en rookwarenwet. Bepalingen in deze wet moeten ervoor zorgen dat de schade door roken beperkt wordt. De accijnzen op tabak worden bepaalt door de Wet op accijns.

Belangrijke bepalingen van deze wet zijn:

 • Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen tabaksartikelen worden verkocht (voorheen was dit 16 jaar). Tabaksreclame en –sponsoring worden verboden. Alleen in tabakszaken mag reclame gemaakt worden.
 • Tabaksartikelen mogen niet gratis worden verstrekt.
 • Een pakje sigaretten moet minstens 19 sigaretten bevatten. Verkoop van losse sigaretten is verboden
 • Op sigarettenpakjes moet de waarschuwing staan: “Roken is dodelijk. Roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe.”
 • Op de verpakking moet vermeld worden hoeveel teer en nicotine een sigaret mag bevatten en hoeveel koolmonoxide mag ontstaan. Een sigaret mag maximaal: 1 mg nicotine en 10 mg teer bevatten.
 • Bij verbranding mag niet meer dan 10 mg koolmonoxide ontstaan.
 • In overheidsgebouwen en instellingen die door de overheid worden gesubsidieerd mag niet worden gerookt en mogen geen tabaksproducten verkocht worden.
 • Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers een rookvrije werkplek hebben.
 • Per juni 2008 is ook de horeca rookvrij.
 • Al het personenvervoer moet rookvrij zijn.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of organisaties zich aan de rookverboden houden.

Per 1 juli 2008 mag er in geen enkele openbare ruimte, werkplek meer tabak gerookt worden. De horeca, sport- en kunst/cultuursector is ook sinds 1 juli 2008 rookvrij. Voor cafés kleiner dan 70m2 en zonder personeel werd een uitzondering gemaakt, maar die is per 1 januari 2015 afgeschaft. Het rookverbod geldt zelfs voor de gedoogde coffeeshops; een rookgelegenheid op zichzelf, zou je denken. Een joint met tabak mag niet meer binnen gerookt worden, tenzij in een afgesloten rookruimte. Pure joints (met alleen wiet of hasj, zonder tabak) mogen wel binnen gerookt worden. In die rookruimte mag door het personeel tijdens openingstijden niet worden gewerkt.

De tabaks- en rookwarenwet geldt voor alle tabaksproducten.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Gebruikswijze van tabak§

Tabak wordt meestal gerookt. Dat kan in de vorm van een sigaret, shag, sigaar of pijp. De nicotine komt dan met de rook in de longen terecht. Tabakspoeder wordt in de neus gesnoven maar dat komt maar heel zelden voor.

Bij pruimen kauwt men op tabak. De nicotine in de tabak vermengt zich dan met het speeksel. Via bloedvaatjes in de binnenkant van de wangen en de tong komt de nicotine dan in het bloed terecht. De pruim wordt uitgespuugd. Bij doorslikken kun je hier heel misselijk van worden. Dit wordt in Nederland vrijwel niet meer gedaan.

Dan heb je ook nog snus, wat in Zweden vrij populair is, maar in Nederland eigenlijk bijna niet gebeurt. Bij snus zit de tabak in een tablet of theezakje wat onder de bovenlip wordt gestopt.

Tot slot kan nicotine via de huid opgenomen worden (denk aan nicotinepleisters) wat gedaan wordt als iemand wil stoppen met roken. Dit is ook een gebruikswijze van rokers wanneer ze lange tijd niet mogen roken zoals tijdens een lange vlucht.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Dosering van tabak§

Een sigaret bevat 0.13 – 2 mg nicotine. Een lichte dosis is 0.4 – 0.6 mg nicotine. Een normale dosis is 0.6 – 1 mg nicotine en een sterke tot zware dosis is 1 – 4 mg nicotine.

Hoeveel nicotine je binnen krijgt is afhankelijk van de manier waarop je rookt: het volume waarmee je inhaleert, hoe diep je inhaleert, het aantal trekken dat je van een sigaret neemt en de lucht/rookverhouding van de geïnhaleerde tabaksrook.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Effecten van tabak§

Nicotine verspreidt zich razendsnel door het bloed. Binnen 7 seconden bereikt de nicotine je hersenen. Nicotine is een stimulerend middel, dus de hartslag stijgt en de ademhaling versnelt. Sommige mensen ervaren dat ze zich beter kunnen concentreren en ontspannen voelen. Ook wordt de eetlust geremd. Afhankelijk van de dosis kan het zowel een opwekkend als ontspannend effect hebben. Als je weinig rookt, heeft het een stimulerend effect. Als je veel rookt, heeft het eerder een ontspannend effect. Het gewenste effect van tabak wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate van lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Voor een deel bestaan de positieve effecten uit het opheffen van onthoudingsverschijnselen bij rookverslaving. Dit geldt bijvoorbeeld voor de toegenomen concentratie en het ontspannende effect. Beginnende rokers zullen zich misselijk en duizelig kunnen voelen.
Nicotine stimuleert de afgifte van adrenaline. Hierdoor gaat de hartslag omhoog en worden de bloedvaten samengetrokken. De bloeddruk stijgt. Door roken krijg je ook koolmonoxide binnen. Koolmonoxide is een kleur- en reukloos gas. Het hecht zich 200 keer sneller aan rode bloedlichaampjes dan zuurstof. Een groot deel van de rode bloedlichaampjes vervoert dus geen zuurstof meer waardoor lichaamsdelen een tekort aan zuurstof krijgen.

Psychische effecten

 • Opgewekt
 • Rustig, ontspannen
 • Toename zelfvertrouwen
 • Toename concentratie
 • Bij daling nicotinepeil, onrustig

Lichamelijke effecten

 • Verhoogde hartslag
 • Vernauwing bloedvaten
 • Stijging bloeddruk
 • Afname eetlust
 • Temperatuur in handen en voeten gaat omlaag
 • Beschadiging bloedvaten
 • Nicotine beschadigt de binnenkant van de bloedvaten. Er ontstaan hierdoor als het ware kleine wondjes waardoor witte bloedlichaampjes in actie komen. Ook de bloedplaatjes worden actief.
 • Bloedplaatjes laten het bloed stollen en zorgen dat er op het wondje een korstje ontstaat.
 • Beginnende roker: misselijkheid en duizeligheid
↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Risico’s van tabak§

Wie geen risico wil lopen moet niet roken. De risico’s worden groter als iemand meer en langer rookt. Het levert tal van lichamelijke problemen en ziekten op:

 • Rokershoestje
 • Schade aan de stembanden
 • Slechte huid
 • Slechte tanden
 • Verminderde conditie
 • Longkanker, chronische bronchitis en longemfyseem
 • Verhoogd risico op hersenbloeding en hartinfarct

Rokershoestje

Door roken komt er teer in je ademhalingssysteem. Teer is een zwarte kleverige stof. Het zet zich vast op de trilharen van het slijmvlies dat loopt van de neus tot diep in de longen. Trilharen kunnen daardoor hun werk, het naar buiten werken van stof en vuil en schadelijke stoffen, niet goed meer doen. Dit moet naar buiten gehoest worden (het rokershoestje). Longblaasjes komen onder spanning te staan en er gaan er steeds meer kapot. Gevolgen zijn steeds kleinere longen die steeds minder zuurstof af kunnen geven aan het bloed, vaker hoesten en een verhoogde kans op chronische luchtwegklachten (COPD).

Schade aan de stembanden

Door slijm op te hoesten kunnen de stembanden beschadigen of ontstoken raken. De helderheid van de stem kan verdwijnen.

Slechte huid en tanden

Tabak zorgt voor een grauw uiterlijk en een snel verouderende huid. Het bindweefsel onder de huid veroudert sneller. Rokers krijgen om deze reden eerder rimpels dan niet-rokers. Dit komt omdat de huid door een verslechterde bloedcirculatie te weinig zuurstof krijgt. Ook wordt een eiwit die de huid soepel houdt afgebroken. Ook de tanden worden lelijk van het roken.

Slechtere conditie

Koolmonoxide zorgt voor een slechtere conditie. Koolmonoxide komt in het bloed in plaats van zuurstof waardoor het bloed minder zuurstof brengt door het lichaam. Je bent sneller moe bij het sporten of traplopen.

Kanker, chronische bronchitis en longemfyseem

Roken is ook zeer slecht voor de ademhalingsorganen. Het vuil en overtollige slijm moeten worden opgehoest waardoor longblaasjes kapot kunnen gaan. Dit kan tal van longziekten veroorzaken, zoals bronchitis, longemfyseem en longkanker. Bronchitis is een chronische ontsteking van het slijmvlies, longemfyseem is kortademigheid omdat de longen te weinig zuurstof krijgen. Longkanker ontstaat doordat beschadigde plekken in de longen veranderen in abnormale cellen die een bron vormen voor kankercellen. Op alle beschadigde plekken kunnen kankers ontstaan, zoals neus-, keel-, slokdarm- en strottenhoofdkanker.

Vernauwde bloedvaten, hersenbloeding en hartinfarct

Door koolmonoxide, nicotine en mogelijk andere stoffen in de tabaksrook raken de vaatwanden beschadigd. Vet kan zich makkelijker afzetten waardoor aderverkalking kan ontstaan. Op de langere termijn raken vaten vernauwd of slibben dicht. Afhankelijk van de plaats waar dit gebeurt, kan dit leiden tot pijnlijke ledematen, een hersenbloeding of een hartinfarct.

Meeroken

Met roken beschadig je niet alleen jezelf. Ook je directe omgeving rookt mee. Meerokers hebben 20% meer kans op longkanker. Roken is ook schadelijk voor het ongeboren kind. De foetus groeit trager en het gemiddelde geboortegewicht is lager. Ook bij borstvoeding krijgt de baby schadelijke stoffen binnen.

Verslaving

Nicotine is de meest verslavende stof die we kennen. Het lichaam ontwikkelt een acute gewenning en past zich vanaf de eerst trek aan de nicotine aan. Daardoor heb je steeds meer nicotine nodig om het effect nog te voelen en treden er al zeer snel ontwenningsverschijnselen op. Dat gebeurt al wanneer de dosis nicotine waaraan het lichaam gewend geraakt is, aan het teruglopen is. Je gaat je onrustig voelen, raakt geïrriteerd, kunt je niet meer concentreren, krijgt hoofdpijn en slaapt slecht. Ga je roken, dan verdwijnen deze onthoudingsverschijnselen weer. De rustgevende en kalmerende werking die sommigen na het roken ervaren, is eigenlijk niets anders dan het verdwijnen van onrustgevoelens en ontwenningsverschijnselen die -let wel- door het roken zijn ontstaan. Je wilt eigenlijk een constant niveau van nicotine en rookt de hele dag door. Dat je afhankelijk bent geworden van nicotine, merk je pas als je wilt stoppen.

De tabaksindustrie heeft verschillende technieken ontwikkeld om de nicotine in een sigaret te manipuleren, en voegt extra ingrediënten toe aan tabak. Bijvoorbeeld stoffen om de luchtwegen te verwijden waardoor de tabaksrook dieper geïnhaleerd kan worden en dus ook meer nicotine. Dit versterkt de verslavende werking.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Aantoonbaarheid van tabak§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoe veel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name je lever). Drugs zijn langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed.

Zo snel als dat nicotine zich in je lichaam verspreidt, zo snel wordt het ook weer afgebroken. Dat zorgt er mede voor dat nicotine sterk verslavend is. Nicotine wordt via de lever door de nieren uitgescheiden.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

De E-sigaret§

In 1963 werd een apparaat uitgevonden die een nicotine-oplossing kon omzetten in stoom. Dit werd verder niet opgepikt tot in 2003 de eerste elektronische sigaret werd uitgevonden als alternatief voor de klassieke sigaret. In 2007 kwam het op de Nederlandse markt en vanaf 2011 werd het populair als alternatief, maar ook als hulpmiddel voor het stoppen met roken.

De e-sigaret bestaat uit 3 onderdelen: de batterij, de vulling (e-liquid) en de verdamper. Door op een knopje te drukken of te inhaleren activeer je de vacuümschakelaar, die ervoor zorgt dat de batterij de verdamper kan verwarmen. De vloeistof die in de vulling zit wordt dan verdampt en die dampen kun je dan inhaleren. De damp die je uitademt is dus geen rook en ruik je niet.
Een e-sigaret koop je voor ongeveer 20 euro en de e-liquids kosten rond de 3 euro. Met een flesje e-liquids doen mensen vaak 2 weken, afhankelijk van hoeveel je ‘dampt’.

E-liquids

Dit is de vulling van je e-sigaret en je bepaalt zelf de sterkte en smaak. Zo kies je ‘nul’ als je geen nicotine wil tot maximaal ‘High’ waarbij je maximaal 18mg per ml nicotine binnenkrijgt. Er zijn rokers die op deze manier langgzaam het nicotinegehalte afbouwen. En dan zijn er nog honderden verschillende smaken zoals kiwi, cappuccino, enzovoort.

De wet

In maart 2012 heeft de rechter bepaald dat de e-sigaret niet onder de geneesmiddelen-wetgeving valt en dus vrij verkocht mag worden. In België, Oostenrijk en de Verenigde Staten wordt de e-sigaret wel als geneesmiddel beschouwd. In België mogen alleen nicotineloze e-sigaretten verkocht worden. Op dit moment onderzoekt de Europese Commissie of de e-sigaret kan worden gereguleerd.

Schadelijkheid e-sigaret

De World Health Organization stelt dat met ingang van juli 2013, geen rigoureuze studies zijn uitgevoerd om te bepalen of elektronische sigaretten een bruikbare methode zijn om mensen te helpen stoppen met roken.

E-liquids in de e-sigaret zijn verkrijgbaar mét en zonder nicotine. Een roker is verslaafd aan nicotine en de e-sigaret kan dit dus vervangen.

E-sigaretten hoef je niet aan te steken en omdat ze geen tabak bevatten worden er geen verbrandingsproducten van tabak uitgestoten zoals teer en koolmonoxide. Daarom zouden ze minder schadelijk kunnen zijn dan sigaretten. In tabaksproducten en tabaksrook zijn 4000 verschillende chemicaliën en meer dan 40 carcinogenen (kankerverwekkende stoffen) gevonden.

De potentiële effecten en omvang van de gezondheidsschade van e-sigaretten zijn nog onvoldoende onderzocht om een definitieve uitspraak over deze onderwerpen te doen. Meer info vind je op de Factsheet E-sigaret van het Trimbos-instituut.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Unity tips tabak§

Veilig roken bestaat niet. Ook bij matig roken krijg je giftige stoffen binnen. Van alle rokers is zo’n 10% in staat om zo nu en dan te roken, 90% rookt dagelijks gedurende een lange reeks van jaren. Bij het roken van lichte of filtersigaretten krijg je ook giftige stoffen binnen. Bovendien blijkt dat rokers van deze sigaretten meer gaan roken of dieper gaan inhaleren om toch het nicotinepeil op niveau te houden. Niet over je longen roken is ook niet risicovrij. Keel-, mond- en slokdarmkanker kunnen nog steeds optreden. De enige oplossing om de risico’s te beperken is niet roken of stoppen met roken. Het lichaam kan zich dan weer herstellen. En hoe korter men gerookt heeft, hoe sneller dat gaat.

Roken beïnvloedt de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen nadelig. Ook kan het de potentie bij de man verminderen. Als een zwangere vrouw (mee) rookt heeft dit nadelige gevolgen voor het ongeboren kind.

Wil je meer informatie, heb je een vraag of wil je praten over deze of een andere drug? Kijk voor contactgegevens bij jou in de buurt of mail naar info@unity.nl.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Deze website gebruikt cookies om (geanonimiseerde) gebruikersdata in te zien. Lees meer in ons privacybeleid.