Mefedron

Mefedron (4-methylmethcathinone) is een middel uit de klasse van cathinonen, amfetaminen en fenethylaminen. Het heeft naast een oppeppende werking, lichte bewustzijnsveranderende en entactogene effecten. Het komt vooral voor als wit kristal of poeder, maar het is ook verkrijgbaar in capsules. Soms wordt mefedron als XTC in pilvorm verkocht. Het wordt ook wel miauw miauw (meow meow) genoemd, MCAT of bubble. Mefedron wordt door fabrikanten en leveranciers vaak verkocht als plantenvoeding of badzout om zo onder de medicijnwet uit te komen, die het verkopen van dergelijke stoffen voor consumptiedoeleinden verbiedt.

↑ Back to menu↑ Back to top

N.P.S.§

Mefedron is een zogenaamde nieuwe psychoactieve stof of research chemical. Deze NPS zijn zelden goed onderzocht. Dat betekent dat er maar heel weinig of niets bekend is over de gevolgen op lange termijn, de gevolgen van veelvuldig gebruik, de verslavingskans, welke dosis nodig is voor een optimaal effect of welke dosis gevaar oplevert. Wees altijd extra voorzichtig met nieuwe drugs. Wil je geen risico nemen, gebruik dan geen drugs.

↑ Back to menu↑ Back to top

Geschiedenis en de wet§

Geschiedenis

Mefedron werd in 2007 voor het eerst in zogenaamde ‘legal high’ producten verwerkt, die verkocht werden door de firma Neorganics. In het begin van 2008 kwam hier een einde aan toen de stof in Israël, waar de fabrikant gevestigd was, werd verboden. In 2009 dook mefedron op in het Verenigd Koninkrijk waar de populariteit in korte tijd enorm toenam. Online aanbieders schoten als paddenstoelen uit de grond en de consumentenprijs daalde al snel aanzienlijk. De populariteit van het middel is te verklaren door het destijds heersende tekort aan kwalitatief goede XTC en cocaïne. Productie vindt voornamelijk plaats in laboratoria in China, waarna het simpelweg per post wordt verstuurd naar Europese wederverkopers.

Eind 2009 dook mefedron in Nederland op in XTC-tabletten, de zogenaamde ‘swirls’. De meest waarschijnlijke reden hiervoor zijn de dip op de MDMA markt, de gelijkenissen met MDMA en het verminderde risico voor producenten (het is immers geen gereguleerde stof).

De wet

In Nederland is mefedron op 9 mei 2012 opgenomen in de Opiumwet en op lijst 1 geplaatst en valt daarmee onder de harddrugs. Productie, verkoop en bezit van het middel is daarmee strafbaar in ons land. Voor meer informatie check het thema Drugs en de wet.

Sinds april 2010 is verkoop, productie en bezit van mefedron strafbaar in het Verenigd Koninkrijk. Ook alle Scandinavische landen, Israël, Duitsland, Australië en Nieuw Zeeland hebben het middel verboden.

Sinds het verbod komt mefedron nog maar weinig voor in Nederland.

↑ Back to menu↑ Back to top

Gebruikswijze§

Mefedron wordt doorgaans geslikt of gesnoven. Bij oraal gebruik (slikken) door middel van zogenaamde ‘bommetjes’ (een dosering in een papieren vloeitje, waarna deze wordt ingeslikt) of in een capsule of pil, lijkt de kans op afhankelijkheid en de sterke drang om bij te nemen kleiner. Ook kan mefedron gespoten worden, maar dit gebeurt gelukkig in Nederland niet of nauwelijks.

↑ Back to menu↑ Back to top

Dosering§

De dosering verschilt per gebruikswijze, dus of je het slikt of snuift en varieert van 15 tot 250 milligram. Op basis van wat gebruikers rapporteren weten we dat een orale dosis meestal zo’n 25 a 250 mg bevat. Een nasale dosering ligt tussen de 15 en 125 milligram. Omdat er nog geen onderzoek naar dit middel gedaan is, is ook over de dosis weinig bekend en kunnen we voorlopig slechts afgaan op wat gebruikers rapporteren. Wees dus voorzichtig!

Aan de buitenkant kun je niet zien wat de inhoud van een pil of poeder is, dus hoeveel werkzame stof erin zit of welke andere stoffen er in een pil zitten. Om zeker te weten wat je slikt moet je de pil of het poeder laten testen bij een testservice.

↑ Back to menu↑ Back to top

Effecten§

In wat voor stemming je bent, maar ook hoe je je voelt en de plek waar je een middel gebruikt kunnen invloed hebben op het effect dat mefedrone op je zal hebben. Ook persoonlijke factoren spelen een rol. De ene persoon raakt bijvoorbeeld snel geïrriteerd door een middel, terwijl de andere persoon juist heel zachtmoedig wordt. Ieder lichaam, ieder mens, maar ook iedere situatie is per slot van rekening anders.

Check Drugs, set en setting voor meer info.

Mefedron brengt de gebruiker in een staat van euforie, enigszins vergelijkbaar met die van MDMA, maar is milder qua empathogene en entactogene effecten. Empathogeen is het je goed kunnen inleven in anderen. Entactogeen is het gevoel van verbondenheid, openheid, welbevinden en het gemakkelijk contact kunnen maken. De term werd voor het eerst gebruikt door de farmacoloog Nichols bij het onderzoek naar de effecten van MDMA.

Het effect wordt vaak omschreven als een combinatie tussen MDMA en cocaïne. De gebruiker voelt zich energiek, gestimuleerd en heeft vaak de neiging om veel te praten. De werkingsduur is bij oraal gebruik (slikken) zo’n 1,5-3 uur, bij nasaal gebruik (snuiven) 45 minuten a 1,5 uur. Hierna volgt voor veel mensen een periode van een paar uur waarin het lastig is om te gaan slapen, maar de verdere effecten niet meer gevoeld worden. Veel mensen ervaren in deze periode een dip en een sterke drang om bij te nemen, vergelijkbaar met coke.

Met name bij hoge doseringen en langdurig gebruik kunnen negatieve effecten optreden. Meldingen van gebruikers lopen uiteen van hartkloppingen tot paranoia en paarse verkleuringen van ledematen. Andere bijwerkingen die zijn gerapporteerd omvatten misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, overmatige transpiratie, pijn in de hartstreek, neusbloedingen (bij snuiven) en gevoelens van angst.

Psychische effecten

 • euforisch gevoel
 • alertheid
 • behoefte aan praten
 • energiek gevoel
 • openheid
 • milde empathogene effecten (je goed kunnen inleven in anderen)
 • tintelingen in het lichaam
 • verhoogde appreciatie van muziek
 • bij hoge dosis: milde hallucinaties
 • mogelijk verwardheid, angst en paranoia
 • sterke drang om meer te nemen
 • verlies van eetlust
 • verhoging bloeddruk en hartslag
 • verhoging lichaamstemperatuur
 • zweten
 • moeilijkheden met plassen
 • moeite met slapen
 • droge mond
 • grote pupillen
 • stijve kaken, waardoor de tanden stevig op elkaar worden gedrukt en er in tong en/of kaken gebeten kan worden
 • soms vaag zicht
 • soms paarse verkleuringen van ledematen
 • mogelijk misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid
 • verminderde concentratie
 • verminderd korte termijn geheugen
↑ Back to menu↑ Back to top

Risico’s§

Mefedron is een zogenaamde nieuwe psychoactieve stof of research chemical. Deze NPS zijn zelden goed onderzocht. Dat betekent dat er maar heel weinig of niets bekend is over de gevolgen op lange termijn, de gevolgen van veelvuldig gebruik, de verslavingskans, welke dosis nodig is voor een optimaal effect of welke dosis gevaar oplevert. Wees altijd extra voorzichtig met nieuwe drugs. Wil je geen risico nemen, gebruik dan geen drugs.

Risico’s op korte termijn

Er kunnen onplezierige en mogelijk schadelijke lichamelijke effecten optreden. Meldingen van gebruikers lopen uiteen van hartkloppingen tot paranoia en paarse verkleuringen van ledematen.

Andere bijwerkingen die zijn gerapporteerd omvatten misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, overmatige transpiratie, pijn in de hartstreek, neusbloedingen (bij snuiven) en gevoelens van angst.

Mefedron versnelt de hartslag en verhoogt de bloeddruk. Mensen met een hoge bloeddruk en/of hartproblemen wordt afgeraden te experimenteren met stimulerende middelen.

De kater

Sommige mensen ervaren de dag(en) na mefedron gebruik een met XTC vergelijkbare dip. Ze voelen zich depressief, overgevoelig of juist slecht gehumeurd, lichtgeraakt en leeg.

Lees de Unity tips om de mefedrone kater zo veel mogelijk te bepreken.

Risico’s op lange termijn

Vanwege de korte gebruikersgeschiedenis van dit middel is over de toxiciteit en schade op lange termijn niets met zekerheid te zeggen. Wel zijn er aanwijzingen dat mefedron bij een klein percentage mensen problemen met het auto-immuun (afweer) systeem (vasculitis) kan oproepen. Ook zijn er aanwijzingen dat het bloedvatvernauwing (perifere vasoconstrictie) kan veroorzaken, wat ook de paarse armen en benen zou verklaren. Alhoewel dit niet bevestigd is, wordt aangeraden mensen bij wie deze bijwerkingen optreden het gebruik onmiddellijk te staken.

Verslaving

Met name bij nasaal gebruik kan mefedron voor sommigen verslavend werken. De korte ‘rush’ en de daaropvolgende dip zorgen al snel voor een sterke behoefte, ‘craving’, naar meer. Bij veelvuldig gebruik treedt tolerantie op: de effecten worden minder en de benodigde dosering wordt hoger. Vergeleken met andere nieuwe middelen rapporteren relatief veel mensen dat ze ongepland hun hele zakje opgebruikten terwijl ze van plan waren een klein beetje te proberen.

↑ Back to menu↑ Back to top

Combigebruik§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Voor meer informatie check het thema Drugs en combigebruik.

Vanwege de onbekendheid wordt afgeraden mefedron te combineren met andere middelen. Met name de combinatie met alcohol maar ook met andere stimulerende middelen brengt extra risico met zich mee.

↑ Back to menu↑ Back to top

Unity tips§

Er is heel weinig bekend over de risico’s van mefedron en echt veilig gebruik van drugs bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips.

 • Alleen gebruiken als je je geestelijk en lichamelijk goed voelt
 • Rust goed uit voor en na mefedron gebruik
 • Eet gezond voor en na mefedron gebruik. Vooral veel reservestoffen (noten, pinda’s) en vitaminen (sinaasappels, kiwi, broccoli). Dit is misschien wel de belangrijkste tip! Het is moeilijk om te eten tijdens en na mefedron gebruik, maar probeer het toch. Goed eten vermindert duidelijk de kater! Als je geen vast voedsel binnenkrijgt, denk dan aan sappen, drinkontbijt en smoothies
 • Drink ieder uur maximaal 1-2 glazen water of een fris om uitdroging en oververhitting tegen te gaan, maar watervergiftiging te voorkomen
 • Je kunt voor en na mefedron gebruik extra vitamines en anti-oxidanten gebruiken
 • Niet gebruiken bij: suikerziekte, zwak hart, hoge bloeddruk, zwangerschap, epilepsie en psychische klachten of in combinatie met medicijnen (vooral niet met MAO-remmers en astmageneesmiddelen)
 • Zorg dat je het niet te warm krijgt tijdens mefedron gebruik: rust af en toe uit, draag geen warme kleding, geen hoofddeksel, en drink af en toe water of fris
 • Niet combineren met alcohol, andere drugs, of medicijnen
 • Niet deelnemen aan het verkeer

Would you like more information, do you have a question or would you like to chat about this or another drug? Look for contact details in your area or send an email to info@unity.nl.

↑ Back to menu↑ Back to top