Methylon

Methylone lijkt chemisch gezien heel sterk op XTC (MDMA). Het enige verschil is dat er 1 extra zuurstof (O) atoom aan de alkylgroep (de staart van het molecuul) is toegevoegd ten koste van 2 waterstof (H) atomen. Hierdoor schuift het molecuul van de familie van amfetaminen naar die van de cathinonen. Dit is de reden dat het (nog) niet voorkomt op de lijst van verboden stoffen. De chemische naam is 3,4-methyleendioxymethcathinon. Het is ook wel bekend onder de naam explosion, APK of bk-MDMA. Cathinonen komen van nature ook voor in bijvoorbeeld de gekauwde plant qat.

↑ Back to menu↑ Back to top

N.P.S.§

Mefedron is een zogenaamde nieuwe psychoactieve stof of research chemical. Deze NPS zijn zelden goed onderzocht. Dat betekent dat er maar heel weinig of niets bekend is over de gevolgen op lange termijn, de gevolgen van veelvuldig gebruik, de verslavingskans, welke dosis nodig is voor een optimaal effect of welke dosis gevaar oplevert. Wees altijd extra voorzichtig met nieuwe drugs. Wil je geen risico nemen, gebruik dan geen drugs. Lees ook de info bij new drugs.

↑ Back to menu↑ Back to top

Geschiedenis en de wet§

Geschiedenis

In 2004 werd methylon verkocht in smartshops en via webshops in Nederland onder de naam Explosion. Explosion werd verkocht als geurstof (vanille). Deze vanille geur komt van de vanille olie waarin het werkzame bestanddeel (methylon) opgelost is. De smaak is echter uiterst bitter. Sinds 2005 is dat niet langer toegestaan en komt methylon voornamelijk in poedervorm voor op de drugsmarkt.

De wet

In Nederland is methylon nog niet opgenomen in de Opiumwet.

↑ Back to menu↑ Back to top

Gebruikswijze§

Methylon is verkrijgbaar in poeder of kristalvorm. Het poeder of de kristallen worden veelal in een drankje gedaan en opgedronken. Het poeder kan ook gesnoven worden.
Daarnaast is methylon ook nog steeds verkrijgbaar als Explosion, maar NIET meer bij de smartshop. Explosion is een vloeistof en wordt verkocht in 5 cm lange buisjes met schroefdop. Om het buisje is een sticker gewikkeld met daarop het woord Eplosion. De wikkel vermeldt verder dat het om een vanille geurstof zou gaan en niet meer dan 1 buisje tegelijk gebruikt dient te worden.

↑ Back to menu↑ Back to top

Dosering§

Er is niet veel bekend over de dosering van methylon, omdat er nog geen onderzoek naar dit middel is gedaan. We kunnen daardoor slechts afgaan op wat gebruikers rapporteren. Gebaseerd op gebruikerservaringen weten we dat er grote individuele verschillen zijn in dosis om het gewenste effect te bereiken. Er worden doseringen gerapporteerd tussen de 100 en 250mg (oraal). Wees dus voorzichtig!

↑ Back to menu↑ Back to top

Effecten§

In wat voor stemming je bent maar ook hoe je je voelt en de plek waar je een middel gebruikt kunnen invloed hebben op het effect. Ook spelen persoonlijke factoren een rol. De ene persoon kan bijvoorbeeld snel geïrriteerd raken door een middel, terwijl de andere persoon juist heel zachtmoedig wordt. Ieder lichaam, ieder mens maar ook iedere situatie is per slot van rekening anders.

Check Drugs, set en setting voor meer info.

De eerste effecten van methylon komen op na 15 a 20 minuten. Het is vergelijkbaar met het ‘inslaan’ van een XTC-pil. De oppeppende effecten zijn sterker aanwezig dan de euforische effecten en daarin verschilt methylon van MDMA. De oppeppende effecten kunnen uren aanhouden.

Psychische effecten

 • euforisch gevoel
 • behoefte aan praten
 • energiek gevoel
 • tintelingen in het lichaam
 • intenser beleven van muziek
 • verhoogde concentratie
 • onrust
 • bij hoge dosis: verwardheid, angst, hallucinaties (kan soms al bij een lage dosis optreden)
 • verlies van eetlust
 • verhoging bloeddruk en hartslag
 • verhoging lichaamstemperatuur
 • moeilijkheden met plassen
 • moeite met slapen
 • droge mond
 • grote pupillen
 • stijve kaken, waardoor de tanden stevig op elkaar worden gedrukt en er in tong en/of kaken gebeten kan worden
 • soms vaag zicht
 • mogelijk misselijkheid en braken
↑ Back to menu↑ Back to top

Risico’s§

Er is maar heel weinig bekend over de gevolgen op lange termijn, de gevolgen van veelvuldig gebruik, de verslavingskans, welke dosis nodig is voor een optimaal effect of welke dosis gevaar oplevert. Wees altijd extra voorzichtig met nieuwe drugs. Wil je geen risico nemen, gebruik dan geen drugs.

Omdat methylon chemisch gezien zo sterk op MDMA lijkt, maar er over methylon zelf relatief weinig bekend is verwijzen we je wat betreft de risico’s door naar de pagina over de risico’s van MDMA.

Verslaving

Zoals al eerder beschreven is nog maar weinig bekend over methylon. Omdat methylon lijkt op MDMA gaan we er tot nu toe van uit dat de verslavingskans ook lijkt op die van MDMA. Wel is door een aantal gebruikers gerapporteerd dat ze methylon sterker en sneller als geestelijk verslavend beschouwen dan MDMA.

Geestelijke afhankelijkheid

Van methylon kun je geestelijk afhankelijk worden. Dat uit zich voornamelijk in het niet meer leuk vinden om naar een feest te gaan zonder methylon te gebruiken of dat je het heel moeilijk vindt om nee te zeggen als je eigenlijk van plan bent om niet te gebruiken die avond.

Lichamelijke afhankelijkheid / Ontwenningsverschijnselen

Lichamelijke afhankelijkheid lijkt bij methylon niet op te treden.

De kater

Redelijk wat mensen die methylon gebruiken tijdens het weekend, hebben de week er na een met XTC vergelijkbare dip. Ze voelen zich depressief, overgevoelig of juist slecht gehumeurd, lichtgeraakt en leeg. Deze dip is meestal op dinsdag het ergst. Sommige mensen hebben echter nooit last van een dip!

Lees de Unity tips om de katerzo veel mogelijk te bepreken.

↑ Back to menu↑ Back to top

Combigebruik§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Voor meer informatie check het thema Drugs en combigebruik.

Vanwege de onbekendheid wordt afgeraden methylon te combineren met andere middelen. Met name de combinatie met alcohol en andere stimulerende middelen brengt extra risico met zich mee. Methylon versnelt de hartslag en verhoogt de bloeddruk. Mensen met een hoge bloeddruk en/of hartproblemen wordt afgeraden te experimenteren met stimulerende middelen.

↑ Back to menu↑ Back to top

Aantoonbaarheid§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoe veel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name je lever). Drugs zijn langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed.

Net als XTC wordt methylon afgebroken door je lever. Binnen 2-3 dagen na gebruik zal er waarschijnlijk niets meer aantoonbaar zijn je bloed of urine.

↑ Back to menu↑ Back to top

Unity tips§

Echt veilig gebruik van methylon bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips.

 • Alleen gebruiken als je je geestelijk en lichamelijk goed voelt
 • Rust goed uit voor en na methylon gebruik
 • Eet gezond voor en na methylon gebruik. Vooral veel anti-oxidanten en vitaminen (blauwe bessen, frambozen, bramen, druiven, rozijnen, sinaasappels, kiwi, broccoli). Dit is misschien wel de belangrijkste tip! Het is moeilijk om te eten tijdens en na methylon gebruik, maar probeer het toch. Goed eten vermindert duidelijk de kater! Als je geen vast voedsel binnenkrijgt, denk dan aan sappen, drinkontbijt, smoothies
 • Je kunt voor en na methylon gebruik extra vitamines en anti-oxidanten gebruiken
 • Drink ieder uur een glas water of fris om oververhitting tegen te gaan
 • Drink niet meer dan 2 glazen water per uur, anders neemt de kans op watervergiftiging toe
 • Niet gebruiken bij: suikerziekte, zwak hart, hoge bloeddruk, zwangerschap, epilepsie en psychische klachten of in combinatie met medicijnen (vooral niet met MAO-remmers en astmageneesmiddelen)
 • Gebruik niet vaker dan eens in de 4-6 weken en dan niet meer dan 1-2 mg Methylon per kg lichaamsgewicht
 • Laat je poeder testen, dan weet je precies wát en hoeveel erin zit
 • Zorg dat je niet te warm krijgt tijdens methylon gebruik: rust af en toe uit, draag geen warme kleding, geen hoofddeksel, en drink af en toe water of fris
 • Niet combineren met alcohol en andere drugs
 • Niet deelnemen aan het verkeer
 • Methylon roept gevoelens van intimiteit op. In combinatie met een zorgeloze stemming zou veilige seks er wel eens bij in kunnen schieten. Wees voorbereid en zorg dat je een condoom bij je hebt.

Would you like more information, do you have a question or would you like to chat about this or another drug? Look for contact details in your area or send an email to info@unity.nl.

↑ Back to menu↑ Back to top