2CB 2C-B Trippen Tripmiddel Psychedelics

2C-B

2C-B is een synthetisch stimulerend tripmiddel dat in 1974 voor het eerst gemaakt werd door Alexander Shulgin. 2C-B is chemisch verwant aan mescaline. Mescaline zit in de peyote cactus en is ook een middel waarvan je gaat trippen. In de jaren '90 werd 2C-B verkocht in Nederlandse smartshops onder de naam Nexus. Sinds 1997 is 2C-B verboden, maar het middel is nog steeds te vinden op de illegale drugsmarkt. Bij lagere doseringen lijken de effecten van 2C-B een beetje op die van XTC (MDMA), maar bij hogere doseringen zijn de effecten meer te vergelijken met die van paddo’s of LSD.

↑ Back to menu↑ Back to top

Geschiedenis en de wet§

Geschiedenis

Chemicus Alexander Shulgin, een wetenschapper die in z’n eigen laboratorium allerlei psychoactieve stoffen maakte én deze stoffen op zichzelf en een groep vrienden testte, doet in zijn boek ‘PiHKAL’ (Phenetylamines I Have Known And Loved) verslag van verschillende synthetische middelen. In het begin van de jaren zeventig was Shulgin op zoek naar andere varianten van de sterke hallucinogenen die hij al eerder had gemaakt zoals DOB en DOM en zo synthetiseerde hij in 1974 voor het eerst 2C-B.

2C-B is minder krachtig dan DOB en werkt minder lang. Er is in de chemische structuur wel een gelijkenis. 2C-B werd eerst legaal als afrodisiacum (middelen die lustopwekkend zijn en de seksuele prestatie vergroten) te koop aangeboden via het bedrijf Drittewelle onder de namen ‘Nexus’ en ‘Erox’. Later is 2C-B gedurende korte tijd te koop aangeboden in Nederlandse smartshops (in tabletten van 5 of 8 mg) Daar kwam een einde aan toen het middel in 1997 op lijst 1 van de Opiumwet werd gezet. Tegenwoordig is er een beperkte illegale markt voor 2C-B en wordt dit middel door een kleine groep mensen gebruikt.
DE WET
2C-B staat op lijst 1 van de Opiumwet: ’Harddrug met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid’. Het produceren, verhandelen en bezitten van harddrugs is strafbaar. De overheid treedt hard op tegen de handel in 2C-B. Op illegale verkoop staan zware straffen.

Lees meer over Drugs en de wet.

Gebruikswijze

Op de Nederlandse drugsmarkt komt 2C-B voornamelijk voor in pilvorm. Meestal wordt het expliciet als 2C-B verkocht, soms echter als XTC. 2C-B tabletten zijn over het algemeen dunner en kleiner dan de gemiddelde XTC pil, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. 2C-B komt ook voor in poedervorm, maar wordt slechts sporadisch gesnoven. Het snuiven van 2C-B is zeer pijnlijk.

Dosering

2C-B is bij hoge dosering (15-35 mg) een tripmiddel, bij een lagere dosering (5-15 mg) lijkt het effect op dat van XTC/MDMA (euforiserend, stimulerend). Bij een dosis boven de 15 mg kunnen vooral de visuele effecten erg sterk zijn; kleuren worden intenser, je kunt indrukwekkende patronen zien op vlakken en vervormingen van voorwerpen en gezichten. De waarneming door andere zintuigen wordt ook versterkt. Hoe meer 2C-B je inneemt, hoe groter de kans op gevoelens van angst en onzekerheid. Voor beginnend gebruikers is een lagere dosis geboden vanwege onvoorspelbare effecten en verschil in gevoeligheid. De effecten van 2C-B kunnen tussen de 4 en 6 uur aanhouden.

Je kunt 2C-B laten testen bij een van de testcentra in Nederland..

↑ Back to menu↑ Back to top

Effecten§

Effecten zijn altijd afhankelijk van je geestelijke en lichamelijke gesteldheid (set) en de situatie/omgeving (setting) waarin je gebruikt. Helemaal bij tripmiddelen zoals 2C-B spelen deze factoren een grote rol. De effecten die optreden zijn zeer afhankelijk van de dosis.

2C-B is bij hoge doseringen een tripmiddel en veroorzaakt een veranderde staat van bewustzijn en veranderingen in zintuiglijke waarnemingen en mentale denkprocessen. Deze staat van zijn wordt ‘een trip’ of ‘trippen’ genoemd. Dat verwijst naar de mentale reis die je doormaakt. Hoewel de verandering in zintuiglijke waarneming het meest tot de verbeelding spreekt, hebben tripmiddelen nog andere belangrijke effecten. Sommigen kunnen de stimulerende en lichamelijke effecten combineren op een sensuele of seksuele manier. Alexander Shulgin heeft gezegd dat als er ooit een effectief liefdestimulerend middel wordt ontdekt, het waarschijnlijk chemisch veel op 2C-B lijkt. Velen vinden het echter niet geschikt als liefdesdrug, omdat de lichamelijke effecten ervaren kunnen worden als afleidend.

2C-B verstoort de mentale denkprocessen minder sterk dan LSD en psilocybine en wordt door gebruikers beschouwd als ‘beter controleerbaar’. In hoge dosering kan 2C-B ook net zo ingewikkeld aanvoelen als andere tripmiddelen.

Psychische effecten

 • Mogelijk seksueel stimulerend bij lage doseringen
 • Entactogeen (gevoel van verbondenheid en openheid)
 • Gevoel van euforie
 • Lachkick, of oncontroleerbaar lachen
 • Verandering in zintuiglijke waarneming
 • Verandering in stemming
 • Verandering in tijdsperceptie
 • Verandering in mentale denkprocessen
 • Vermoeidheid wordt onderdrukt
 • Verwijde pupillen
 • Milde stijging hartslag en verhoging bloeddruk
 • Transpireren
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid

Lichamelijke effecten

Zintuiglijke waarneming

Je raakt extra gevoelig voor zintuiglijke indrukken. De centra in je hersenen die betrokken zijn bij het verwerken van zintuiglijke prikkels (zien, horen, ruiken, voelen, proeven) raken verstoord. Kleuren, geluiden en vormen worden intenser beleefd. Voorwerpen kunnen vervormen (je ziet bijvoorbeeld tafelpoten iets boller staan of muren lijken te ademen) en lijken soms te vibreren van energie. Het is mogelijk dat je erg scherp reliëf kunt waarnemen en dwarrelende, bewegende patronen ziet in een houten vloer of een grasveld. Bij bewegende voorwerpen kan er gedurende enkele seconden een ‘nabeeld’ bestaan. Kleuren kunnen beweeglijk in elkaar overlopen. Bij het zien van gezichten worden gelaatstrekken meer uitgesproken (zoals in cartoons).

Soms lijken de dingen niet wat ze zijn; je ziet bijvoorbeeld een touw voor een slang aan, het gezicht van je geliefde ziet er plotseling wel erg gerimpeld uit of juist als een lichtgevende engel, het kan alle kanten opgaan. Objecten laten andere dimensies zien en gaan bijvoorbeeld gloeien. Bij een hoge dosis kunnen geluiden worden gezien, zichtbare dingen gehoord en geuren gevoeld. Muziek kan bijvoorbeeld gezien worden als wisselende patronen van licht. Zichtbare dingen kunnen worden gehoord als rare geluiden.

Mentale effecten

Het gevoel voor ruimte en tijd verandert – de tijd lijkt soms wel stil te staan. Tijdens een trip worden denkprocessen associatiever en er worden ongebruikelijke verbanden gelegd. Dit kan leiden tot verassende inzichten, maar ook tot bijna psychotische denkbeelden. Bij een redelijke dosis beginnen de grenzen van je eigen persoon te vervagen, dit heet ego-dissolutie. Je weet bij wijze van spreken niet meer waar jezelf stopt en de ander of de omgeving begint. Je hebt het gevoel dat alles in verbinding staat met elkaar. Dit kan een fantastische ervaring zijn, maar ook erg beangstigend als je niet weet wat je overkomt.

↑ Back to menu↑ Back to top

Risico’s§

Risico’s op korte termijn

 • Misselijkheid en overgeven
 • Triggeren (drugs-) psychose
 • Bad trip

Bad trip

Het kan gebeuren dat je wordt overweldigd door de intensiteit van de psychedelische ervaring, bijvoorbeeld als gevolg van een te hoge dosis (flippen, bad trip). Zo’n ervaring kan zeker voor onervaren gebruikers beangstigend zijn, niet alleen door de verwardheid als gevolg van een te hoge dosis, maar ook doordat iemand de stroom van haar of zijn eigen gedachten niet helemaal meer onder controle heeft. In zo’n situatie is het van belang diegene op zijn of haar gemak te stellen door rustig duidelijk te maken dat het een effect van de drug betreft en dat het over korte tijd weer goed zal gaan. Gun de persoon in kwestie zoveel mogelijk rust, het liefst in een vertrouwde omgeving. Het accepteren van de toestand is vaak de eerste stap die iemand dient te maken om de trip in rustiger vaarwater uit te zitten. Het gebruik van tripmiddelen op een moment dat je je niet helemaal lekker voelt of als je in een onbekende of drukke omgeving bent, vergroot de kans op nare ervaringen tijdens de trip en is dus af te raden.

Voor mensen met psychiatrische aandoeningen, epilepsie en problemen met de bloedsomloop, vormt gebruik van 2C-B een extra risico. Unity raadt hen het gebruik van 2C-B af.

Psychoses

2C-B kan waarschijnlijk psychoses uitlokken. Bij mensen die hier gevoelig voor zijn kan 2C-B als een trigger werken en een psychose in gang zetten of verergeren. Mensen met een psychotisch verleden of met familieleden met een psychotisch verleden kunnen daarom beter geen 2C-B gebruiken.

Risico’s op lange termijn

Er is nog weinig bekend over de effecten op de lange termijn van 2C-B.

Serotonine is een neurotransmitter die actief is in het perifere en centrale zenuwstelsel. Het is onder meer verantwoordelijk voor de regulatie van stemming, slaap, sexueel gedrag, temperatuur en eetlust. 2C-B bindt zich aan serotonine-receptoren in de hersenen, wat de hallucinogene effecten kan verklaren. Omdat 2C-B een alpha-methyl groep tekort komt, behoort het niet tot de amfetaminen (zoals MDMA, MDEA, MDA, speed, etc). In tegenstelling tot de meeste amfetamines lijkt 2C-B de voorraad serotonine in de hersenen niet uit te putten. Het neemt de taak van serotonine als het ware tijdelijk over, maar verbruikt het niet. Dit suggereert dat het waarschijnlijk niet de neurotoxische eigenschappen van amfetamines heeft.

Verslaving

Bij 2C-B is sprake van tolerantieontwikkeling. Dat wil zeggen dat je lichaam, als je regelmatig gebruikt, went aan de stof en je op den duur meer nodig hebt om effect te voelen. Deze tolerantie is na een aantal dagen grotendeels over. Bij stoppen treden geen onthoudingsverschijnselen op.

↑ Back to menu↑ Back to top

Combigebruik§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Hier beschrijven we de effecten en risico’s van een aantal combinaties die veel voorkomen of die zeer riskant zijn. Check het thema combigebruik voor meer informatie.

2C-B en andere middelen

Alcohol zwakt de entactogene effecten van 2C-B af. Gebruikers combineren 2C-B wel eens met XTC of ketamine. Er is geen onderzoek gedaan naar combigebruik met 2C-B, maar over het algemeen geldt dat combineren meer risico’s oplevert.

↑ Back to menu↑ Back to top

Aantoonbaarheid§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoeveel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee een stof worden afgebroken door met name je lever). Drugs worden in het bloed opgenomen en na afbraak door de lever via de nieren in de urine uitgescheiden. Drugs zijn daarom langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed.

Het is niet bekend hoe lang 2C-B aantoonbaar is in bloed of urine. Aannemelijk is dat dit ongeveer hetzelfde is als bij MDMA/XTC. MDMA wordt afgebroken door je lever. Binnen 2-3 dagen na gebruik is er niets meer aantoonbaar in je bloed of urine.´

↑ Back to menu↑ Back to top

Unity tips§

Alle tripmiddelen zijn riskant vanwege de kans op een bad trip en op het versterken van psychische problemen. Als je toch wilt gebruiken kun je de risico’s beperken door:

 • Met mate te gebruiken
 • Eerst een kleine dosis te nemen
 • Je goed voor te bereiden; gebruik in een vertrouwde omgeving bij vertrouwde mensen, de meeste mensen vinden trippen op een druk feest absoluut niet leuk! Als je de eerste keer een tripmiddel neemt, doe het dan in de natuur of thuis, maar niet op een feest
 • Ervoor te zorgen dat er iemand in de buurt is die niet onder invloed is
 • Alleen te gebruiken wanneer je een goede lichamelijke en geestelijke conditie hebt
 • Geen 2C-B te gebruiken als je last hebt van epilepsie of als je problemen hebt met je bloedsomloop
 • Goed te letten op de effecten; zijn deze te sterk of onaangenaam, neem dan vitamine C, dextrose of zoete drankjes
 • Niet te vechten tegen onaangename gevoelens tijdens de trip, maar je te laten meedrijven door de flow van de trip
 • Tripmiddelen niet te combineren met andere drugs, medicijnen of alcohol. Vooral cannabis kan de werking van tripmiddelen erg versterken en verlengen, pas hier dus heel goed mee op
 • Te zorgen dat je de dag erna vrij hebt om de ervaring te verwerken
 • Niet deel te nemen aan het verkeer als je tript of nog loom en ongeconcentreerd bent. Zoals bij andere entheogene middelen, is het onveilig om ze in het verkeer of bij gevaarlijke apparatuur te gebruiken. Het heeft effect op je concentratie, aandacht, gezichtsvermogen en coördinatie. Als je 2C-B gebruikt, zorg dan dat je niet hoeft te rijden. Ook na de trip kun je nog loom en ongeconcentreerd zijn.
 • Ben je aan de pil? Slik die dan wel enkele uren voordat je 2C-B gaat nemen
 • Voel jij je, of voelt een van je vrienden zicht niet lekker? Hou elkaar in de gaten, zorg voor elkaar en ga (als die er is) even langs de EHBO
 • Je 2C-B te laten testen.

Would you like more information, do you have a question or would you like to chat about this or another drug? Look for contact details in your area or send an email to info@unity.nl.

↑ Back to menu↑ Back to top