poppers drugs snuiven

Poppers

Poppers is een gelige vloeistof die wordt verkocht in kleine flesjes. Vroeger zat het in kleine capsules die als ze werden opengebroken een 'poppend' geluid maakte. Het is brandbaar, verdampt heel snel, irriteert de huid en ruikt zeer sterk, meestal omschreven als een zeer onaangename lucht. Poppers bevatten meestal de stof amylnitriet maar ook wel butylnitriet of isoamyl nitriet.

↑ Back to menu↑ Back to top

Geschiedenis en de wet§

Geschiedenis

Amylnitriet werd in 1859 voor het eerst gebruikt in de geneeskunde om hartpijn te bestrijden. Het was lang zonder recept verkrijgbaar. Begin jaren ’60 stapte de medische wereld over op een medicijn in pilvorm dat makkelijker was in gebruik. De producenten van de poppers richtten zich vervolgens op de reeds bestaande recreatieve markt en het middel werd populair. Vooral in homokringen sloeg het middel aan. In de loop der tijd is het gebruik verspreid over verschillende groepen waardoor je het nu ook op de dansvloer tegen kunt komen.

De wet

Poppers werden tot 2001 legaal verkocht, meestal in sexshops maar ook in sommige smartshops. In 2001 heeft het Ministerie van Volksgezondheid bezit en handel in poppers verboden en onder de Geneesmiddelenwet geplaatst. Dit houdt in dat poppers alleen op recept verstrekt mogen worden. Amylnitriet is een niet geregistreerd geneesmiddel. Dat wil zeggen dat er geen onderzoek gedaan is naar criteria als de werking, schadelijkheid en bijwerkingen. Als een arts het middel al zou willen voorschrijven is hij volledig verantwoordelijk voor de behandeling. De Keuringsdienst van Waren controleert het regeringsbesluit. Op het zonder vergunning verkopen kan een boete of zelfs een gevangenisstraf volgen.

↑ Back to menu↑ Back to top

Gebruikswijze§

De vloeistof wordt op een zakdoek gedruppeld waarna de damp wordt opgesnoven of de damp wordt direct geïnhaleerd door aan het flesje te ruiken. Ook kan een sigaret in het flesje worden gedoopt, waarna de vloeistof via de niet ontstoken sigaret wordt geïnhaleerd. Het middel irriteert de huid. Een flesje poppers of een zakdoek met poppers mag dus niet in direct contact komen met je huid of slijmvliezen. Poppers hebben een sterke (zweetvoeten)geur.

↑ Back to menu↑ Back to top

Dosering§

Één snuif is voor de meeste mensen voldoende om het effect goed te voelen of soms zelfs om buiten bewustzijn te raken. Hoeveel je binnenkrijgt is mede afhankelijk van de manier van gebruiken. Als je flink wat op een zakdoek doet, je neus er lang boven houdt en inhaleert krijg je meer binnen dan wanneer je kort je neus boven het flesje hangt. Omdat het een vluchtige stof betreft is moeilijk te meten hoeveel je precies inneemt.

↑ Back to menu↑ Back to top

Effecten§

In wat voor stemming je bent maar ook hoe je je voelt en de plek waar je een middel gebruikt kunnen invloed hebben op het effect. Ook kunnen persoonlijke factoren een rol spelen. De ene persoon kan bijvoorbeeld snel geïrriteerd raken door een middel, terwijl de andere persoon juist heel zachtmoedig wordt. Ieder lichaam, ieder mens maar ook iedere situatie is per slot van rekening anders.

Inhalering geeft na tien seconden en gedurende één tot twee minuten een roes. Het middel veroorzaakt een verslapping van de (gladde) spieren en de vaatwanden. Dat geldt ook voor de kringspier van de anus, dat is de reden waarom poppers in homokringen tijdens het vrijen worden gebruikt. Daarnaast versterkt de roes de seksuele beleving en kan het de erectie verstevigen en langer laten duren. De bloedvaten verwijden zich waardoor de bloeddruk daalt. Hierdoor bestaat een kans op duizeligheid en flauwvallen. Deze verlaging van de bloeddruk kan ook het ook een negatief effect hebben op de erectie. Het hart moet harder werken waardoor hartkloppingen kunnen voorkomen. Ook kun je er (bonkende) hoofdpijn van krijgen.
Gebruikers ervaren een mild, kortstondig, gelukzalig gevoel. Het wordt vaak omschreven als een korte sensatie van bijna bewustzijnsverlies en is enigszins vergelijkbaar met het effect van lachgas. Je voelt je plotseling zeer ontspannen, slap en duizelig en een warm gevoel stijgt op naar je hoofd.

Psychische effecten

 • Gevoel van bijna bewusteloosheid
 • Gelukzalig gevoel
 • Ontspannen gevoel
 • Seksueel opgewonden

Lichamelijke effecten

 • Verwijding bloedvaten
 • Daling bloeddruk
 • Snelle hartslag, hartkloppingen
 • Warm gevoel stijgt naar je hoofd
 • Slap/duizelig waardoor je kunt flauwvallen
 • (knallende) Hoofdpijn
 • Verslapping gladde spieren
 • Verlies van erectie
 • Misselijkheid
 • Soms blauwe lippen of nagels
 • Uitzonderlijk: bewustzijnsverlies
↑ Back to menu↑ Back to top

Risico’s§

Risico’s op korte termijn

 • Knallende hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Bewustzijnsverlies / Flauwvallen
 • Hartkloppingen
 • Bloedarmoede
 • Wanneer de huid in direct contact komt met poppers kan huiduitslag ontstaan. Het doorslikken of in de neus inbrengen van de vloeistof kan tot ernstige irritatie en vergiftiging leiden.

Risico’s op lange termijn

Bij sporadisch en beperkt gebruik zijn de risico’s gering. Bij langdurig en frequent gebruik zijn er wel degelijk risico’s aanwezig, vooral voor de lichamelijke gezondheid. Doordat poppers de druk achter de oogbol verhogen kunnen gezichtsstoornissen ontstaan. Ook wordt van poppers gezegd dat het een negatieve invloed heeft op het afweersysteem (methemoglobinemie). Dit lijkt echter maar zeer sporadisch voor te komen.

 • Hersenbeschadiging (door beschadiging bloedvaten)
 • Gezichtsstoornissen
 • Methemoglobinemie

Verslaving

Bij regelmatig gebruik van poppers kan psychische afhankelijkheid ontstaan. Omdat het vaak gecombineerd wordt met seks zijn er gebruikers die beschrijven dat seks niet meer leuk is zonder poppers. Bij regelmatig gebruik is sprake van tolerantieontwikkeling waardoor steeds meer gebruikt moet worden om hetzelfde effect te bereiken.

↑ Back to menu↑ Back to top

Combigebruik§

Het combineren van verschillende drugs is extra riskant en onvoorspelbaar. Als je gaat combineren heb je meer kans op problemen met je gezondheid. Hier beschrijven we de effecten en risico’s van een aantal combinaties die veel voorkomen of die zeer riskant zijn. Voor meer informatie check het thema Drugs en combigebruik.

Poppers en Viagra

Poppers zijn drugs die nitraten bevatten. Nitraten zijn stoffen die hetzelfde effect op de bloeddruk hebben als Viagra. Gecombineerd gebruik van Viagra en poppers kan leiden tot een extreem lage bloeddruk, een beroerte, een hartaanval en/of zelfs de dood.

Poppers en GHB

De combinatie van GHB met poppers is af te raden, omdat poppers veranderingen geven in de opname capaciteit van zuurstof in de rode bloedcellen. De combinatie is extra belastend voor de zuurstofopname in het bloed, die verhoogde risico’s geven op je ademhaling.

Poppers en XTC/speed

De combinatie van XTC/speed en poppers vormt een zware belasting voor je hart- en bloedvaten.

↑ Back to menu↑ Back to top

Aantoonbaarheid§

Hoe lang een middel aantoonbaar is in je bloed of urine hangt af van een aantal factoren. Van invloed is hoe vaak en hoe veel je gebruikt en je persoonlijke metabolisme (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name je lever). Drugs zijn langer aantoonbaar in je urine dan in je bloed.

Poppers worden zeer snel afgebroken in het lichaam, waardoor het aantonen ervan in bloed of urine vrijwel onmogelijk is. Er zijn geen drugstesten bekend die het gebruik van poppers kunnen aantonen.

↑ Back to menu↑ Back to top

Unity tips§

Echt veilig gebruik van poppers bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips.

 • gebruik met mate
 • neem eerst een kleine dosis
 • wees heel voorzichtig met inhaleren. Poppers mogen niet in aanraking komen met je huid, ogen of (neus)slijmvliezen of vingers. Via je vingers kun je het weer overbrengen op andere slijmvliezen
 • gebruik het niet als je snel flauwvalt
 • bereid je goed voor; gebruik in een vertrouwde omgeving bij vertrouwde mensen
 • zet je glas neer en leg je sigaret weg
 • laat je omgeving weten wat je gaat gebruiken zodat ze je in de gaten kunnen houden er voor je kunnen zijn
 • zorg ervoor dat er iemand in de buurt is die niet onder invloed is
 • niet combineren met alcohol, XTC, speed, GHB of andere drugs
 • niet combineren met Viagra
 • poppers kunnen zin in seks opwekken; bescherm jezelf tegen soa en aids door een condoom te gebruiken
 • alleen gebruiken wanneer je een goede lichamelijke en geestelijke conditie hebt
 • wees voorzichtig met brandende sigaretten, aanstekers of ander vuur, poppers zijn zeer brandbaar!

Would you like more information, do you have a question or would you like to chat about this or another drug? Look for contact details in your area or send an email to info@unity.nl.

↑ Back to menu↑ Back to top