Drugs en ...? >> Verkeer >> De wet

De wet

De wet

Rijden onder invloed is in Nederland een misdrijf. Door de politie wordt dit opgespoord en bestraft.

Alcohol

Het rijden met meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed is strafbaar. Deze wet geldt voor alle voertuigen en dus ook voor de fiets. De grens van 0,5 promille wordt bereikt door het drinken van 2 à 3 standaardglazen van een alcoholische drank. Heb je een puntenrijbewijs dan mag je slechts 0,2‰ blazen.

Blaastesten

Een blaastest kan aantonen of je onder invloed bent van alcohol. Het wordt gebruikt door de politie en verslavingsinstellingen. Als je positief blaast, dus als je onder invloed bent, dan het zijn dat je mee moet naar het bureau. Een bloedtest kan daar uitwijzen hoeveel alcohol en precies nog in je bloed zit.

Aantoonbaarheid

Je lever heeft 1 tot 1,5 uur nodig om 1 glas alcohol af te breken. Zolang blijft 1 glas alcohol dus aantoonbaar in je bloed. Als je 4 glazen alcohol drinkt, is dit 4 tot 6 uur aantoonbaar in je bloed. Sommigen beweren dat koffie, bewegen, overgeven zou helpen om sneller nuchter te worden. Dit proces kun je niet versnellen; alcohol zit in je bloed en wachten tot je weer nuchter bent is de enige oplossing. Mocht je nog moeten rijden, onthoud dit dan goed! Er zijn Apps die je hierbij kan helpen, evenals een alcoholcalculator: http://www.jellinek.nl/informatie_en_advies/alcohol_calculator/

Drugs

Rijden onder invloed van drugs is strafbaar. Anders dan bij alcohol, is het moeilijk te meten of iemand onder invloed is van drugs. Op dit moment wordt wetgeving voorbereid om speekseltesten als opsporingsmiddel in te zetten. Hier zitten nog wel wat haken en ogen aan. Ook wordt nu nagedacht over duidelijke straffen als je onder invloed van drugs rijdt.

Speekseltest

Deze test is er nu nog niet, maar wordt waarschijnlijk binnenkort wel ingevoerd; houd de site in de gaten. Een speekseltest kan aantonen of je onder invloed bent van drugs. Het gaat gebruikt worden door de politie. Als uit de test blijkt dat je onder invloed bent, moet je mee naar het bureau voor bloedonderzoek. De speekseltest is een opsporingsmiddel; alleen de uitslag van het bloedonderzoek is rechtsgeldig. Mocht je dat overkomen, dan kost je dat dus veel tijd, maar ook veel geld als de uitkomsten positief zijn. Je moet dan alles zelf betalen. Er is veel te doen om de speekseltesten. Dit omdat drugs een paar dagen lang aantoonbaar is in je bloed, terwijl je op dat moment niet onder invloed bent. Bijvoorbeeld: je hebt zaterdag geblowd en maandag word je aangehouden en blijkt er nog THC (cannabis) in je bloed te zitten. De concentratie THC is dan natuurlijk veel lager dan wanneer je zaterdag de speekseltest zou hebben. Om hier rekening mee te houden worden er op dit moment een aantal waarden per middel vastgesteld. Als de uitslag boven die waarden uitkomt, levert het een gevaar voor de samenleving op en ben je dus strafbaar.

Zo mag de meetbare stof amfetamine en cocaïne in het bloed van de bestuurder niet hoger zijn dan 50 microgram per liter bloed. In het geval van cannabis is voor de meetbare stof THC een grens vastgesteld van 3,0 microgram per liter bloed.

Medicijnen

Sommige medicijnen kunnen je rijgedrag beïnvloeden. Dat kun je zien door een felgele sticker op het doosje of vinden in de bijsluiter. Als je medicijnen krijgt is het altijd belangrijk aan de arts te vragen naar de bijwerkingen, zeker in het verkeer. ! Om met ADHD medicatie te mogen autorijden, moet je een keuring ondergaan. Meer info hierover staat op de website van het CBR.

Er is ook een website die je hierover informeert: www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Het is heel belangrijk om te weten of je rijgevaarlijke medicijnen gebruikt; rijden onder invloed hiervan is namelijk strafbaar. Er bestaat geen officiële meldingsplicht voor medicijngebruik als je al in bezit bent van je rijbewijs vóór je medicijnen gebruikt.

Aantoonbaarheid

Om aan te tonen of je onder invloed bent van medicijnen is een bloedonderzoek nodig. Hiervoor kan gekozen worden als je wordt aangehouden vanwege roekeloos rijgedrag. Er is geen test voor om dit ter plekke te bekijken zoals een blaas- of een speekseltest. Er bestaat geen maximaal toegestane limiet voor de concentratie medicijnen in het bloed, zoals bij alcohol.© copyright 2011 - Unity info@unity.nl
Disclaimer: Let op: Als je drugs of alcohol gebruikt loop je altijd risico’s. Wil je geen risico’s lopen, dan moet je geen drugs of alcohol gebruiken.