xtc mdma unity drugs pillen

XTC

MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) is de chemische naam van de werkzame stof in XTC-pillen. Wanneer we het over XTC hebben, hebben we het dus ook over MDMA en andersom. MDMA behoort tot de amfetaminefamilie, maar heeft naast de oppeppende werking ook een bewustzijnsveranderend effect. Dat bewustzijnsveranderende effect uit zich in een verliefd, empathogeen gevoel met veel behoefte aan contact met anderen. MDMA wordt op de markt gebracht in de vorm van pillen, poeder en kristallen.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Geschiedenis en de wet van XTC§

Geschiedenis

MDMA werd in 1912 voor het eerst gesynthetiseerd door de firma Merck Pharmaceuticals. Het ontstond als bijproduct bij de synthese van een andere stof. In tegenstelling tot wat hardnekkig geloofd wordt, is MDMA NIET ontwikkeld als eetlustremmer.

Eind jaren ’60 werd MDMA ‘herontdekt’ door chemicus Alexander Shulgin, een wetenschapper die in z’n eigen laboratorium allerlei psycho-actieve stoffen maakte en op zichzelf en een groep vrienden testte. Hij experimenteerde zelf met MDMA en was verrast door de warme en communicatieverhogende effecten van het middel. Hij verspreidde het onder bevriende psychotherapeuten, die enthousiast waren over dit nieuwe middel omdat het hun patiënten opener maakte en emotionele remmingen wegnam. Zij kunnen zo gemakkelijker praten over moeilijke, soms zelfs traumatische, ervaringen.

De wereldwijde verspreiding van MDMA nam pas echt toe toen de drug in de jaren tachtig de pakkende naam ‘ecstasy’, kortweg XTC, kreeg. Midden jaren ‘80 dook MDMA voor het eerst op in Nederland. In verschillende kringen werd er thuis mee geëxperimenteerd, eerst in besloten kring vanwege de therapeutische effecten. In deze kringen werd MDMA onder andere ingezet, om mensen in contact te laten komen met een diepere ‘ik’. MDMA werd erg populair onder het alternatieve publiek, dat geïnteresseerd was in spirituele zaken en yoga.

In Nederland vonden de eerste ondergrondse housefeesten plaats rond 1987. Vanaf 1990 begint de dance scene zich te professionaliseren en werd MDMA ook door het uitgaanspubliek ontdekt. Sindsdien is het gebruik tot 1998 sterk gestegen. Tussen 1998 en 2003 is het gebruik iets gedaald, sinds 2003 is het gebruik van MDMA onder Nederlandse jongeren redelijk stabiel. Vanaf 2012 lijkt XTC weer populairder te worden en lijken meer verschillende mensen het te gaan gebruiken. Maar dit vermoeden van Unity is nog niet onderbouwd door cijfers.

De geschiedenis van MDMA in 4 minuten:

 

Check deze video van ATTN over de geschiedenis van MDMA (in de VS):

De wet

In november 1988 werd MDMA in Nederland op lijst 1 (middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid) van de Opiumwet geplaatst. Dit wil zeggen dat bezit, productie en handel strafbaar zijn. Check het thema Drugs en de wet voor meer info.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Gebruikswijze XTC§

MDMA komt op de markt voor als pil, poeder, kristallen en in capsules. In mindere mate zijn ook drankjes op de markt geweest waar MDMA in opgelost was (Blue69).

XTC-pil

MDMA wordt meestal geslikt als pil. Sommige gebruikers nemen een hele pil in één keer, anderen breken deze in ‘halfjes’ of ‘kwartjes’. Omdat pillen nooit gelijke hoeveelheden werkzame stof bevatten weet je nooit hoeveel je binnen krijgt met hele, halve of kwartjes.

Vanaf 2011 is de hoeveelheid MDMA in XTC-pillen enorm toegenomen. Voor 2009 bevatte een XTC-pil ongeveer 80 mg. In 2013 is dat gemiddelde al bijna twee keer zo hoog, namelijk bijna 140 mg. Uitschieters van 180 mg of meer per pil zijn geen uitzondering meer. Meer MDMA voor hetzelfde geld klinkt goed. Maar door deze enorme sterke pillen nemen de risico’s ook enorm toe. Het is moeilijker om een goede dosering te nemen en je neemt dus snel meer dan je eigenlijk van plan was. Nieuwe gebruikers kunnen het idee hebben dat die hoge doseringen normaal zijn. Onervaren gebruikers kunnen dan in vervelende situaties terecht komen als ze denken dat een pil 1 dosering is. We vermoeden dat de drukte op de EHBO op grote feesten voornamelijk door de toename van de hoeveelheid MDMA in XTC-pillen komt. Laat je pillen daarom altijd testen!

Check de infographic ‘Sterkte van XTC-pillen door de jaren heen’ van Drugsinfoteam.

MDMA-poeder

In het geval van poeder of kristallen nemen gebruikers kleine ‘likjes’ poeder en bouwen zo langzaam hun dosis op, of stoppen het poeder in een capsule of rollen het in een vloeitje (een MDMA bommetje) om het door te slikken. Soms lossen gebruikers een dosis poeder op in hun drankje. MDMA-poeder wordt ook wel eens gesnoven en (zelden) gerookt. MDMA heeft een negatieve invloed op het glazuur van tanden en kiezen; door het op te lossen in een drankje of likjes te nemen vergroot je de kans op schade aan je gebit.

Ook MDMA in poedervorm kan zeer in sterkte verschillen en is mogelijk versneden. Laat dus ook je poeder testen!

Een MDMA-pil (als die alleen MDMA als werkzame stof bevat) en zuivere MDMA-poeder zijn dus twee verschillende verschijningsvormen van hetzelfde middel!

Rectaal of snuiven (nasaal)

MDMA kan ook rectaal (via de anus) toegediend worden (bijvoorbeeld als poeder in een capsule). Dit geeft sneller effect dan slikken en je hebt een lagere dosis nodig. Snuiven is ook mogelijk maar bijzonder pijnlijk. Net als rectale toediening komt het effect dan sneller opzetten en is een lagere dosis nodig. Beide vormen van toediening komen bijzonder weinig voor.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Dosering van XTC§

MDMA pillen komen voor in vele kleurtjes met verschillende logo’s. Aan de buitenkant kun je niet zien wat de inhoud van een pil is, dus hoeveel werkzame stof erin zit of welke andere stoffen er in een pil zitten. Om zeker te weten wat je slikt moet je de pil laten testen bij een testservice.

Alle drugsmonsters die landelijk ingeleverd worden bij testcentra komen bij het DIMS (Drugs Informatie Monitoring Systeem) terecht. Het DIMS heeft hierdoor goed zicht op de vervuiling van drugs en kan op deze manier gericht waarschuwen.
Op de website van het DIMS is een lijst te vinden met de meest recente (extra) riskante pillen. Extra riskant, omdat het gebruik van drugs op zich al riskant is.
Op de lijst staat een pil vermeld met het logo, de kleur en de datum wanneer deze pil bij het DIMS is binnengekomen.
Hier is de lijst te bekijken.

De dosis MDMA in pillen kan erg variëren. Zo bevatten sommige pillen bijna niets en andere drie keer een normale dosis. Bovendien zijn er MDMA pillen op de markt die er precies hetzelfde uit zien als pillen waar MDMA in zit maar toch een andere inhoud bevatten, zoals PM(M)A of mCPP. Dit zijn stoffen die schadelijker kunnen zijn dan MDMA of vervelende bijwerkingen met zich mee brengen. MDMA poeder en kristallen kun je ook bij de testservice laten testen. Bij pillen krijg je een uitslag in aantal milligrammen werkzame stof(fen) en bij poeders en kristallen krijg je uitslag in percentages werkzame stof(fen).

Bij slikken ligt een recreatieve dosis  tussen 1 en 1,5 mg MDMA per kilo lichaamsgewicht per gelegenheid (maximaal een keer per 6 tot 8 weken). Voor iemand van 60 kg ligt een recreatieve dosis, dus tussen 60 en 90 mg MDMA voor een hele avond. Neem je meer dan zullen over het algemeen vooral de ongewenste effecten toenemen, zoals stijve kaken, vergeetachtigheid, verwarring en misselijkheid. Het gebruik van MDMA is nooit zonder risico, maar door je aan deze richtlijn te houden kun je de bijwerkingen en risico’s zo veel mogelijk beperken.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Effecten XTC§

In wat voor stemming je bent maar ook hoe je je voelt en de plek waar je een middel gebruikt kunnen invloed hebben op het effect. Ook kunnen persoonlijke factoren een rol spelen. De ene persoon kan bijvoorbeeld snel geïrriteerd raken door een middel, terwijl de andere persoon juist heel zachtmoedig wordt. Ieder lichaam, ieder mens maar ook iedere situatie is per slot van rekening anders.

MDMA heeft eigenlijk twee effecten, een oppeppend en een entactogeen effect. Het oppeppende effect lijkt op dat van speed, alleen zwakker. Je voelt je wakker, scherp en hebt het idee dat je heel snel kunt nadenken. Het entactogene effect valt te omschrijven als een ontspannen gevoel, je voelt je open en verbonden met anderen.

Zo’n 20-60 minuten na MDMA-inname merk je de eerste effecten; tintelingen door je hele lichaam, een warme gloed en een snel opkomend euforisch (verliefd) gevoel. De effecten worden snel sterker en dat voelt alsof je pil (of poeder) ‘in slaat’. Dat duurt meestal een minuut of vijf en het kan zijn dat je dan misselijk wordt en moet overgeven. Na ongeveer 2 uur beginnen de effecten af te nemen en na zo’n vier tot zes uur voelen de meeste mensen zich weer redelijk ‘nuchter’.

Veel gebruikers kiezen ervoor om ‘bij te nemen’ omdat ze de eerste sterke roes vast willen houden. Dat heeft alleen niet zo veel zin. Het gevoel van de eerste dosis van die avond krijg je niet meer terug en de lichamelijke bijwerkingen nemen alleen maar toe, zoals een droge mond, gespannen spieren en tanden knarsen. Dat is vaak het moment waarop mensen denken dat er (veel) speed in hun pillen zit.

Let op: pillen of poeders die als MDMA worden verkocht, kunnen andere stoffen bevatten. Dan kan het effect anders zijn dan wordt

Psychische effecten 

 • euforisch, verliefd gevoel
 • empathogeen: je kunt je goed inleven in anderen
 • sterk gevoel van verbondenheid
 • behoefte aan contact, praten en intimiteit
 • energiek gevoel
 • dansbewegingen voelen lekkerder aan
 • verhoogde alertheid
 • intense beleving van muziek
 • zin om anderen aan te raken, masseren en te knuffelen (hug drug)
 • moeite met concentreren
 • vergeetachtigheid
 • bij hoge dosis: verwardheid, angst

Lichamelijke effecten

 • tintelingen in het lichaam
 • verlies van eetlust
 • verhoging bloeddruk en hartslag
 • verhoging lichaamstemperatuur
 • luchtwegen zetten uit
 • moeilijkheden met plassen
 • droge mond
 • grote pupillen
 • gespannen spieren
 • stijve kaken, waardoor de tanden stevig op elkaar worden gedrukt en er in tong en/of kaken gebeten kan worden
 • moeite met slapen
 • soms vaag zicht
 • snel heen- en- weer bewegende ogen (nystagmus) en daardoor moeite met lezen
 • soms misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, rillen
 • soms zweten
↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Risico’s van XTC§

Risico’s op korte termijn 

Ernstige acute gezondheidsincidenten komen weinig voor, maar kunnen wel een dodelijke afloop hebben. Ernstige problemen of overlijden door MDMA gebruik zijn meestal het gevolg van de combinatie van de farmacologische eigenschappen van MDMA en de omstandigheden waarin het middel gebruikt wordt (omgevingstemperatuur, waterinname, lichamelijke activiteit en ander drugsgebruik, waaronder alcohol).

 • Oververhitting (hyperthermie)
 • Watervergiftiging (hyponatriemie)
 • Serotoninesyndroom
 • Verhoogde kans op hartproblemen (cardiovasculaire problemen)
 • Epileptische aanval
 • Acute opwindingstoestand
 • Leverschade
 • Psychische klachten / kater

Oververhitting (hyperthermie)

MDMA ontregelt je lichaamstemperatuur. Je lichaam wordt iets warmer. Wanneer je MDMA in een warme omgeving gebruikt (zoals een club of in de zon op een festival) loopt je lichaamstemperatuur nog verder op. Als je dan ook nog een lange tijd achter elkaar hard staat te dansen kan oververhitting optreden.

Symptomen van een beginnende oververhitting:

 • Hoofdpijn
 • Verwardheid
 • Stijve spieren
 • Duizeligheid

Dit zijn allemaal symptomen die ook onder de ‘normale’ bijwerkingen van MDMA vallen. Als de lichaamstemperatuur niet daalt kunnen de volgende symptomen optreden:

 • Rillen
 • Snelle hartslag
 • Bleek uiterlijk
 • Verminderd bewustzijn
 • Misselijkheid
 • Braken

Stijgt de lichaamtemperatuur tot 40-41 graden Celsius dan is de situatie levensbedreigend:

 • Afbraak van spierweefsel
 • Bloedstolling door het hele lichaam
 • Verslechterd functioneren van nieren en lever
 • Epileptische aanvallen

Oververhitting kan, afhankelijk van de omstandigheden, optreden bij ‘normale’ doseringen MDMA. Zweten is een belangrijke manier om af te koelen: door het verdampen van het laagje zweet op je huid koelt je huid af. Maar als de luchtvochtigheid heel hoog is (wanneer de druppels van het plafond vallen) kan het zweet veel minder goed verdampen en daardoor kan je lichaam niet goed afkoelen.

Voor tips om oververhitting te voorkomen check de Unity tips en voor EHBO tips check het thema Drugs en eerste hulp.

Watervergiftiging (hyponatriemie)

Omdat oververhitting één van de meest ernstige acute risico’s is van MDMA gebruik weten veel mensen die MDMA gebruiken dat ze ‘voldoende water moeten drinken’. Sommige mensen hebben het zo opgevat dat je ‘heel veel water moet drinken’ als je MDMA gebruikt. Helaas zijn er echter gevallen bekend waarin MDMA gebruikers zijn overleden aan het drinken van ‘teveel’ water; een watervergiftiging.

Als je heel veel water drinkt zorgt dat voor een toename van het bloedvolume en een verlaging van de concentratie zouten (natrium) in je bloed. MDMA zorgt er ook nog eens voor dat je nieren minder water uitscheiden via de urine (je kunt moeilijk of niet plassen). Bovendien heb je door de MDMA meestal geen honger en kun je door de verlaagde speekselproductie moeilijk eten. Dat zorgt ervoor dat je ook geen zouten (natrium) binnenkrijgt. Door die lage concentratie natrium vloeit water van het bloed de hersencellen in, waardoor deze opzwellen. Als je hersencellen opzwellen, dan noemen we dat een hersenoedeem. Omdat je schedel natuurlijk niet mee kan geven ontstaat er een verhoogde druk in de schedel en dat kan leiden tot infarcten, coma en uiteindelijk de dood. De belangrijkste manier om watervergiftiging te voorkomen is niet te veel water te drinken.

Symptomen van een watervergiftiging zijn:

 • Misselijkheid
 • Overgeven
 • Hoofdpijn
 • Angst
 • Algehele malaise
 • Later kunnen optreden:
 • Epileptische aanvallen
 • Verminderd bewustzijn
 • Coma

We hebben in 2015 dit filmpje gemaakt waarin je precies kunt zien hoe watervergiftiging werkt in je lichaam en hoe je het kunt voorkomen.

Hieronder een video waarin toxicoloog Raymond Niesink van het Trimbos-instituut uitgebreid uitlegt hoe het komt dat je na XTC gebruik een watervergiftiging kunt oplopen. In circa 40 minuten vertelt hij over de waterhuishouding in het lichaam, het effect van XTC hierop en verschillen tussen mannen en vrouwen.

Serotonine syndroom

Het serotonine syndroom wordt veroorzaakt door een te hoog serotonine gehalte in het centrale zenuwstelsel. Serotonine is een boodschapperstof (neurotransmitter) die in de hersenen werkt op emoties, seksuele functies en honger en dorst.

Ecstasy, amfetamine (speed), cocaïne, LSD, een aantal farmaceutische middelen, zoals antidepressiva en sommige natuurlijke voedingssupplementen beïnvloeden het serotoninegehalte en zijn gelinkt aan het serotonine-syndroom.

Wat voor effect het serotonine syndroom heeft op mensen is afhankelijk van welke middelen en de hoeveelheid middelen zij gebruikt hebben. Niet iedereen ervaart serieuze symptomen, maar soms kunnen de effecten onvoorspelbaar en zelfs levensbedreigend zijn.

Wat verhoogt de kans op het serotonine Syndroom?

 • Het gebruik van grote hoeveelheden ecstasy, of het combineren van ecstasy met amfetamine (speed), cocaïne, of andere drugs kan de kans vergroten op het serotonine Syndroom.
 • Het combineren van ecstasy met AD(H)D medicijnen (dexamfetamine, Ritalin) of L-tryptophaan vergroot de kans op het serotonine syndroom.
 • Het combineren van ecstasy met antidepressiva, MAO-remmers en SSRI´s, vergroot de kans op serotonine syndroom en is levensgevaarlijk!

De vroege, milde tekenen van het serotonine-syndroom zijn gelijk aan de reacties die sommige mensen hebben wanneer ze middelen als ecstasy gebruiken of als ze gewoon lang achter elkaar hebben staan dansen. We hebben het bijvoorbeeld over zweten, opgewonden zijn, grote pupillen, rillen, snelle hartslag en snelle ademhaling. Voor de meeste mensen zijn deze klachten niet al te ernstig.

Mocht je iemand zien met de volgende tekenen, dan is het beslist noodzakelijk om medische hulp te zoeken. Dit zijn namelijk serieuze symptomen van het serotonine syndroom:

 • Koorts
 • Onrustig/gejaagdheid
 • Angst/Verwarring
 • Ongewone, krampachtige spierkrampen in armen en/of benen
 • Stijve spieren

Psychische klachten en de kater (de dinsdagdip)

Redelijk wat mensen die MDMA gebruiken tijdens het weekend, hebben tijdens de week erop een dip. Ze voelen zich down, depressief, verdrietig, overgevoelig of slecht gehumeurd, lichtgeraakt en leeg. Deze dip is meestal twee à drie dagen na gebruik het ergst. Mensen die op zaterdag gebruiken kunnen deze dip het sterkst hebben op dinsdag, vandaar de naam “dinsdagdip” of “suicide Tuesday”.

Lees meer over pillen tegen de dinsdagdip.

Sommige klachten na het gebruik van MDMA kunnen langer aanhouden en dan kan medische uitleg of zelf behandeling nodig zijn. Brijder heeft hiervoor een landelijk spreekuur partydrugs opgericht. Als je klachten hebt kun je bellen met het medisch spreekuur partydrugs: 088 – 358 38 00.

Trimbos instituut (2016) Acute effecten van ecstasy. Een overzicht van de literatuur (Raymond. J.M. Niesink et al)

Lees de Unity tips om de MDMA-kater zo veel mogelijk te beperken.

Risico’s op lange termijn

 • Hersenschade
 • Verslechterd korte termijngeheugen
 • Verhoogde kans op hartritmestoornissen, een hartinfarct en hersenbloedingen.
 • Oververmoeidheid/uitputting
 • Verminderde weerstand
 • Verminderde conditie
 • Gewichtsverlies
 • Psychische klachten
 • Gebitschade

Hersenschade

Bij dieren is aangetoond dat MDMA schade kan toebrengen aan bepaalde hersencellen. Bij erg zware MDMA gebruikers zien we een gelijkwaardige schade. Het is nog niet duidelijk wát die schade betekent en of de schade zich (volledig) kan herstellen.

Als je een paar jaar lang ieder weekend 2 pillen gebruikt, zien we dat dit negatieve effecten op je geheugen heeft. Die negatieve effecten zijn nog niet verdwenen als je na dit heftige gebruik een jaar lang gestopt bent.

MDMA is dus een stof die daadwerkelijk schade kan toebrengen aan bepaalde hersencellen, we weten alleen niet precies bij welke dosis dit bij de mens gebeurt. Daarom is het erg belangrijk om extra voorzichtig te zijn!

De Unity-norm is: niet vaker dan eens in de 6-8 weken en dan niet meer dan 1-1,5 mg MDMA per kg lichaamsgewicht . Als je ieder weekend MDMA gebruikt, kom je in ieder geval in de gevarenzone! Daarom raadt Unity af om ieder weekend te gebruiken.

Bij proefdieren nam de hersenschade toe naarmate de temperatuur hoger was. Zorg er dus voor dat je steeds voldoende afkoelt: regelmatig even uitrusten, geen warme kleren dragen (zoals truien, sjaals, mutsen of petjes), regelmatig fris of water drinken. Een glas water of fris per uur is voldoende.

Lees ook: Wat doet XTC-gebruik met je geheugen?

Depressiviteit

Bij sommige hevige MDMA-gebruikers kan depressiviteit ontstaan. Er is een relatie tussen hoe vaak en veel MDMA je gebruikt en hoe groot de kans is dat je je depressief gaat voelen. Als je gevoelig bent voor depressie, pas dan op met MDMA!

Gebitschade

Als je vaak MDMA gebruikt kan je gebit eronder lijden. Dit komt doordat je je tanden stevig op elkaar klemt of gaat tandenknarsen, wat extra druk en dus slijtage kan veroorzaken. Omdat MDMA de speekselaanmaak vermindert, krijgen bacteriën eerder kans te vermenigvuldigen, waardoor je tandvlees makkelijk kan gaan ontsteken. Dit, in combinatie met het drinken van zoete drankjes en eventueel overgeven, is slecht voor je tanden. Gebruik suikervrije kauwgom (of speciale kauwgom voor je tanden) en verzorg je gebit goed. Zorg tevens dat de MDMA niet in contact komt met je tanden. Na het feesten kun je je tanden poetsen, maar zorg er wel voor dat je poetst met tandpasta die fluoride bevat.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

XTC en slapen§

XTC is een upper en heeft een stimulerende werking op het lichaam. Hierdoor kan je soms niet slapen na gebruik, dit noemen we ook wel plafonddienst. Hoe ontstaat plafonddienst? En als het je wel lukt om in slaap te komen na uppers, hoe goed slaap je dan? Lees dat in het artikel Tukken of plafonddienst? Hoe rust je uit na uppers?

XTC wordt vaak ‘s nachts gebruikt. Maar wist je dat de risico’s van MDMA toenemen wanneer je het gebruikt als je moe bent? Hoe? Lees dat in het artikel Op welke manier speelt slaap een beschermende rol vóór, tijdens en na het gebruik van MDMA?

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Verslaving§

Van MDMA kun je geestelijk afhankelijk worden. Dat uit zich voornamelijk in het niet meer leuk vinden om naar een feest te gaan zonder MDMA te gebruiken of dat je het heel moeilijk vindt om nee te zeggen als je eigenlijk van plan bent om niet te gebruiken die avond. Lichamelijke afhankelijkheid treedt bij MDMA niet op. Er treedt wel tolerantie op voor de effecten van MDMA. Dat betekent dat je lichaam went aan het gebruik van MDMA. Als je vaak gebruikt, wordt het typische MDMA ‘love’ gevoel steeds minder. De oppeppende effecten blijf je wel voelen. Je zou 2 tot 3 maanden moeten stoppen om het echte ‘love’ gevoel weer te kunnen voelen.

Als jij je afvraagt of je gebruik een probleem aan het worden is dan moet je jezelf de volgende vragen maar eens stellen:

 • Kan ik ook zonder te gebruiken nog in een goede stemming komen?
 • Ben ik in gedachten veel met het middel bezig?
 • Ben ik veranderd sinds ik (meer) ben gaan gebruiken?
 • Moet ik steeds meer gebruiken om hetzelfde effect te bereiken?
 • Ben ik de afgelopen tijd steeds meer gaan gebruiken. Gebruik ik meer per keer, op meer plekken en op meer tijdstippen?
 • Gebruik ik steeds vaker en meer dan ik van plan was?
 • Heb ik, als ik niet gebruik, last van onthoudingsverschijnselen (slecht slapen, humeurig zijn, trillen, hoofdpijn, duizelig, misselijk, zweten)?
 • Gebruik ik wel eens om nadelige gevolgen (Bijvoorbeeld een kater) van vorig gebruik op te heffen?
 • Besteed ik veel tijd aan gebruik of aan bijkomen van gebruik?
 • Geef ik steeds meer geld uit aan het middel?
 • Gebruik ik ondanks het feit dat ik belangrijke dingen moet doen? Verwaarloos ik hobby’s en werk?
 • Levert het gebruik steeds meer problemen op met bijvoorbeeld mijn vriend(in), vrienden, familie?
 • Gebruik ik voortdurend ondanks dat ik weet dat het schade oplevert (zowel lichamelijke schade als schade aan je sociale leven)?

Des te vaker je “ja” antwoord des te meer je in de gevarenzone zit. Mocht je je eigen gebruik uitgebreider willen testen, dan kun je op de website van Jellinek een “test je gebruik”-test doen.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Combigebruik XTC en andere middelen§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Hier beschrijven we de effecten en risico’s van een aantal combinaties die veel voorkomen of die zeer riskant zijn. Check voor meer informatie het thema Drugs en combigebruik.

MDMA en speed of coke

Deze combinatie geeft extra veel druk op hart- en bloedvaten en kan het lichaam extra uitputten. De kater is vaak erger dan de kater van de afzonderlijke middelen. Speed werkt het love-effect van MDMA tegen. Met deze combi vergroot je de kans op hersenschade (het zou kunnen dat speed de hersenschade veroorzaakt door MDMA versterkt – in ieder geval kan speed op zichzelf ook hersenschade geven).

Deze combi vergroot ook de kans oververhitting en de combi MDMA en speed vergroot het risico op een serotonine syndroom (zie bij risico’s).

MDMA en alcohol

Alcohol vlakt het effect van MDMA af, zonde van je pil dus. Het kan er ook voor zorgen dat je meer MDMA gaat nemen om toch het gewenste effect te krijgen. Als je een hogere dosis MDMA neemt vergroot je de kans op schadelijke effecten. Bovendien kan deze combinatie hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken. Door het gebruik van MDMA voel je minder goed of je dronken wordt waardoor je meer kunt drinken dan normaal. Daardoor zal de kater een stuk heftiger zijn.

MDMA en GHB

GHB na MDMA zou het MDMA-effect verlengen. Deze combinatie kan je ook meer ontremmen dan de middelen afzonderlijk al doen. Houd daar rekening mee. Je zou dingen kunnen doen waar je achteraf spijt van hebt.

Sommige mensen denken dat het combineren van MDMA en/of amfetamine met GHB, werkt tegen outgaan. Men kan zich dan helderder voelen dan onder invloed van enkel GHB. Wanneer de MDMA of amfetamine is uitgewerkt gaan mensen daardoor soms alsnog out. Er zijn aanwijzingen dat wanneer men in coma raakt door een overdosis GHB, en tevens speed of MDMA heeft gebruikt, de kans op een diepe en langere coma velen malen groter is. Gebruik dus nooit ‘uppers’ om outgaan te voorkomen. Alleen verstandig doseren met GHB helpt tegen outgaan. Daarnaast is er een verhoogde kans op epileptische activiteit in de hersenen door de combinatie van GHB en amfetamine en/of MDMA.

MDMA en anti-depressiva

Als je depressief bent is het sowieso geen goed idee om MDMA te gebruiken. Als je de moderne antidepressiva gebruikt, de zogenaamde SSRI’s, dan zal je hoogstwaarschijnlijk bijna niets meer voelen van je MDMA. Het heeft dan geen zin om meer te slikken. Als je een oude klasse antidepressiva gebruikt, de zogenaamde MAO-remmers, dan is het heel gevaarlijk om MDMA (maar ook speed) te gebruiken: je bloeddruk kan gevaarlijk stijgen en je hebt een verhoogde kans op het serotonine syndroom.

MDMA en anti-astma of anti-hooikoorts middelen

Het is geen goed idee om deze middelen te combineren, je bloeddruk kan er gevaarlijk van stijgen.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Aantoonbaarheid van XTC§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoe veel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name je lever). Drugs zijn langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed. MDMA wordt afgebroken door je lever. Binnen 2-3 dagen na gebruik is er niets meer aantoonbaar in je bloed of urine.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Unity tips XTC§

Echt veilig gebruik van MDMA bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips.

 • Alleen gebruiken als je je geestelijk en lichamelijk goed voelt
 • Rust goed uit voor en na MDMA gebruik
 • Eet gezond voor en na MDMA gebruik. Vooral veel anti-oxidanten en vitaminen (blauwe bessen, frambozen, bramen, druiven, rozijnen, sinaasappels, kiwi, broccoli). Dit is misschien wel de belangrijkste tip! Het is moeilijk om te eten tijdens en na MDMA gebruik, maar probeer het toch. Goed eten vermindert duidelijk de kater! Als je geen vast voedsel binnenkrijgt, denk dan aan sappen, drinkontbijt, smoothies.
 • Je kan voor en na MDMA gebruik extra vitamines en anti-oxidanten gebruiken.
 • Laat je pillen, poeder of kristallen testen, dan weet je precies wát en hoeveel erin zit.
 • Drink ieder uur een glas water of fris om oververhitting tegen te gaan.
 • Niet gebruiken bij: suikerziekte, zwak hart, hoge bloeddruk, zwangerschap, epilepsie en psychische klachten of in combinatie met medicijnen (vooral niet met MAO-remmers en astmageneesmiddelen).
 • Gebruik niet vaker dan eens in de 6-8 weken. Neem niet meer dan 1-1,5 mg MDMA per kg lichaamsgewicht.
 • Drink niet meer dan 1 glas water of fris per uur, anders neemt de kans op watervergiftiging toe.
 • Zorg dat je het niet te warm krijgt tijdens MDMA gebruik: rust af en toe uit, draag geen warme kleding,  geen hoofddeksel, en drink af en toe water of fris.
 • Niet combineren met alcohol en andere drugs.
 • Niet deelnemen aan het verkeer.
 • MDMA roept gevoelens van intimiteit op. In combinatie met een zorgeloze stemming zou veilige seks er wel eens bij in kunnen schieten. Wees voorbereid en zorg dat je een condoom bij je hebt.

Bekijk ons college XTC: Fabels en Feiten door Hylke Vervaeke:

Sommige klachten na het gebruik van MDMA kunnen langer aanhouden en dan kan medische uitleg of zelf behandeling nodig zijn. Brijder heeft hiervoor een landelijk spreekuur partydrugs opgericht. Als je klachten hebt kun je bellen met het medisch spreekuur partydrugs: 088 – 358 2940.

In dit filmpje legt Gerard Alderliefste uit met wat voor klachten mensen naar dit spreekuur komen:

Download nu de meest recente XTC Bijsluiter Unity (PDF, maart 2019) en zorg dat je ‘m altijd bij de hand hebt!

Eén van onze vrijwilligers schreef in 2015 een artikel over de werkelijke stand van zaken over xtc: vervuiling, vergiftiging en drugstests.

Wil je meer informatie, heb je een vraag of wil je praten over deze of een andere drug? Kijk voor contactgegevens bij jou in de buurt of mail naar info@unity.nl.

↑ Terug naar menu↑ Terug naar boven

Deze website gebruikt cookies om (geanonimiseerde) gebruikersdata in te zien. Lees meer in ons privacybeleid.