lachgas ballonnen slagroomspuit n2o patronen

Lachgas

Lachgas (N2O), (distikstofmonoxide) is een anesthetisch gas (een anestheticum is een stof waardoor de pijnprikkels minder of niet meer worden gevoeld). Lachgas is een kleurloos zoet geurend en smakend gas, dat onder meer bij de tandarts en in ziekenhuizen wordt gebruikt als pijnstiller. Het gas verdooft de pijnprikkels en daarom wordt lachgas hoofdzakelijk gebruikt als kortdurende pijnstiller. Het lachgas dat in de medische wereld wordt gebruikt is vermengd met zuurstof. Daarnaast wordt lachgas gebruikt als drijfgas in de voedingsindustrie voor o.a. slagroom. Als drug wordt lachgas in ballonnen aangeboden en vervolgens ingeademd. Als het zo gebruikt wordt heeft lachgas psychedelische en dissociatieve effecten.

↑ Back to menu↑ Back to top

Geschiedenis en de wet§

Geschiedenis

Lachgas is het oudste in de anesthesie gebruikte inhalatiegas. Lachgas wordt al vanaf eind 18e eeuw gebruikt als pijnstiller. Tegenwoordig wordt lachgas in de medische wereld hoofdzakelijk gebruikt bij bevallingen waarbij de vrouw zelf bepalen welke hoeveelheid entonox (50% lachgas, 50% zuurstof) toegediend wordt om de pijn te verminderen. Wanneer lachgas voor overige doeleinden gebruikt wordt zal deze altijd in combinatie met andere narcosemiddelen gebruikt worden. Het gebruik van lachgas tijdens operaties neemt in Nederland af, omdat er inmiddels beter en vooral sterker werkende middelen zijn. In de negentiende eeuw is het toedienen van lachgas een tijdje ingezet als een kermisattractie.

De wet

Lachgas staat niet op lijst I of II van de Opiumwet. Wel is het een geregistreerd geneesmiddel en valt het onder de Geneesmiddelenwet. De verkoop in ballonnen geldt als oneigenlijk gebruik maken van een middel dat onder de Geneesmiddelenwet valt en is officieel strafbaar, maar er wordt (nog) niet tegen opgetreden. Op (semi-)illegale feesten kom je dan ook met enige regelmaat iemand tegen die lachgas verkoopt.

↑ Back to menu↑ Back to top

Gebruikswijze§

Lachgas wordt meestal geïnhaleerd uit een ballon waar het lachgas door middel van een slagroomspuit of een cilinder in is gespoten. Je ademt in en uit in de ballon en houdt hierbij het geïnhaleerde gas zo lang mogelijk in je longen. Het verschil tussen lachgas in deze patronen en het lachgas dat bijvoorbeeld in ziekenhuizen wordt gebruikt is dat hier geen zuurstof aan toegevoegd is. Je inhaleert dus puur lachgas. Om zuurstoftekort te voorkomen wissel je een teug lachgas af met een teug gewone lucht. Lachgas mag nooit rechtstreeks uit de gas-capsule of cilinder worden ingeademd, want dan is het zo koud dat de longen kunnen bevriezen.

↑ Back to menu↑ Back to top

Effecten§

In wat voor stemming je bent maar ook hoe je je voelt en de plek waar je een middel gebruikt kunnen invloed hebben op het effect. Ook kunnen persoonlijke factoren een rol spelen. De ene persoon kan bijvoorbeeld snel geïrriteerd raken door een middel, terwijl de andere persoon juist heel zachtmoedig wordt. Ieder lichaam, ieder mens maar ook iedere situatie is per slot van rekening anders.

Lachgas geeft een kort, maar sterk roeseffect. Twintig a dertig seconden na inademing ontstaat een bewustzijnsdaling die een beetje lijkt op dronkenschap, wat kan leiden tot giechelig gedrag (vandaar de naam). Het effect stijgt snel naar het hoofd en geeft dan een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies, duizelingen en evenwichtsstoornissen. Je merkt gedurende enkele minuten een sterk roeseffect waarbij wat je hoort, ziet en voelt in elkaar overloopt. Je hoort soms gebel of een gonzend geluid. Je kunt duizelig worden en het gevoel hebben helemaal weg te zakken. Soms krijg je lachbuien. Je voelt je high, soms trip je licht. Gevoelens en gedachten waar je je anders niet van bewust bent, komen in je op. In sommige gevallen ga je dingen zien of horen die er niet zijn (hallucineren). Meestal voel je je onder invloed van lachgas opgewekt of zelfs euforisch. Maar je kunt je ook onrustig of angstig voelen, zoals in een nachtmerrie.

Psychische effecten

 • dromerige roes
 • kortdurend gevoel van euforie
 • lachbuien
 • mogelijk hallucineren
 • onbewuste gevoelens en gedachten die boven komen
 • mogelijke gevoelens van onrust en angst
 • lichte versnelling van ademhaling
 • misselijkheid
 • duizeligheid
 • evenwichtsstoornissen met risico op vallen
 • slappe ledematen
 • hoofdpijn na gebruik door zuurstofgebrek
↑ Back to menu↑ Back to top

Dosering§

In een patroon zit altijd even veel lachgas en de meeste gebruikers spuiten per keer 1 of 2 patronen in een ballon. De lachgas in de ballon heb je na 4 keer inademen zo goed als helemaal opgenomen. Blijf dus niet achter elkaar de ballon inademen. Dit zorgt alleen maar voor zuurstofgebrek.

↑ Back to menu↑ Back to top

Risico’s§

Risico’s op korte termijn

Veel voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, concentratiestoornissen, duizeligheid en vallen. Dat kan ontstaan door het tekort aan zuurstof. Dat heeft vooral invloed op je hersenen. Je kunt ook heftige hoofdpijn krijgen of flauwvallen. Een ander korte termijn risico is dat je longen, lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen wanneer je rechtstreeks uit de gascapsule of cilinder inhaleert.

Risico’s op lange termijn

Bij langdurig chronisch gebruik (maanden of jarenlang bijna dagelijks gebruik) kunnen neurologische stoornissen optreden. Dit komt doordat lachgas de werking van vitamine B12 blokkeert. Symptomen van een tekort aan vitamine B12 zijn tintelingen in tenen en vingers. Verder blokkeert lachgas de glutamaat receptor. Hierdoor kan hersenschade ontstaan. Narcose met lachgas aan jonge kinderen wordt daarom afgeraden.

Verslaving

Lachgas is nauwelijks verslavend. Er treedt geen tolerantie op. Er zijn wel mensen die op een avond te veel nemen en niet meer kunnen stoppen. Lachgas wordt daarom ook wel ‘hippiecrack’ genoemd. Als je veel lachgas neemt kun je last krijgen van hoofdpijn en misselijkheid.

Er zijn wel enkele zeldzame gevallen van verslaving beschreven. Vooral onder beroepsgroepen zoals tandartsen die makkelijk toegang hebben tot lachgas. Lachgas kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid. (Bron: Uppers, downers, all arounders, 2000).

↑ Back to menu↑ Back to top

Combigebruik§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Hier beschrijven we de effecten en risico’s van een aantal combinaties die veel voorkomen of die zeer riskant zijn. Voor meer informatie check het thema Drugs en combigebruik.

Lachgas en alcohol

Combineer lachgas niet met alcohol, dit versterkt het verdovende effect van lachgas en verhoogt de risico’s. Lachgas gecombineerd met (grote hoeveelheden) alcohol raden we af, omdat je door alcohol (of andere downers) geen goede adequate ademprikkel hebt en daarmee onvoldoende zuurstof binnenkrijgt, met mogelijk een hartaanval tot gevolg. Helaas was hierover op 26 juli een bericht op BBC.

↑ Back to menu↑ Back to top

Aantoonbaarheid§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoe veel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name je lever). Drugs zijn langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed.

Lachgas komt via de longen in het bloed terecht. Het hart brengt het bloed met lachgas direct naar de hersenen en andere organen. Lachgas wordt voor een deel weer uitgeademd. Wat niet uitgeademd wordt, wordt uitgescheiden door de nieren. Er zijn geen testen bekend die het gebruik van lachgas in je lichaam aan kunnen tonen.

↑ Back to menu↑ Back to top

Milieu§

Rond het millennium verloor lachgas zijn onschuldige status toen wetenschappers zich realiseerden dat N2O schadelijk is voor de atmosfeer, omdat het bijdraagt aan de afbraak van de ozonlaag. Daarnaast is het een broeikasgas. Lachgas komt het meest vrij bij de productie van salpeterzuur, een grondstof voor kunstmest waardoor de landbouw met 57% de grootste producent is. Lachgas komt weliswaar veel minder in de atmosfeer terecht dan koolstofdioxide, de beruchtste boosdoener van de opwarming van de aarde, maar een molecuul N2O blijft wel 150 jaar in de lucht hangen. Het broeikaseffect van lachgas is daardoor 310 keer sterker dan dat van koolstofdioxide.

Lachgaspatronen zijn ook erg belastend voor het milieu vanwege het metaal dat nodig is voor de patronen. Gebruik van lachgas via patronen is dus een van de meest milieu onvriendelijke manieren om drugs te gebruiken die er zijn.

↑ Back to menu↑ Back to top

Unity tips§

 • Echt veilig gebruik van lachgas bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips.
 • Gebruik alleen als je je geestelijk en lichamelijk goed voelt
 • Gebruik alleen voor je plezier en ontspanning en gebruik niet om stress of problemen te vergeten
 • Zorg dat je tijdens het gebruik kan gaan zitten of liggen
 • Zorg dat je handen leeg zijn en maak je sigaret uit
 • Neem lachgas uitsluitend uit ballonnen en nooit rechtstreeks uit een fles. Daarmee voorkom je zuurstofgebrek, stikken en ernstige bevriezingswonden aan de mond, lippen, stembanden en longen.
 • De lachgas in de ballon heb je na 4 keer inademen zo goed als helemaal opgenomen. Blijf dus niet achter elkaar de ballon inademen. Dit zorgt alleen maar voor zuurstofgebrek.
 • Als je uit een ballon ademt, neem eerst een flinke teug lucht, wissel dan een teug lachgas af met een teug gewone lucht om zuurstoftekort te vermijden
 • Let op de signalen van je lichaam. Stop ermee zodra je klachten krijgt door lachgas
 • Neem geen lachgas als je erg verkouden bent. Lachgas zet uit in lucht en je trommelvlies kan springen als je hoofd “verstopt” is. Behalve oorpijn geeft dit soms blijvende gehoorschade
 • Combineer niet met alcohol of andere verdovende middelen, dit versterkt het verdovende effect van lachgas en verhoogt de risico’.
 • Gebruik geen lachgas als je zwanger bent

Would you like more information, do you have a question or would you like to chat about this or another drug? Look for contact details in your area or send an email to info@unity.nl.

↑ Back to menu↑ Back to top